Truy cập tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt

Nhân viên cần quyền Quản lý cài đặt để truy cập hầu hết các tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt trong trang quản trị Shopify. Bảng này liệt kê các quyền bắt buộc tối thiểu mà nhân viên cần để truy cập các tùy chọn khác nhau trên trang Cài đặt. Tuy nhiên, nhân viên thường cần có thêm quyền chỉnh sửa cài đặt trong mỗi tùy chọn.

Để biết thêm thông tin về quyền của nhân viên, tham khảo Mô tả quyền của nhân viên.

mô tả bảng
Tùy chọn cài đặt Mô tả Quyền bắt buộc tối thiểu
Chi tiết cửa hàng Cho phép bạn xem và cập nhật chi tiết cửa hàng.
 • Quản lý cài đặt
Gói

Cho phép bạn xem gói Shopify.

Mọi nhân viên đều có thể xem chi tiết gói nhưng chỉ chủ cửa hàng mới có thể thực hiện thay đổi đối với gói.

Lập hóa đơn

Cho phép bạn quản lý phương thức thanh toán của mình để mua hàng và thanh toán trong Shopify.

Đối với thương nhân tại Hoa Kỳ, tùy chọn này nằm trong mục Tài chính trong trang quản trị Shopify.

 • Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán
Người dùng và quyền

Cho phép bạn quản lý những gì nhân viên có thể xem và quản lý trong cửa hàng của bạn.

Nếu nhân viên không có quyền Quản trị nào, họ có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản riêng nhưng không thể quản lý bất kỳ tài khoản nhân viên nào khác. Để biết thêm thông tin về các quyền cần thiết để quản lý các tài khoản nhân viên khác, tham khảo mô tả quyền của nhân viên.

Thanh toán

Cho phép bạn kích hoạt và quản lý nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của cửa hàng.

Nếu chỉ có quyền Xem các khoản quyết toán trong Shopify Payments mà không phải quyền Quản lý cài đặt, nhân viên chỉ có thể truy cập thông tin quyết toán chứ không thể truy cập thông tin thanh toán.

 • Quản lý cài đặt
 • Đơn hàng
 • Sản phẩm
Thanh toán Cho phép bạn tùy chỉnh quá trình thanh toán trực tuyến.
 • Quản lý cài đặt
Vận chuyển và giao hàng Cho phép bạn quản lý cách vận chuyển đơn hàng đến khách hàng.
 • Quản lý cài đặt
Thuế và thuế nhập khẩu Cho phép bạn quản lý cách cửa hàng tính thuế nhập khẩu và thuế.
 • Quản lý cài đặt
Địa điểm Cho phép bạn quản lý những nơi bạn lưu hàng trong kho, thực hiện đơn hàng và bán sản phẩm.
 • Quản lý địa điểm
Thẻ quà tặng Cho phép bạn kích hoạt thẻ Apple Wallet và đặt ngày hết hạn thẻ quà tặng.
 • Quản lý cài đặt
Thị trường Cho phép bạn quản lý các quốc gia và vùng khác nhau mà bạn bán sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý cài đặt
 • Miền
 • Trang quản lý
 • Báo cáo
 • Sản phẩm
Kênh bán hàng Cho phép bạn quản lý các kênh bán hàng mà bạn dùng để bán sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý cài đặt
 • Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
 • Sản phẩm
Miền Cho phép bạn mua miền mới qua Shopify hoặc kết nối miền của bên thứ ba với Shopify.
 • Quản lý cài đặt
 • Miền
Thông báo Cho phép bạn quản lý thông báo mà bạn và khách hàng của mình nhận được.
 • Quản lý cài đặt
Siêu trường Cho phép bạn mở rộng cửa hàng bằng cách thêm các trường mới.
 • Quản lý cài đặt
Tệp Cho phép bạn tải lên hình ảnh, video và tài liệu.
 • Quản lý cài đặt
Ngôn ngữ Cho phép bạn quản lý các ngôn ngữ mà khách hàng xem được tại cửa hàng của bạn.
 • Quản lý cài đặt
Chính sách Cho phép bạn quản lý chính sách của cửa hàng về hoàn tiền, quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ và vận chuyển.
 • Quản lý cài đặt

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí