Behandle en testtransaksjon med Shopify POS

Når du har konfigurert butikkens maskinvare, betalingsmåter og produkter er du klar til å gjennomføre en testtransaksjon.

Ved å behandle en testtransaksjon kan du sikre at du er klar til å godta betalinger fra kundene.

Før du behandler en testtransaksjon må du gjøre følgende:

  • Aktivere kontantbetalinger: Du kan behandle ulike betalingstyper med Shopify POS. Bruk en kontantbetaling for testformål.

  • Aktivere kontantsporing og starte en ny økt: Kontantsporingsøkter brukes til å balansere kontantskuffen jevnlig og holde personalet ansvarlig for pengene de har håndtert. Ved å starte en ny økt for testtransaksjonen holdes den adskilt slik at du har oversikt.

  • Opprette en testkunde: Du kan opprette profiler for kundene slik at navnet og kontaktopplysningene deres lagres. Det er spesielt nyttig å lagre kundenes kontaktinformasjon for å sende kvitteringer på e-post, og for å utvide kundebasen for e-postmarkedsføringskampanjer. Opprett en kunde med en e-postadresse du har tilgang til for testformål.

  • Tilpasse kvitteringer: Du kan tilpasse opplysningene som vises på butikkens kvitteringer.

På denne siden

Behandle en testtransaksjon

  1. Legg et produkt i handlekurven. For å legge et produkt i handlekurven trykker du > Produkter og velger et produkt fra listen. Hvis produktet har varianter velger du en variant. Hvis du bruker strekkoder i butikken kan du også skanne produktstrekkoden.

  2. For å legge til en kunde i bestillingen trykker du på Legg til kunde-smart-rutenettfeltet og velger testkunden.

  3. Trykk på Betal > Kontant > Nøyaktig veksel.

  4. Trykk på E-postkvittering, SMS-kvittering eller Skriv ut kvittering.

  5. Trykk på Bestillingsmerknad og angi Testtransaksjon i feltet slik at du beholder oversikten.

  6. Trykk på Ferdig.

Du kan se testbestillingen på bestillingssiden ved å trykke på , Bestillinger og deretter velge bestillingen. Du kan behandle flere testtransaksjoner hvis du vil teste flere innstillinger.

Når du er ferdig med å behandle testtransaksjoner kan du lukke sporingsøkten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis