Wymagane uprawnienia pracowników dla Shopify POS

Aby zalogować się do Shopify POS przy użyciu ID Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą posiadać poniższe uprawnienia:

Uprawnienia pracowników wymagane dla POS
Kategoria uprawnień Uprawnienie
Uprawnienia do sklepu Strona główna
Zamówienia
Uprawnienia podrzędne:
 • Zamówienia
 • Edytuj zamówienia
 • Zwrot kosztów zamówień
Wersje robocze zamówień
Uprawnienia podrzędne:
 • Wersje robocze zamówień
Produkty
Uprawnienia podrzędne:
 • Wyświetl produkty
 • Wyświetl koszty produktów
 • Utwórz i edytuj produkty
 • Edytuj koszt produktu
 • Edytuj cenę produktu
 • Zarządzaj zapasami
 • Usuń produkty i kolekcje
Karty prezentowe
Klienci
Analizy
Uprawnienia podrzędne:
 • Raporty
Marketing
Rabaty
Ustawienia sklepu
Uprawnienia podrzędne:
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Lokalizacje
Uprawnienia do aplikacji Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi
Dostęp do Punktu sprzedaży
 • Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży
 • Rola POS
 • PIN
 • Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administratora i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS, o ile najpierw nie zaloguje się właściciel sklepu lub pracownik z wymaganymi uprawnieniami.

  Właściciele sklepów i pracownicy, którzy posiadają wszystkie dostępne uprawnienia, mogą zalogować się do aplikacji Shopify POS i wyświetlać PIN-y pracowników Shopify POS.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo