Uzyskiwanie dostępu do opcji administracji na stronie Ustawienia

Pracownicy potrzebują uprawnienia Zarządzaj ustawieniami, aby uzyskać dostęp do większości, ale nie wszystkich opcji administracji na stronie Ustawienia w panelu administracyjnym Shopify. Tabela ta zawiera listę minimalnych wymaganych uprawnień, które są potrzebne pracownikom do uzyskania dostępu do różnych opcji na stronie Ustawienia. Jednakże pracownicy zazwyczaj muszą posiadać więcej uprawnień do edycji ustawień w ramach każdej opcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień pracowników, zapoznaj się z Opisem uprawnień pracowników.

opis tabeli
Opcja ustawień Opis Minimalne wymagane uprawnienia
Dane sklepu Umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie danych sklepu.
 • Zarządzaj ustawieniami
Plan

Umożliwia wyświetlenie planu Shopify.

Każdy pracownik może wyświetlić szczegóły planu, ale tylko właściciel sklepu może wprowadzić zmiany w planie.

Rozliczenie

Umożliwia zarządzanie metodami płatności za zakupy i rachunki w Shopify.

Dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych ta opcja jest dostępna w sekcji Finanse w panelu administracyjnym Shopify.

 • Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami
Użytkownicy i uprawnienia

Umożliwia zarządzanie tym, co pracownicy mogą przeglądać i czym mogą zarządzać w sklepie.

Jeśli pracownik nie ma uprawnień do Administracji, może edytować informacje o własnym koncie, ale nie może zarządzać kontami innych pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień wymaganych do zarządzania kontami innych pracowników, zapoznaj się z opisem uprawnień pracowników.

Płatności

Umożliwia aktywację dostawców płatności w sklepie i zarządzanie nimi.

Jeśli pracownik ma tylko uprawnienie Wyświetl wypłaty Shopify Payments, a nie ma uprawnienia Zarządzaj ustawieniami, może uzyskać dostęp tylko do informacji o wypłatach, ale nie do informacji o płatnościach.

 • Zarządzaj ustawieniami
 • Zamówienia
 • Produkty
Realizacja zakupu Umożliwia dostosowanie procesu realizacji zakupu online.
 • Zarządzaj ustawieniami
Wysyłka i dostawa Umożliwia zarządzanie sposobem wysyłania zamówień do klientów.
 • Zarządzaj ustawieniami
Podatki i cła Umożliwia zarządzanie sposobem naliczania podatków i opłat celnych w sklepie.
 • Zarządzaj ustawieniami
Lokalizacje Umożliwia zarządzanie miejscami magazynowania zapasów, realizacją zamówień i sprzedażą produktów.
 • Zarządzaj lokalizacjami
Karty prezentowe Umożliwia aktywację Apple Wallet Passes i ustawianie dat końca ważności kart prezentowych.
 • Zarządzaj ustawieniami
Rynki Umożliwia zarządzanie różnymi krajami i regionami, w których sprzedajesz swoje produkty i usługi.
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Domeny
 • Pulpity
 • Raporty
 • Produkty
Kanały sprzedaży Umożliwia zarządzanie kanałami sprzedaży, których używasz do sprzedaży swoich produktów i usług.
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Zarządzaj i instaluj aplikacje i kanały
 • Produkty
Domeny Umożliwia zakup nowej domeny za pośrednictwem Shopify lub połączenie domeny firmy zewnętrznej z Shopify.
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Domeny
Powiadomienia Umożliwia zarządzanie powiadomieniami wysyłanymi do Ciebie i Twoich klientów.
 • Zarządzaj ustawieniami
Metapola Umożliwia rozbudowanie sklepu poprzez dodanie nowych pól.
 • Zarządzaj ustawieniami
Pliki Umożliwia ładowanie zdjęć, filmów i dokumentów.
 • Zarządzaj ustawieniami
Języki Umożliwia zarządzanie językami, które klienci mogą wyświetlać w Twoim sklepie.
 • Zarządzaj ustawieniami
Polityki Umożliwia zarządzanie polityką sklepu w zakresie zwrotów kosztów, prywatności i warunków świadczenia usług oraz wysyłki.
 • Zarządzaj ustawieniami

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo