WisePad 3-kortlæser

WisePad 3-kortlæseren er en PCI-kompatibel kontaktløs kortlæser med Bluetooth-forbindelse til din POS-enhed. Du kan bruge WisePad 3-kortlæseren til at acceptere kontaktløse betalinger og betalinger med chipkort via Shopify POS-appen.

Krav til kortlæseren

Du skal opfylde følgende krav, hvis du vil bruge WisePad 3-kortlæseren:

 • Din butik ligger i Australien (undtagen Norfolk Island), Belgien, Canada, Danmark, Finland, Irland, Italien, Nederlandene, New Zealand, Singapore, Spanien, Storbritannien eller Tyskland
 • Du har aktiveret Shopify Payments som din butiks betalingsudbyder
 • Din butiksvaluta skal matche landets lokale valuta
 • Du bruger Shopify POS-appen

WisePad 3 – krav til mobilenheder

Du skal bruge en kompatibel iPad eller iPhone, der kører iOS 13 eller nyere, eller en Android-enhed, der kører version 7.0 (Nougat) eller nyere. Begge type enheder skal understøtte Bluetooth 4.2 eller nyere.

Shopify POS-appen kan bruges med enheder, der opfylder følgende krav:

Enheder, der fungerer sammen med Shopify POS-appen
Enhed Beskrivelse
iPhone iPhone 7 eller nyere, som bruger iOS 13 eller nyere
iPad Air Generation 2 eller nyere med iPadOS 13 eller nyere
iPad Generation 5 eller nyere med iPadOS 13 eller nyere
iPad mini Generation 4 eller nyere med iPadOS 13 eller nyere
iPad Pro Alle modeller af iPad Pro med iPadOS 13 eller nyere
Android Android-enhed, der bruger version 7.0 (Nougat) eller nyere

Bemærk: Shopify POS-appen understøtter ikke iOS-betaversioner.

Krav til tilladelser i iOS 14

Hvis du har opdateret din enhed til iOS 14 eller nyere og bruger Shopify-apps fra tredjeparter, skal du muligvis aktivere Sporing på tværs af websites i dine iOS-indstillinger. Sporing på tværs af websites giver Shopify-apps fra tredjeparter, som du har installeret i din Shopify-administration, være knyttet til Shopify Inbox, Shopify POS og Shopify-mobilappen.

For at aktivere Sporing på tværs af websites skal du gøre følgende:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktivér Tillad sporing på tværs af websites.

Understøttede betalingstyper

WisePad 3-kortlæseren understøtter følgende betalingstyper:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • eftpos-kort (kun Australien)
 • Interac (kun Canada)
 • Apple Pay
 • Google Pay

WisePad 3-kortlæseren understøtter både betalinger med chip og pinkode samt kontaktløse betalinger. Den understøtter ikke betaling med magnetstriben.

Transaktioner på WisePad 3-kortlæseren skal behandles via Shopify Payments. Gateways fra tredjeparter understøttes ikke.

Her kan du købe WisePad 3-kortlæseren

WisePad 3-kortlæseren kan købes i Shopifys hardwarebutik i understøttede lande.

Tænd og sluk WisePad 3-kortlæseren

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke WisePad 3-kortlæseren. Statuslamperne lyser op, når kortlæseren tændes. Hvis du allerede har parret og forbundet kortlæseren med din POS-enhed, vil kortlæseren automatisk genoprette forbindelsen til enheden.

WisePad 3-kortlæseren sendes i standbytilstand efter 30 sekunders inaktivitet, og skærmen nedtones. Kortlæseren bevarer forbindelsen til Shopify POS, mens den er i standbytilstand, og afslutter automatisk standbytilstanden, når du genoptager din aktivitet. Hvis kortlæseren kører på batteri, slukkes den automatisk efter 10 timers inaktivitet. Hvis du vil slukke kortlæseren manuelt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil skærmen viser en bekræftelse om at slukke kortlæseren. Tryk derefter på den grønne knap. Du behøver ikke at slukke kortlæseren for at spare strøm.

Oplad WisePad 3-kortlæseren

Du kan oplade WisePad 3-kortlæseren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Hvis du vil oplade kortlæseren, skal du sætte den lille ende af USB-stikket i kortlæseren eller dens base og derefter sætte den store ende i en telefonoplader eller computer.

Det tager 3-4 timer at oplade WisePad 3-kortlæseren helt. Når kortlæseren er fuldt opladet, bør dens batterilevetid være 500-600 transaktioner. Oplad kortlæseren dagligt for at sikre dig, at den altid er klar til at behandle transaktioner. Du kan se, hvor meget strøm, der er tilbage på kortlæseren, ved at se på batteriikonet i øverste højre hjørne af displayet.

Par og forbind WisePad 3-kortlæseren med din POS-enhed

Hvis du vil bruge WisePad 3-kortlæseren sammen med Shopify POS, skal du parre kortlæseren med din enhed via Shopify POS. Når kortlæseren og enheden er parret, opretter enheden automatisk forbindelse til enheden, hver gang den tændes og er inden for rækkevidde.

Fremgangsmåde:

 1. Tænd for kortlæseren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og slippe igen.

 2. Tryk på > Indstillinger > Opsæt hardware i Shopify POS.

 3. Tryk på Kortlæser.

 4. Tryk på WisePad 3 på siden Vælg kortlæser.

 5. Tryk på Forbind ud for kortlæseren, når den vises under Tilgængelige kortlæsere.

Ophæv parringen af WisePad 3-kortlæseren fra din POS-enhed

Du kan kun bruge WisePad 3-kortlæseren med én enhed ad gangen. Hvis du vil bruge kortlæseren sammen med en anden enhed, skal du først ophæve parringen af den med den aktuelle enhed.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn Shopify POS, og tryk på og derefter på Indstillinger.

 2. Tryk på Administrer tilsluttet hardware.

 3. Tryk på navnet på din tilsluttede kortlæser.

 4. Tryk på Glem kortlæser.

Skift sprog på WisePad 3-kortlæseren

Du kan selv vælge det sprog, der bruges på WisePad 3-kortlæseren. Sprogmulighederne i indstillingerne er forudindstillet efter område, så de varierer efter land.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen.

 2. Tryk på pil ned tre gange for at åbne sprogmenuen.

 3. Tryk på Enter for at vælge det ønskede sprog.

Modtag betaling via WisePad 3-kortlæseren

Du kan bruge WisePad 3-kortlæseren til at modtage kontaktløse betalinger samt betalinger med chipkort og pinkode.

Kontaktløse betalinger kan være begrænset til køb under et bestemt beløb, afhængigt af typen af betaling eller det land, som din virksomhed ligger i. Din kunde kan indsætte sit kort og derefter angive sin pinkode ved større køb, eller når kunden har nået grænsen for kontaktløse betalinger.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Betaling i Shopify POS. Hvis WisePad 3-kortlæseren er tilsluttet og klar, bliver muligheden Betal kontaktløst eller brug chip tilgængelig.

 2. Giv kunden mulighed for at betale kontaktløst eller indsætte sit kort. Chippen skal vende opad i forhold til Shopify-logoet.

 3. Kunden kan fjerne sit kort, når transaktionen er gennemført.

 4. Vælg, om der ønskes en kvittering, samt leveringsmetoden.

Fejlfinding af WisePad 3-kortlæseren

Dette er de mest almindelige fejlfindingstrin for WisePad 3-kortlæseren.

WisePad 3-kortlæseren vil ikke parres med min POS-enhed

 1. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på din Shopify POS-enhed.

 2. Kontrollér, at POS-appen har tilladelse til at oprette forbindelse til Bluetooth i din enheds indstillinger.

 3. Kontrollér, at din internetforbindelse er stabil.

 4. Bekræft, at din WisePad 3-kortlæser har mere end 50 % resterende batteritid. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du oplade den, så den har mere end 50 %, før du prøver igen, da enheden kan opleve problemer med parring, hvis den har mindre end 50 % batteritid. Dette gælder også, selv om den er sluttet til strøm.

 5. Kontrollér, at WisePad 3-kortlæseren ikke er knyttet til en anden enhed. Hvis dette er tilfældet, skal du ophæve denne parring, før du prøver at parre den med en ny enhed.

 6. Luk POS-appen på din enhed, og åbn den derefter igen.

WisePad 3-kortlæseren afbryder forbindelsen til min POS-enhed

 1. Kontrollér, at der er nok strøm på WisePad 3-kortlæseren. Oplad kortlæseren, hvis det er nødvendigt.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på WisePad 3-kortlæseren, og slip den igen for at vække kortlæseren.

 3. Kontrollér, at WisePad 3-kortlæseren er inden for Bluetooth-rækkevidde af POS-enheden.

 4. Kontrollér, at din internetforbindelse er stabil.

 5. Ophæv og par WisePad 3-kortlæseren med din POS-enhed igen.

 6. Nulstil POS-appen på din enhed.

Ændret system

Hvis din WisePad 3-kortlæser viser skærmfejlen “Ændring blev registreret”, vil du ikke længere kunne bruge kortlæseren, og du skal erstatte den.

Problemer med forbindelsen

Hvis din WisePad 3-kortlæser viser beskeden Væk kortlæseren og ikke kan genoprette forbindelsen, skal du klikke på Virker det ikke? på siden med oplysninger om kortlæseren. Når du har klikket på Virker det ikke? , vil WisePad 3-kortlæserens forbindelse blive initialiseret igen.

Opdateringer, der fryser fast eller stopper, eller mislykkede luftbårne opdateringer

Sørg for at opfylde følgende krav, hvis du vil bruge din WisePad 3-kortlæser:

 • Din WisePad 3-kortlæser skal være opladet til mindst 50 %.
 • Din iOS- eller Android-enhed er tilsluttet en stabil Wi-Fi-forbindelse.
 • Du har opdateret til Shopify POS version 6.34 eller nyere.

Fremgangsmåde:

 1. Tving Point of Sale-appen (POS) til at lukke.
 2. Åbn POS-appen igen.
 3. Tryk på ☰ nederst til højre i POS-appen, og tryk på Indstillinger
 4. Gå til Administrer tilsluttet hardware > WisePad 3 > Glem kortlæseren.
 5. Tryk på ☰ igen nederst til højre i POS-appen, og tryk derefter på Indstillinger.
 6. Gå til Opsæt hardware > Kortlæsere > WisePad 2.

Hvis problemet fortsætter, skal du foretage en nulstilling via nulstillingsknappen ved hjælp af en nål eller en papirclips og holde nulstillingsknappen nede i 5 sekunder. Denne handling parrer enheden igen. Du kan finde nulstillingsknappen i højre side af enheden under indgangen til opladeren.

Parret med en anden enhed

Hvis WisePad 3-kortlæseren er parret med en anden iOS- eller Android-enhed, vil WisePad 3-kortlæseren ikke blive vist på listen over tilgængelige kortlæsere, når du forsøger at opsætte kortlæseren i POS-appen.

Betalingerne kunne ikke behandles

Hvis du ikke kan behandle betalinger, fordi betalingen i POS-appen mislykkedes, skal du prøve at udføre følgende fejlfinding:

 • Sørg for, at lokationstjenesterne for POS-appen enten er angivet til Altid eller Kun, når appen er i brug.
 • Genstart POS-appen, og forsøg betalingen igen.

Sådan skifter du fra Kontaktløs, chip og magnetstribe til WisePad 3

Sørg for, at kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe er i nærheden, men slukket, hvis du oplever problemer med WisePad 3 eller foretrækker at gå tilbage til kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe. Hvis kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe er slukket, hjælper det med at sikre, at POS-appen forbliver parret med WisePad 3 som den primære enhed til behandling af kort.

Kortlæseren svarer ikke, når der indsættes et kort

Hvis kortlæseren ikke svarer, når der indsættes et kort, kan du prøve at rengøre åbningen til chipkort.

 1. Fold et stykke papir sammen, så det har samme tykkelse som et kreditkort.
 2. Sæt det foldede papir ind i åbningen til chipkort, og bevæg papiret fra side til side og frem og tilbage.
 3. Fjern papiret fra åbningen, og brug derefter komprimeret luft til at rengøre åbningen til chipkort.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis