Administrere utløpende Shopify Balance-kort

Alle Shopify Balance-kort, enten de er virtuelle eller fysiske, har en utløpsdato. Gå gjennom prosessen for å fornye Shopify Balance-kortene for å sikre smidige transaksjoner og uforstyrret drift.

Endringer i Shopify Balance-kortet ved fornyelse

Når et Shopify Balance-kort fornyes forblir kortnummeret konstant, men utløpsdatoen og sikkerhetskoden endres. Sørg for å oppdatere eventuelle gjentakende betalinger eller lagrede kortopplysninger med den nye informasjonen, slik at du unngår forstyrrelser i behandling av betalinger.

Varsler og påminnelser

For å holde deg oppdatert på kort som utløper, mottar du et e-postvarsel 60 dager før et virtuelt eller fysisk Shopify Balance-kort er planlagt utløpt. Du får i tillegg varsler i Shopify-administrator om at et Shopify Balance-kort snart utløper. Disse varslene vises på flere steder i Balance-seksjonen i Shopify-administrator.

Erstatt et virtuelt Shopify Balance-kort

Hvis du har et virtuelt Shopify Balance-kort som utløper snart, erstattes det virtuelle kortet automatisk 45 dager før utløpsdatoen, som er 15 dager etter det innledende varselet du mottok. Denne erstatningsprosessen skjer umiddelbart, som betyr at det nye virtuelle kortet aktiveres og er klart til bruk umiddelbart.

Du kan også manuelt be om at et virtuelt kort erstattes etter de 60 dagene, men før 45 dager før det utløper.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.
 2. Velg hovedkontoen.
 3. Velg det virtuelle kortet som snart utløper i seksjonen Dine Balance-kort.
 4. Klikk på -knappen > Erstatt.
 5. Klikk på Erstatt kort i dialogboksen Erstatt virtuelt Shopify Balance-kort.

Det nye virtuelle kortet er klart til bruk umiddelbart, og du mottar en e-postmelding som bekrefter at det er erstattet. Det kan hende du må oppdatere utløpsdatoen og sikkerhetskoden for gjentakende betalinger knyttet til det virtuelle Shopify Balance-kortet.

Erstatt et fysisk Shopify Balance-kort

For å erstatte et fysisk Shopify Balance-kort, sendes et nytt kort til den registrerte adressen, som er fakturaadressen din. Erstatningskortet sendes automatisk 45 dager før utløpsdatoen på det gjeldende kortet. I denne perioden har du 15 dager på deg til å oppdatere adressen om nødvendig. Hvis du ikke gjør noe, starter utsendelsesprosessen automatisk.

Gjennom hele erstatningsprosessen mottar du e-postkommunikasjon om forsendelsen og ankomsten til det nye fysiske Shopify Balance-kortet. Du kan fortsatt bruke kortet som utløper inntil det fysiske kortet er aktivert, eller inntil utløpsdatoen er nådd.

Endre adressen et erstatningskort for et fysisk Shopify Balance-kort sendes til

 1. Klikk på Endre adresse fra e-postvarselet eller banneret som vises i Shopify-administrator.
 2. Gå gjennom leveringsdetaljene, og klikk deretter på Bekreft adresse.

Fremskynd erstatningen av et fysisk Shopify Balance-kort

 1. Klikk på Send erstatning nå fra e-postvarselet eller banneret som vises i Shopify-administrator.
 2. Oppdater leveringsadressen, og klikk deretter på Neste.
 3. Gå gjennom leveringsdetaljene, og klikk deretter på Bekreft adresse.

Enkelte hendelser starter umiddelbart prosessen med å sende et nytt kort til adressen din. Derfor kan du ikke endre leveringsadressen for en kortleveranse etter at en av følgende hendelser finner sted:

 • Klikk på Lagre etter å ha redigert leveringsadressen.
 • Klikk på Send en erstatning nå etter å ha forespurt et nytt kort.
 • Det er 45 dager før det eksisterende kortet utløper.

Hvis adressen er feil, må du kansellere og erstatte kortet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis