WisePad 3-kortleser

WisePad 3-kortleseren er en PCI-kompatibel kortleser som kobles trådløst til POS-enheten. Du kan bruke WisePad 3-kortleseren til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger med Shopify POS-appen.

Krav til kortlesere

For å bruke WisePad 3-kortleseren må du oppfylle følgende krav:

 • butikken er basert i Australia (ekskludert Norfolk Island), Belgia, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania eller Storbritannia
 • du har Shopify Payments aktivert som butikkens betalingsleverandør
 • du bruker Shopify POS-appen

Krav til mobilenheter for WisePad

Du må bruke en kompatibel iPad eller iPhone som kjører iOS 12.5.1 eller høyere, eller en Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere. Enheten må støtte Bluetooth 4.2 eller høyere.

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 7 eller høyere som kjører iOS 13 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad mini Generasjon 4 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 13 eller høyere
Android Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten din til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere Sporing mellom nettsteder i iOS-innstillingene. Sporing mellom nettsteder lar tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator forbli sammenkoblet i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-mobilappen.

Følg disse stegene for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper

WisePad 3-kortleseren støtter følgende betalingstyper:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • eftpos medmerkede kort (kun Australia)
 • Apple Pay
 • Google Pay

WisePad 3-kortleseren støtter både chip og PIN samt kontaktløs kortbekreftelse. Den støtter ikke sveiping (magnetstripe).

Her kan du kjøpe WisePad 3-kortleseren

WisePad 3-kortleseren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

WisePad 3 er regionsperret, og kan bare brukes til å behandle transaksjoner i støttede land i Europa og Asia og Stillehavsområdet, avhengig av hvilket land den er kjøpt i. Hvis du for eksempel har kjøpt en WisePad 3-kortleser fra Tyskland, kan denne brukes i andre støttede europeiske land, som Irland, men ikke i Australia, da dette ligger i Asia og Stillehavsområdet.

Støttede WisePad 3-land etter region.
Støttede land WisePad 3-region
Australia (ekskludert Norfolk Island) Asia og Stillehavsområdet
Belgia Europa
Danmark Europa
Irland Europa
Tyskland Europa
Italia Europa
Nederland Europa
New Zealand Asia og Stillehavsområdet
Singapore Asia og Stillehavsområdet
Spania Europa
Storbritannia Europa
Finland Europa

Slå WisePad 3-kortleseren av eller på

For å slå WisePad 3-kortleseren av eller på må du trykke og slippe strømknappen. Når kortleseren slår seg på lyser statuslampene. Hvis du allerede har paret og koblet til kortleseren med POS-enheten kobler leseren automatisk til enheten på nytt.

Lade WisePad 3-kortleseren

Du kan lade WisePad 3-kortleseren ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

WisePad 3-kortleseren bruker tre til fire timer på å lades helt opp. Når leseren er fulladet, bør batteriet vare i 500-600 transaksjoner. Vi anbefaler at du lader kortleseren daglig for å sikre at den alltid er klar til å behandle transaksjoner. Du kan kontrollere ladenivået for kortleseren på WisePad ved å se batteriikonet øverst til høyre i skjermen.

Par og koble WisePad 3-kortleseren til POS-enheten

For å bruke WisePad 3-kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er koblet sammen kobler leseren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Steg:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Velg leser-siden trykker du på WisePad 3.

 5. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere, trykker du på Koble til ved siden av.

Koble fra WisePad 3-kortleseren fra POS-enheten

Du kan bare bruke WisePad 3-kortleseren med én enhet av gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne paringen med den gjeldende enheten.

Steg:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

Endre språkinnstillingen på WisePad 3-kortleseren

Du kan velge hvilket språk som brukes på WisePad 3-kortleseren. Språkalternativene i innstillingene er forhåndsinnstilt etter område, og varierer derfor fra land til land.

Steg:

 1. Trykk på av/på-knappen.

 2. Trykk på ned-pilen tre ganger for å gå inn i språkmenyen.

 3. Trykk på enter-knappen for å velge språkvalg.

Godta en betaling med WisePad 3-kortleseren

Du kan bruke WisePad 3-kortleseren til å godta chip og PIN-betalinger eller kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan begrenses til kjøp under et bestemt beløp, avhengig av betalingstype eller landet der bedriften din er basert. For å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet og angi PIN-kode.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis WisePad 3-kortleseren er koblet til og klar, blir alternativet Berør eller sett inn kortet tilgjengelig.

 2. La kunden tappe eller sette inn kortet. Chippen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.

 3. Når transaksjonen er vellykket kan kunden fjerne kortet sitt.

 4. Velg om du vil gi en kvittering samt leveringsmetode.

Feilsøke WisePad 3-kortleseren

Dette er de vanligste feilsøkingstrinnene for WisePad 3-kortleseren.

WisePad 3-kortleseren kobler seg ikke til POS-enheten

 1. Bekreft at Bluetooth på Shopify POS-enheten din er slått på.

 2. Bekreft at POS-appen har tillatelse til å koble til Bluetooth i enhetsinnstillingene.

 3. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 4. Sjekk at WisePad 3-kortleseren er ladet til mer enn 50 % batterinivå. Hvis ikke må den lades til minst 50 % før du prøver på nytt, fordi enheten kan få problemer med å koble til dersom batterinivået er under 50 %, selv om den er koblet til.

 5. Sjekk om WisePad 3-kortleseren er koblet til en annen enhet. Hvis den er det, må du koble den fra enheten før du prøver å pare den med en ny enhet.

 6. Slå av POS-appen på enheten din og slå den på igjen.

WisePad 3-kortleseren kobler seg fra POS-enheten

 1. Sjekk om WisePad 3-kortleseren har nok batteri. Lad leseren om nødvendig.

 2. Trykk og slipp strømknappen på WisePad 3-kortleseren for å vekke den.

 3. Sjekk at WisePad 3-kortleseren er innenfor Bluetooth-rekkevidden til POS-enheten.

 4. Bekreft at internettforbindelsen din er stabil.

 5. Koble fra WisePad 3-kortleseren fra POS-enheten og koble til på nytt.

 6. Tilbakestill POS-appen på enheten din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis