Cấp quyền truy cập thông tin nhạy cảm cho nhân viên

Là chủ cửa hàng, bạn mặc nhiên được quyền truy cập vào dữ liệu riêng tư của cửa hàng, ví dụ như thông tin ngân hàng cá nhân, thông tin tài chính khác và dữ liệu khách hàng. Những quyền này được gọi là quyền truy cập thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển doanh nghiệp, bạn sẽ cần ủy quyền cho nhân viên một số tác vụ nhất định đòi hỏi nhân viên phải có quyền truy cập vào dữ liệu riêng tư của cửa hàng.

Bạn có thể thực hiện những việc sau bằng cách cấp quyền truy cập thông tin nhạy cảm cho nhân viên:

  • tốn ít thời gian hơn cho quản lý doanh nghiệp và dành nhiều thời gian hơn cho phát triển công việc kinh doanh
  • phân công một số quy trình làm việc, ví dụ như yêu cầu GDPR và cập nhật cài đặt thanh toán
  • cảm thấy tự tin hơn về kích hoạt xác thực 2 bước cho tài khoản của bạn, từ đó giúp tài khoản của bạn được bảo mật tốt hơn
  • phân bổ nhiệm vụ truy cập thông tin nhạy cảm cho nhiều nhân viên để đảm bảo tất cả tài khoản của nhân viên đều được bảo mật tốt
  • chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng đơn giản

Quyền truy cập thông tin nhạy cảm

Các quyền sau đây sẽ hiển thị dữ liệu riêng tư của cửa hàng:

  • Yêu cầu dữ liệu
  • Sửa quyền
  • Chỉnh sửa phương thức thanh toán hóa đơn và thanh toán hóa đơn
  • Quản lý cài đặt thanh toán khác

Các tác vụ chỉ chủ cửa hàng mới có thể thực hiện

Mỗi cửa hàng Shopify chỉ có thể có một chủ cửa hàng. Thông thường, đó là người đã mở cửa hàng. Bạn có thể kiểm tra người được liệt kê làm chủ cửa hàng bằng cách nhấp vào mục Cài đặt > Người dùng và quyền trong trang quản trị Shopify. Shopify sẽ gửi tin nhắn email đến địa chỉ email của chủ cửa hàng.

Những thao tác sau chỉ dành cho chủ cửa hàng bất kể nhân viên được cấp quyền truy cập thông tin nhạy cảm nào:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí