Sikre Shopify Balance-kortet

På denne siden finner du informasjon som hvordan du tilbakestiller PIN-koden på kortet, låser kortet ved tap eller tyveri, og låser opp kortet. Hvis du ser en transaksjon du mener er feil, kan du bestride den. Finn ut mer om å bestride en belastning på Shopify Balance-kontoen.

Tilbakestill PIN-koden for Shopify Balance-kortet

Du kan tilbakestille PIN-koden på kortet. Hvis du endrer telefonnummeret som er tilknyttet kortet, må du imidlertid vente 24 timer før du kan endre PIN-kode.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

  2. Velg hovedkontoen.

  3. Klikk på kortet du vil tilbakestille PIN-koden for under Dine Balance-kort.

  4. Klikk på Mer, og klikk deretter på Tilbakestill PIN-kode.

  5. Angi en firesifret PIN-kode og klikk på Neste.

  6. Angi PIN-koden på nytt, og klikk på Bekreft.

  7. Angi bekreftelseskoden du har fått på SMS, og klikk på Tilbakestill PIN-kode.

Lås Shopify Balance-kortet

Hvis Shopify Balance-kortet ditt er tapt eller stjålet, må du låse det slik at ingen andre kan bruke det.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Låse opp Shopify Balance-kortet

Klikk på Lås opp kort for å låse opp Shopify Balance-kortet, og bekreft deretter handlingen ved å klikke på Lås opp kort på nytt på Shopify Balance-kortsiden i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis