Bảo vệ thẻ Shopify Balance của bạn

Trên trang này, bạn có thể xem các thông tin như cách đặt lại mã PIN của thẻ, khóa thẻ trong trường hợp thất lạc, trộm cắp và mở khóa thẻ. Nếu bắt gặp một giao dịch mà bạn cho rằng không chính xác, bạn có thể khiếu nại giao dịch đó. Tìm hiểu thêm về cách khiếu nại một khoản phí trên tài khoản Shopify Balance.

Đặt lại mã PIN cho thẻ Shopify Balance

Bạn có thể đặt lại mã PIN của thẻ. Tuy nhiên, nếu thay đổi số điện thoại liên kết với thẻ, bạn phải đợi 24 giờ thì mới có thể thay đổi mã PIN.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

  2. Chọn tài khoản chính.

  3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ có mã PIN mà bạn muốn đặt lại.

  4. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Đặt lại mã PIN.

  5. Nhập mã PIN gồm bốn chữ số rồi nhấp vào Tiếp.

  6. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

  7. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản rồi nhấp vào Reset PIN (Đặt lại mã PIN).

Khóa thẻ Shopify Balance

Nếu thẻ Shopify Balance của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn cần khóa thẻ để không ai khác có thể sử dụng.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Mở khóa thẻ Shopify Balance

Để mở khóa thẻ Shopify Balance, nhấp vào Mở khóa thẻ và xác nhận thao tác bằng cách nhấp lại vào Mở khóa thẻ trên trang thẻ Shopify Balance trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí