Truy cập tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt

Nhân viên cần quyền Quản lý cài đặt để truy cập hầu hết các tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt trong trang quản trị Shopify. Bảng này liệt kê các quyền bắt buộc tối thiểu mà nhân viên cần để truy cập các tùy chọn khác nhau trên trang Cài đặt. Tuy nhiên, nhân viên thường cần có thêm quyền chỉnh sửa cài đặt trong mỗi tùy chọn.

Để biết thêm thông tin về quyền của nhân viên, tham khảo Mô tả quyền của nhân viên.

mô tả bảng
Tùy chọn cài đặt Mô tả Quyền bắt buộc tối thiểu
Chi tiết cửa hàng Cho phép bạn xem và cập nhật chi tiết cửa hàng.
 • Quản lý cài đặt
Gói

Cho phép bạn xem gói Shopify.

Mọi nhân viên đều có thể xem chi tiết gói, nhưng chỉ chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý gói mới có thể thực hiện thay đổi với gói. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể tạm dừng hoặc hủy kích hoạt cửa hàng.

Lập hóa đơn

Cho phép bạn quản lý phương thức thanh toán của mình để mua hàng và thanh toán trong Shopify.

Đối với thương nhân tại Hoa Kỳ, tùy chọn này nằm trong mục Tài chính trong trang quản trị Shopify.

 • Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán
Người dùng và quyền

Cho phép bạn quản lý những gì nhân viên có thể xem và quản lý trong cửa hàng của bạn.

Nếu nhân viên không có quyền Quản trị nào, họ có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản riêng nhưng không thể quản lý bất kỳ tài khoản nhân viên nào khác. Để biết thêm thông tin về các quyền cần thiết để quản lý các tài khoản nhân viên khác, tham khảo mô tả quyền của nhân viên.

Thanh toán

Cho phép bạn kích hoạt và quản lý nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thông tin thanh toán của cửa hàng.

Nếu nhân viên chỉ có quyền Quản lý cài đặt, nhân viên chỉ có thể truy cập thông tin thanh toán.

Nếu nhân viên có cả quyền Quản lý cài đặt và quyền Quản lý cài đặt thanh toán khác, nhân viên có thể quản lý cài đặt thanh toán.

Nếu nhân viên có cả quyền Quản lý cài đặt và quyền Xem các khoản thanh toán qua Shopify Payments, nhân viên có thể truy cập thông tin thanh toán qua Shopify Payments.

Lưu ý: Đối với thương nhân tại Hoa Kỳ, tùy chọn Thanh toán nằm trong mục Tài chính trong trang quản trị Shopify.

 • Quản lý cài đặt
Thanh toán Cho phép bạn tùy chỉnh quá trình thanh toán trực tuyến.
 • Quản lý cài đặt
Vận chuyển và giao hàng Cho phép bạn quản lý cách vận chuyển đơn hàng đến khách hàng.
 • Quản lý cài đặt
Thuế và thuế nhập khẩu Cho phép bạn quản lý cách cửa hàng tính thuế nhập khẩu và thuế.
 • Quản lý cài đặt
Địa điểm Cho phép bạn quản lý những nơi bạn lưu hàng trong kho, thực hiện đơn hàng và bán sản phẩm.
 • Địa điểm
Thẻ quà tặng Cho phép bạn kích hoạt thẻ Apple Wallet và đặt ngày hết hạn thẻ quà tặng.
 • Thẻ quà tặng
Thị trường Cho phép bạn quản lý các quốc gia và vùng khác nhau mà bạn bán sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý cài đặt
 • Miền
 • Trang quản lý
 • Báo cáo
 • Sản phẩm
Ứng dụng và kênh bán hàng Cho phép bạn quản lý các ứng dụng và kênh bán hàng mà bạn dùng để bán sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
Miền Cho phép bạn mua miền mới qua Shopify hoặc kết nối miền của bên thứ ba với Shopify.
 • Miền
Thương hiệu Cho phép bạn quản lý các tài sản thương hiệu để có thể sử dụng trên nhiều kênh bán hàng.
 • Quản lý cài đặt
Thông báo Cho phép bạn quản lý thông báo mà bạn và khách hàng của mình nhận được.
 • Quản lý cài đặt
Dữ liệu tùy chỉnh Cho phép bạn mở rộng cửa hàng bằng cách thêm trường thông tin bổ sung cho các tài nguyên sau:
 • Sản phẩm
 • Mẫu mã
 • Bộ sưu tập
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Địa điểm
 • Trang
 • Blog
 • Bài viết blog
  • Định nghĩa trường thông tin bổ sung và giá trị của các trường này có quyền người dùng tương tự tài nguyên được liên kết. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung sản phẩm yêu cầu phải có quyền sản phẩm.
  Cho phép bạn mở rộng cửa hàng bằng cách thêm đối tượng nhiều trường cho nội dung tùy chỉnh hoặc cấu trúc dữ liệu.
  • Định nghĩa siêu đối tượng
  • Mục nhập siêu đối tượng
  Ngôn ngữ Cho phép bạn quản lý các ngôn ngữ mà khách hàng xem được tại cửa hàng của bạn.
  • Quản lý cài đặt
  Chính sách Cho phép bạn quản lý chính sách của cửa hàng về hoàn tiền, quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ và vận chuyển.
  • Quản lý cài đặt

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí