WisePad 3-kortleser

WisePad 3-kortleseren er en PCI-kompatibel kortleser som kobles trådløst til POS-enheten. Du kan bruke WisePad 3-kortleseren til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger med Shopify POS-appen.

Krav til kortlesere

For å bruke WisePad 3-kortleseren må du oppfylle følgende krav:

 • Butikken er basert i Australia (ekskludert Norfolk Island), Belgia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania eller Storbritannia
 • Du har Shopify Payments aktivert som butikkens betalingsleverandør
 • Butikkvalutaen din må samsvare med landets lokale valuta
 • Du bruker Shopify POS-appen

Krav til mobilenheter for WisePad

Du må bruke en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 13 eller høyere, eller en Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere. Enheten må støtte Bluetooth 4.2 eller høyere.

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 7 eller høyere som kjører iOS 13 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad mini Generasjon 4 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 13 eller høyere
Android Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten din til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere Sporing mellom nettsteder i iOS-innstillingene. Sporing mellom nettsteder lar tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator forbli sammenkoblet i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-mobilappen.

Følg disse stegene for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper

WisePad 3-kortleseren støtter følgende betalingstyper:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • eftpos-kort (kun Australia)
 • Interac (kun Canada)
 • Apple Pay
 • Google Pay

WisePad 3-kortleseren støtter både chip og PIN samt kontaktløs kortbekreftelse. Den støtter ikke sveiping (magnetstripe).

Transaksjoner med WisePad 3-kortleseren må behandles gjennom Shopify Payments. Tredjepartsgatewayer støttes ikke.

Her kan du kjøpe WisePad 3-kortleseren

WisePad 3-kortleseren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Slå WisePad 3-kortleseren av eller på

For å slå WisePad 3-kortleseren av eller på må du trykke og slippe strømknappen. Når kortleseren slår seg på lyser statuslampene. Hvis du allerede har paret og koblet til kortleseren med POS-enheten kobler leseren automatisk til enheten på nytt.

Etter 30 sekunders inaktivitet vil WisePad 3-kortleseren gå i standby-modus, og skjermen blir nedtonet. Kortleseren forblir koblet til Shopify POS mens du er i standby-modus, og går automatisk ut av ventemodus når du fortsetter aktiviteten. Når du kjører på batteristrøm, blir kortleseren automatisk slått av etter 10 timers inaktivitet. For å slå av kortleseren manuelt trykker du på og holder inne av/på-knappen til skjermen viser en bekreftelse for å slå av kortleseren, og trykker deretter på den grønne knappen. Du trenger ikke å slå av leseren for å spare strøm.

Lade WisePad 3-kortleseren

Du kan lade WisePad 3-kortleseren ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

WisePad 3-kortleseren bruker tre til fire timer på å lades helt opp. Når leseren er fulladet, bør batteriet vare i 500–600 transaksjoner. Vi anbefaler at du lader kortleseren daglig slik at den alltid er klar til å behandle transaksjoner. Du kan kontrollere ladenivået for kortleseren på WisePad ved å se batteriikonet øverst til høyre i skjermen.

Pare og koble WisePad 3-kortleseren til POS-enheten

For å bruke WisePad 3-kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er koblet sammen kobler leseren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Steg:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Velg leser-siden trykker du på WisePad 3.

 5. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere, trykker du på Koble til ved siden av.

Koble fra WisePad 3-kortleseren fra POS-enheten

Du kan bare bruke WisePad 3-kortleseren med én enhet av gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne paringen med den gjeldende enheten.

Steg:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

Endre språkinnstillingen på WisePad 3-kortleseren

Du kan velge hvilket språk som brukes på WisePad 3-kortleseren. Språkalternativene i innstillingene er forhåndsinnstilt etter område, og varierer derfor fra land til land.

Steg:

 1. Trykk på av/på-knappen.

 2. Trykk på ned-pilen tre ganger for å gå inn i språkmenyen.

 3. Trykk på enter-knappen for å velge språkvalg.

Godta en betaling med WisePad 3-kortleseren

Du kan bruke WisePad 3-kortleseren til å godta chip og PIN-betalinger eller kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan begrenses til kjøp under et bestemt beløp, avhengig av betalingstype eller landet der bedriften din er basert. For å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet og angi PIN-kode.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis WisePad 3-kortleseren er koblet til og klar, blir alternativet Berør eller sett inn kortet tilgjengelig.

 2. La kunden tappe eller sette inn kortet. Chippen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.

 3. Når transaksjonen er vellykket kan kunden fjerne kortet sitt.

 4. Velg om du vil gi en kvittering samt leveringsmetode.

Feilsøke WisePad 3-kortleseren

Dette er de vanligste feilsøkingstrinnene for WisePad 3-kortleseren.

WisePad 3-kortleseren kobler seg ikke til POS-enheten

 1. Bekreft at Bluetooth på Shopify POS-enheten din er slått på.

 2. Bekreft at POS-appen har tillatelse til å koble til Bluetooth i enhetsinnstillingene.

 3. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 4. Sjekk at WisePad 3-kortleseren er ladet til mer enn 50 % batterinivå. Hvis ikke må den lades til minst 50 % før du prøver på nytt, fordi enheten kan få problemer med å koble til dersom batterinivået er under 50 %, selv om den er koblet til.

 5. Sjekk om WisePad 3-kortleseren er koblet til en annen enhet. Hvis den er det, må du koble den fra enheten før du prøver å pare den med en ny enhet.

 6. Slå av POS-appen på enheten din og slå den på igjen.

WisePad 3-kortleseren kobler seg fra POS-enheten

 1. Sjekk om WisePad 3-kortleseren har nok batteri. Lad leseren om nødvendig.

 2. Trykk og slipp strømknappen på WisePad 3-kortleseren for å vekke den.

 3. Sjekk at WisePad 3-kortleseren er innenfor Bluetooth-rekkevidden til POS-enheten.

 4. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 5. Koble fra WisePad 3-kortleseren fra POS-enheten og koble til på nytt.

 6. Tilbakestill POS-appen på enheten din.

Systemet er manipulert

Hvis WisePad 3-kortleseren viser en skjermfeil om systemmanipulasjon kan ikke leseren lenger brukes, og den må skiftes ut.

Problemer med tilkobling

Hvis WisePad 3-leseren viser meldingen Vekk kortleser og ikke kan koble til på nytt, kan du klikke på Fungerer ikke? fra detaljsiden til kortleseren. Når du har klikket på Fungerer ikke? starter tilkoblingen i WisePad 3-leseren på nytt.

Frys, stans eller nettbaserte oppdateringer mislykkes

For å bruke WisePad 3-leseren må du sørge for at følgende krav er oppfylt:

 • WisePad 3-leseren din er ladet til minst 50 %.
 • iOS- eller Android-enheten er tilkoblet en stabil wifi-tilkobling.
 • Du har oppdatert til Shopify POS versjon 6.34 eller nyere.

Steg:

 1. Tving lukking av Point of Sale (POS)-appen.
 2. Gjenåpne POS-appen.
 3. Trykk på ☰ nederst til høyre i POS-appen og trykk på Innstillinger
 4. Gå til Administrer tilkoblet maskinvare > WisePad 3 > Glem leseren.
 5. Trykk på ☰ igjen nederst til høyre i POS-appen, og trykk Innstillinger.
 6. Gå til Konfigurer maskinvare > Kortlesere > WisePad 3.

Hvis problemet vedvarer må du tilbakestille gjennom knappenålshullet ved å bruke en knappenål eller binders for å trykke og holde omstartsknappen inne i fem sekunder. Denne handlingen kobler til enheten på nytt. Omstartsknappen er plassert på høyre side av enheten, under ladeinngangen.

Koblet til en annen enhet

Hvis WisePad 3-kortleseren er koblet til en annen iOS- eller Android-enhet vises ikke WisePad 3-kortleseren i listen over tilgjengelige kortlesere når du forsøker å konfigurere kortleseren i POS-appen.

Kan ikke behandle betalinger

Hvis du ikke kan behandle betalinger fordi POS-appbetalingen mislykkes kan du prøve følgende feilsøking:

 • Sørg for at lokaliseringstjenestene for POS-appen er angitt til enten Alltid eller Bare når appen er i bruk.
 • Start POS-appen på nytt og forsøk en betaling igjen.

Bytte fra Tap, Chip og Swipe til WisePad 3

Sørg for at Tap, Chip og Swipe-kortleseren er i nærheten, men slått av dersom du har problemer med WisePad 3, eller foretrekker å gå tilbake til Tap, Chip og Swipe-leseren. Ved å la Tap, Chip og Swipe-leseren være av sikrer du at POS-appen forblir koblet til WisePad 3 som hovedenheten for kortbehandling.

Kortleseren svarer ikke når du setter inn et kort

Hvis kortleseren ikke svarer når du setter inn et kort kan det hende du må rengjøre chipsporet.

 1. Brett et papirark til samme tykkelse som et kredittkort.
 2. Sett inn det breddede papirarket i chipsporet og beveg papiret fra side til side og frem og tilbake.
 3. Fjern papiret fra sporet og bruk en boks med komprimert luft for å rengjøre chipsporet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis