Wymagane uprawnienia pracowników dla Shopify POS

Aby zalogować się do Shopify POS przy użyciu ID Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą posiadać 14 poniższych uprawnień:

 • Strona główna
 • Zamówienia
 • Edytuj zamówienia
 • Zwrot kosztów zamówień
 • Wersje robocze zamówień
 • Produkty
 • Karty prezentowe
 • Klienci
 • Raporty
 • Marketing
 • Rabaty
 • Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Lokalizacje

Musisz również wybrać opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom w sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży, aby zapewnić pracownikom dostęp do Shopify POS.

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administratora i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS, o ile najpierw nie zaloguje się właściciel sklepu lub pracownik z wymaganymi uprawnieniami.

Właściciele sklepów i pracownicy, którzy posiadają wszystkie dostępne uprawnienia, mogą zalogować się do aplikacji Shopify POS i wyświetlać PIN-y pracowników Shopify POS.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo