Hantera utgångna Shopify Balance-kort

Alla Shopify Balance-kort, oavsett om de är virtuella eller fysiska, har ett förfallodatum. Granska processen för att förnya Shopify Balance-kort för att säkerställa smidiga transaktioner och oavbruten affärsverksamhet.

Ändringar av Shopify Balance-kortet vid förnyelse

När ett Shopify Balance-kort förnyas förblir kortnumret detsamma, men utgångsdatum och säkerhetskod ändras. Se till att uppdatera alla återkommande betalningar eller sparade kortuppgifter med den nya informationen för att undvika avbrott i betalningshanteringen.

Aviseringar och påminnelser

För att hålla dig informerad om utgångna kort får du en e-postavisering 60 dagar innan ett virtuellt eller fysiskt Shopify Balance-kort är konfigurerat att löpa ut. Dessutom får du i din Shopify-admin meddelanden om att ett Shopify Balance-kort snart löper ut. Dessa aviseringar visas i flera områden i avsnittet Balance i din Shopify-admin.

Ersätt ett digitalt Shopify Balance-kort

Om du har ett virtuellt Shopify Balance-kort som snart löper ut, ersätts ditt virtuella kort automatiskt 45 dagar före dess utgångsdatum, vilket är 15 dagar efter det ursprungliga meddelandet du fick. Denna ersättningsprocess är omedelbar, vilket innebär att ditt nya virtuella kort aktiveras och är redo att användas omedelbart.

Du kan även manuellt begära ersättning av ett virtuellt kort efter de 60 dagarna men före de 45 dagarna innan det upphör att gälla.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.
 2. Välj ditt primära konto.
 3. I avsnittet Dina Balance-kort väljer du det virtuella kortet som snart förfaller.
 4. Klicka på knappen ... > Ersätt.
 5. I dialogrutan Ersätt virtuellt Shopify Balance-kort klickar du på Ersätt kort.

Ditt nya virtuella kort är redo att användas omedelbart och du får ett e-postmeddelande som bekräftar utbytet. Du kan behöva uppdatera utgångsdatum och säkerhetskod för alla återkommande betalningar som är kopplade till det virtuella Shopify Balance-kortet.

Ersätt fysiskt Shopify Balance-kort

För att ersätta ett fysiskt Shopify Balance-kort skickas ett nytt kort till den registrerade adressen, vilket är din faktureringsadress. Ersättningskortet skickas automatiskt till dig 45 dagar före utgångsdatumet för ditt nuvarande kort. Under denna period har du 15 dagar på dig att uppdatera adressen vid behov. Om ingen åtgärd vidtas initieras leveransprocessen automatiskt.

Under ersättningsprocessen får du e-postmeddelanden angående leverans och ankomst av ditt nya fysiska Shopify Balance-kort. Du kan fortsätta använda ditt utgående kort tills det fysiska kortet har aktiverats eller tills utgångsdatumet har infallit.

Ändra adressen för den plats dit ett fysiskt Shopify Balance-kort ska skickas

 1. Klicka på Ändra adress i e-postaviseringen eller bannern som visas i din Shopify-admin.
 2. Granska dina leveransuppgifter och klicka sedan på Bekräfta adress.

Påskynda utbyte av ett fysiskt Shopify Balance-kort

 1. Från e-postaviseringen eller bannern som visas i din Shopify-admin klickar du på Skicka utbyte nu.
 2. Uppdatera din leveransadress och klicka sedan på Nästa.
 3. Granska dina leveransuppgifter och klicka sedan på Bekräfta adress.

Vissa händelser påbörjar omedelbart processen för att ett nytt kort ska levereras till din adress. På grund av detta kan du inte ändra leveransadress för ett kort efter att en av följande händelser har inträffat:

 • Du har klickat på Spara efter att ha redigerat leveransadressen.
 • Du har klickat på Skicka utbyte nu efter att ha begärt ett nytt kort.
 • Det är 45 dagar innan ditt befintliga kort löper ut.

Om adressen är felaktig måste du annullera och ersätta kortet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis