Zarządzanie kartami Shopify Balance

Możesz użyć karty Shopify Balance jako narzędzia do zarządzania wydatkami biznesowymi. Możesz przeglądać dane swojej karty Shopify Balance i zarządzać nimi, przechodząc do sekcji Finanse > Balance, a następnie klikając kartę (wirtualną lub fizyczną).

Liczba wirtualnych i fizycznych kart Shopify Balance

Po zakończeniu konfiguracji konta Shopify Balance wirtualna karta jest automatycznie aktywowana. Obowiązuje limit jednej karty wirtualnej i jednej karty fizycznej na sklep. Jeśli masz skonfigurowanych kilka kont dla Balance, możesz otrzymać kartę tylko do konta głównego.

Opłaty za kartę Shopify Balance

Shopify nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z karty Balance. Mogą jednak obowiązywać opłaty pobierane przez operatora bankomatów. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Warunkach świadczenia usług.

Wyświetl informacje o karcie

Możesz wyświetlić informacje o swojej wirtualnej lub fizycznej karcie, takie jak numer karty lub dane posiadacza karty.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Połącz kartę Shopify Balance z Apple Pay lub Google Pay

Możesz dodać swoją wirtualną lub fizyczną kartę Shopify Balance do Apple Pay lub Google Pay.

Aktualizacja danych posiadacza karty

W danych konta Shopify Balance możesz zaktualizować dane posiadacza karty Shopify Balance, w tym adres rozliczeniowy i numer telefonu.

Jeśli masz zarówno kartę fizyczną, jak i wirtualną, wszelkie zmiany, które wprowadzisz, zostaną zastosowane do obu kart.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

  2. Wybierz swoje konto główne.

  3. W sekcji Twoje karty Balance kliknij kartę wirtualną lub fizyczną.

  4. Kliknij opcję Wyświetl dane posiadacza karty.

  5. Kliknij opcję Edytuj, aby zmienić adres rozliczeniowy lub numer telefonu komórkowego.

Ustaw kartę Shopify Balance jako podstawową metodę płatności

Możesz użyć wirtualnej lub fizycznej karty Shopify Balance, aby opłacać rachunki i zakupy w Shopify.

Korzystając z wirtualnej karty Shopify Balance , nie musisz wprowadzać żadnych danych tej karty. Wybierz wirtualną kartę Shopify Balance jako preferowaną metodę płatności.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.
  2. Kliknij przycisk ... obok metody płatności, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.
  3. Wprowadź wymagane informacje.
  4. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo