Wymagane uprawnienia pracowników dla Shopify POS

Aby uzyskać dostęp do Shopify POS przy użyciu konta Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą posiadać poniższe uprawnienia:

Uprawnienia pracowników wymagane dla POS
Kategoria uprawnień Uprawnienie
Dostęp do Punktu sprzedaży Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży
Uprawnienia podrzędne:
  • Skonfiguruj nowe lub zaktualizowane urządzenia POS

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administratora i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS, o ile najpierw nie zaloguje się właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem do konfigurowania nowych lub zaktualizowanych urządzeń POS.

Właściciele sklepów i pracownicy, którzy posiadają wszystkie dostępne uprawnienia, mogą zalogować się do aplikacji Shopify POS i wyświetlać PIN-y pracowników Shopify POS.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia ról i przypisywania ich do pracowników Shopify POS, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania pracowników z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS, zapoznaj się z sekcją Dodawanie pracowników Punktu sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień pracowników, które możesz dostosować, zapoznaj się z opisem uprawnień pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo