Wisepad 3-terminal

WisePad 3-terminalen er en PCI-kompatibel kortleser som kobles trådløst til iPad eller iPhone. Du kan bruke WisePad 3-terminalen til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger med Shopify POS-appen.

Krav til kortlesere

For å bruke WisePad 3-terminalen må du oppfylle følgende krav:

 • butikken din er basert i Storbritannia, Irland eller Australia
 • du har Shopify Payments aktivert som butikkens betalingsleverandør
 • du bruker Shopify POS-appen

Krav til mobilenheter for WisePad

Du må bruke en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 12.5.1 eller høyere og støtter Bluetooth 4.2 eller høyere.

Enheter som fungerer med WisePad 3-terminalen
Kompatible enheter Beskrivelse
iPhone iPhone 5 eller senere som kjører iOS 12.2 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller senere som kjører iOS 12.2 eller høyere
iPad Generasjon 4 eller senere som kjører iOS 12.2 eller høyere
iPad mini Generasjon 2 eller senere som kjører iOS 12.2 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iOS 12.2 eller høyere

Støttede betalingstyper

WisePad 3-terminalen støtter følgende betalingstyper:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • EFTPOS-delmerkede kort (kun Australia)
 • Apple Pay
 • Google Pay

WisePad 3-terminalen støtter både chip og PIN-kode og kontaktløs kortbekreftelse. Den støtter ikke sveiping (magnetstripe).

Her kan du kjøpe WisePad 3-terminalen

WisePad 3-terminalen er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i Storbritannia, Irland og Australia.

Slå WisePad 3-terminalen på og av

For å slå på WisePad 3-terminalen, trykk og slipp strømknappen. Statuslyset slås på. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, vil leseren automatisk koble til enheten på nytt.

Lade WisePad 3-terminalen

Du kan lade WisePad 3-terminalen ved å bruke USB-kabelen som følger med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Det tar 3 til 4 timer før WisePad 3-terminalen lades helt opp. Etter at leseren er fulladet, vil batterinivået vare i rundt 500-600 transaksjoner. Vi anbefaler at du lader terminalen daglig for å sikre at den alltid er klar til å behandle transaksjoner. Du kan sjekke gjenværende batterinivå i terminalen på WisePad-ene ved å se på batteriikonet øverst til høyre på skjermen.

Par og koble WisePad 3-terminalen til POS-enheten din

For å bruke WisePad 3-terminalen med Shopify POS, må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Etter at leseren og enheten er paret, kobler leseren til enheten automatisk når begge er slått på og befinner seg innen rekkevidde.

Steg:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Velg leser-siden trykker du på WisePad 3.

 5. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere, trykker du på Koble til ved siden av.

Koble WisePad 3-terminalen fra POS-enheten

Du kan bare bruke WisePad 3-terminalen med én enhet om gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først oppheve tilkoblingen til den gjeldende enheten.

Steg:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

Godta en betaling med WisePad 3-terminalen

Du kan bruke WisePad 3-terminalen til å akseptere chip- og PIN-kode eller kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan begrenses til kjøp under et bestemt beløp, avhengig av betalingstype eller landet der bedriften din er basert. For å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet og angi PIN-kode.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Betal. Hvis WisePad 3-terminalen er tilkoblet og klar, vil alternativet Tapp eller sett inn kortet bli tilgjengelig.

 2. La kunden tappe eller sette inn kortet. Chippen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.

 3. Når transaksjonen er vellykket kan kunden fjerne kortet sitt.

 4. Velg om du vil gi en kvittering samt leveringsmetode.

Feilsøke WisePad 3-terminalen

Følgende er de vanligste stegene for feilsøking for WisePad 3-terminalen.

WisePad 3-terminalen pares ikke med POS-enheten min

 1. Bekreft at Bluetooth på Shopify POS-enheten din er slått på.

 2. Bekreft at POS-appen har tillatelse til å koble til Bluetooth i enhetsinnstillingene.

 3. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 4. Kontroller om WisePad 3-terminalen er koblet til en annen enhet. Hvis den er det, må du koble den fra enheten før du prøver å pare den med en ny enhet.

 5. Slå av POS-appen på enheten din og slå den på igjen.

WisePad 3-terminalen kobler seg fra POS-enheten min

 1. Kontroller om WisePad 3-terminalen har tilstrekkelig batteri. Lade terminalen hvis nødvendig.

 2. Trykk på og slipp WisePad 3-terminalens strømknapp for å vekke den opp.

 3. Bekreft om WisePad 3-terminalen er innenfor Bluetooth-rekkevidde for POS-enheten.

 4. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 5. Koble fra og reparer WisePad 3-terminalen med POS-enheten din.

 6. Tilbakestill POS-appen på enheten din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis