Bestride en belastning på Shopify Balance-kontoen

Som Shopify-forhandler er det viktig å ha oversikt over økonomiske transaksjoner, inkludert transaksjoner på Shopify Balance-kontoen. Hvis du opplever en transaksjon som du mener er feil, har du muligheten til å bestride den.

Forstå forskjellen mellom en tvist og en refusjon

En tvist er spesifikk når du identifiserer en feil eller et problem med en bestemt belastning på kontoen din, og sier at enten faktureringen var feil, eller at leverandøren ikke oppfyller de avtalte vilkårene for bruk. Dette kan innebære tilfeller av feil faktureringsbeløp, misfornøyd med kvaliteten på varer eller tjenester, eller ikke-levering av varer eller tjenester. Tvisteprosessen innebærer at du formelt bestrider belastningen gjennom Shopify Balance (kortutsteder), som deretter undersøker og mekler med leverandøren for å løse problemet.

En refusjon er derimot en direkte forespørsel fra selgeren om retur av penger ved et kjøp, vanligvis på grunn av endring av abonnementer, misfornøyde med kjøpet eller en avgjørelse om å returnere varene basert på returordningen. I motsetning til tvister involverer ikke refusjoner kortutsteder i de innledende fasene, og håndteres direkte mellom deg og selgeren.

Kvalifisering for å bestride en belastning på Shopify Balance-kontoen

Før du initierer en tvist, er det viktig å forstå kvalifikasjonskriteriene:

 • Transaksjonsstatus: Bare registrerte transaksjoner kan bestrides.
 • Tidsramme: Tvister må sendes innen 60 dager fra transaksjonen ble registrert.
 • Tvistekategorier: Kvalifiserte tvister faller inn under bestemte kategorier, og kan variere basert på typen transaksjon (korttransaksjon eller en ACH-overføring (Automated Clearing House)).

Du kan bare bestride et kjøp. Refusjoner kan ikke bestrides.

Berettigede tvistekategorier for Shopify Balance-korttransaksjoner

Du kan bestride en belastning på Shopify Balance-kortet ditt av følgende årsaker:

 • kansellert
 • dupliser
 • falsk
 • varen er ikke som beskrevet
 • ikke mottatt
 • tjenesten er ikke som beskrevet
 • andre årsaker

Berettigede tvistekategorier for ACH-overføringer

For å være berettiget for en tvist, må en ACH-overføring falle inn under én av følgende kategorier:

 • dupliserte belastninger
 • feil beløp
 • uautoriserte transaksjoner
 • feil mottakernavn
 • feil kontonummer eller banknummer

Kompromitterte Shopify Balance-kort

Hvis du mener at Shopify Balance-kortet ditt er kompromittert, tapt, stjålet eller brukt til svindel, må du sperre kortet og bestille et nytt så snart du oppdager det.

Handlinger før en tvist

Før du bestrider en belastning, bør du vurdere å kontakte selgeren og gå gjennom transaksjonsdetaljene:

 • Kontakt selgeren: I mange tilfeller kan du komme til en raskere løsning ved å kontakte selgeren direkte. Vurder å prøve å løse problemet med selgeren før du bestrider en transaksjon. Hvis du trenger en transaksjons-ID, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.
 • Gå gjennom transaksjonsdetaljene: Kontroller at transaksjonen er registrert, og at transaksjonsdatoen er innenfor kvalifikasjonsvinduet for tvister (ikke eldre enn 60 dager).

Bestride en belastning

 1. Åpne kontoen din: Gå til Økonomi > Balance fra Shopify-administrator.
 2. Identifiser transaksjonen: Finn transaksjonen du vil bestride i seksjonen Transaksjoner, og klikk på den for å se detaljerte opplysninger.
 3. Undersøk og innhent dokumentasjon: Innhent relevant dokumentasjon som støtter kravet ditt. Det kan for eksempel være kvitteringer, korrespondanse med selgeren, dokumentasjon på retur og tjenesteavtaler.
 4. Kontakt Shopify-brukerstøtte: Ta kontakt med en Shopify-brukerstøtterådgiver og gi informasjon om transaksjonen, årsaken til tvisten og eventuell tilleggsdokumentasjon som kreves.
 5. Send inn tvisten: Kontroller at all informasjon er nøyaktig, og be Shopify-brukerstøtte om å sende inn tvisten.

Kanseller en tvist

Hvis du ønsker å kansellere en tvist, har du 24 til 48 timer fra tvisten ble opprettet til å kansellere den. Når en tvist er kansellert, kan du ikke forsøke å bestride denne transaksjonen igjen senere.

Behandlingstid og endelige beslutninger

Det kan ta inntil 90 dager å løse en tvist, avhengig av kompleksiteten og forholdene som dikteres av nettverkets regler (for eksempel Visa).

Når du har sendt inn tvisten, gjennomgås tvisten av Shopify Balances bankpartnere. Du vil motta e-postoppdateringer om status og utfallet av tvisteundersøkelsen. Hvis tvisten løses i din favør, vil kontoen din bli justert deretter.

Beslutningen som tas ved utgangen av tvisteprosessen er endelig.

Forstå ulike typer korttvister

Tabellen nedenfor kategoriserer ulike typer korttvister, beskriver hver tvistetype, oppsummerer nødvendig dokumentasjon som kan kreves for behandlingen, og inneholder eksempler på situasjoner der en tvist er akseptabel eller uakseptabel.

Tvistetype Beskrivelse av tvistetype Nødvendig dokumentasjon Eksempler på akseptable tvister Eksempler på uakseptable tvister
Falsk Belastninger gjort uten kortholderens samtykke.
 • Forklaring (påkrevd): En beskrivelse av transaksjonen, og hvorfor den bestrides.
 • Tilleggsdokumentasjon: Relevant dokumentasjon, for eksempel korterklæringer og returfraktsporing, i PDF- eller JPEG-format.
En ukjent transaksjon på kontoutskriften. Tvist for en transaksjon du har glemt.
Ikke mottatt Varer eller tjenester som er betalt, men som ikke er levert etter avtale.
 • Produkttype (påkrevd)
 • Produktbeskrivelse (påkrevd)
 • Forventet (påkrevd)
 • Forklaring: Spesifiser om produktet ble levert for sent.
 • Tilleggsdokumentasjon: Skjermbilder av e-postmeldinger eller tekstmeldinger.
Betalte for et produkt som aldri ble levert. En tvist for en forsinkelse når leveransen er gjennomført.
Dupliser Samme transaksjon belastet mer enn én gang.
 • Send inn nøyaktig én av følgende:
  • Kontantkvittering: En kvittering for en kontanttransaksjon.
  • Bilde av en sjekk: Bilder av begge sider av sjekken.
  • Opprinnelig transaksjon: Et token som viser den første transaksjonen.
To identiske belastninger på en kontoutskrift. Belastninger for to lignende transaksjoner, gjort med vilje.
Varen er ikke som beskrevet Varen som er mottatt avviker fra det som ble beskrevet på kjøpstidspunktet.
 • Mottatt (påkrevd)
 • Returstatus (påkrevd): Utfallet av et returforsøk.
 • Returnert (påkrevd)
 • Returbeskrivelse (påkrevd): Detaljer om returprosessen.
 • Forklaring (påkrevd)
 • Tilleggsdokumentasjon: Skjermbilder av korrespondanse.
Den mottatte varen er en annen farge, modell eller størrelse enn det som ble bestilt. Tvist grunnet kjøperens anger eller endrede mening etter å ha mottatt varen som beskrevet.
Tjenesten er ikke som beskrevet Tjenesten som ble levert er ikke det som ble kjøpt.
 • Mottatt (påkrevd)
 • Kansellert (påkrevd)
 • Kanselleringsårsak (påkrevd)
 • Forklaring (påkrevd)
 • Tilleggsdokumentasjon: Skjermbilder av korrespondanse.
Tjenesten avviker betydelig fra annonsert kvalitet eller innhold. Tjenesteklager basert på subjektive opplevelser som ikke er lovet av forhandleren.
Avbestilt Belastninger for tjenester eller varer ble kansellert i henhold til forhandlerens retningslinjer.
 • Produkttype (påkrevd)
 • Produktbeskrivelse (påkrevd)
 • Forventet (påkrevd)
 • Samsvar med kanselleringsbetingelser (påkrevd)
 • Kansellert (påkrevd)
 • Kanselleringsårsak (påkrevd)
 • Returnert
 • Returstatus
 • Forklaring
 • Tilleggsdokumentasjon: Skjermbilder av korrespondanse
Belastet etter at bestillingen ble kansellert i henhold til kanselleringsbetingelsene. Tvist etter kansellering av tjenesten eller produktet utenfor vinduet i kanselleringsbetingelsene.
Annet Tvister som ikke hører inn under standardkategoriene.
 • Produkttype (påkrevd)
 • Produktbeskrivelse (påkrevd)
 • Forklaring (påkrevd)
 • Tilleggsdokumentasjon: Skjermbilder av korrespondanse
Uventede belastninger uten en tydelig beskrivelse eller kategori. Gjelder ikke da andre tvistekategorier dekker et bredt spekter, hver sak krever spesifikk behandling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis