Chipper 2X BT-kortleser

Chipper 2X BT-kortleseren er en EMV-kompatibel kortleser som kobles til iOS-enhetene dine trådløst over Bluetooth. Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta kontaktløse, chip- og sveip-betalinger med Shopify POS-appen.

Chipper 2X BT-kortleser for Shopify POS

Krav til Chipper 2X BT-kortleseren

For å bruke Chipper 2X BT-kortleseren må du oppfylle følgende krav:

 • en butikk i USA
 • Shopify Payments må være aktivt som butikkens betalingsleverandør
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen fungerer med følgende enheter:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 5s eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad mini Generasjon 2 eller høyere, med iOS 12 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iOS 12 eller høyere

Støttede betalingstyper for Chipper 2X BT

I USA kan du bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Her kan du kjøpe Chipper 2X BT-kortleseren

Chipper 2X BT-kortleseren er bare tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i USA.

Slå Chipper 2X BT-kortleseren på og av

For å slå på Chipper 2X BT-kortleseren trykker og slipper du av/på-knappen. Statusindikatoren slås på. Vent til statuslyset blir blått. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, kobler leseren automatisk til enheten på nytt.

Etter en times inaktivitet går Chipper 2X BT-kortleseren i hvilemodus. Du må trykke og slippe på/av-knappen for å vekke kortleseren. Hvis du trykker og holder på/av-knappen i fire sekunder eller mer, tilbakestilles eventuell Bluetooth-paring i leseren, og du må pare kortleseren med enhetene på nytt.

Lade Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan lade Chipper 2X BT-kortleseren ved å bruke USB-kabelen som fulgte med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Chipper 2X BT-kortleseren lades fullstendig på 1–2 timer. Når leseren er fulladet, varer batteriet i omkring én uke.

Når Chipper 2X BT har lavt batterinivå, blir statusindikatoren rød.

Par og koble til Chipper 2X BT-kortleseren til POS-enheten din

For å bruke kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er paret, kobler leseren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde av hverandre.

Steg:

 1. For å slå på kortleseren trykker du på og slipper av/på-knappen.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Trykk på Chipper 2X BT på siden Velg leser.

 5. Trykk og slipp på/av-knappen. LED-statusindikatoren blinker blått når kortleseren er klart til paring.

 6. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere trykker du på Koble til ved siden av navnet på kortleseren.

Koble fra Chipper 2X BT-kortleseren fra POS-enheten

Du kan bare bruke Chipper 2X BT-kortleseren med én enhet av gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne paringen med den gjeldende enheten.

Steg:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

Godta en kontaktløs betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å akseptere kontaktløse betalinger.

Kontaktløse betalinger kan være begrenset til kjøp under et bestemt beløp, avhengig av betalingstype. For å gjøre kjøp med større beløp, eller hvis kunden har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er tilkoblet og klar, vises instruksjonen Berør, sett inn eller sveip øverst på skjermen.

 2. Berør det kontaktløse kortet eller enheten foran på kortleseren og hold det der til de fire blå statuslampene foran på leseren lyser. Når Shopify POS viser meldingen Betaling mottatt er transaksjonen fullført.

Godta en chip-betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta chipkortbetalinger.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er koblet til, vises instruksjonen Berør, sett inn eller sveip kortet øverst på skjermen.

 2. Be kunden berøre, sette inn eller sveipe kortet. Kortet må settes inn med chipen ned mot forsiden av leseren.

 3. Hvis det kreves et kontovalg, må kunden velge om de bruker bruks- eller sparekonto. Kunden kan også bli bedt om å velge hvilket språk de vil gjennomføre transaksjonen på.

 4. Når transaksjonen er vellykket, velger du om du vil gi en kvittering. Deretter klikker du på Start ny bestilling. Kunden kan nå fjerne kortet sitt.

Godta en sveip-betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta sveip-kortbetalinger.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er koblet til, vises instruksjonen Berør, sett inn eller sveip kortet øverst på skjermen.

 2. Be kunden berøre, sette inn eller sveipe kortet. Kortet må settes inn med chipen ned mot forsiden av leseren.

 3. Når transaksjonen er vellykket, velger du om du vil gi en kvittering. Deretter klikker du på Start ny bestilling. Kunden kan nå fjerne kortet sitt.

Feilsøk Chipper 2X BT-kortleseren

Hvis kortleseren ikke fungerer, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Bekreft at du oppfyller kravene for å bruke Chipper 2X BT-kortleseren.

 2. Sjekk at du er koblet til internett. Shopify POS må koble til internett gjennom Wi-Fi eller enhetens mobildata for å behandle betalinger. Hvis du ikke kan koble til internett, må du bruke en annen betalingsmåte mens du er frakoblet.

 3. Sjekk at Bluetooth er aktivert på enheten din, og at kortleseren vises som tilkoblet i maskinvareinnstillingene i Shopify POS. Hvis kortleseren ikke vises som tilkoblet, kan du prøve å pare kortleseren med enheten.

Hvis kortleseren din fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på > Brukerstøtte > Send en rapport. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Feilsøke oppdateringer av kortleser

Hvis du oppdaterer kortleseren gjennom POS-appen og oppdateringen stanser, må du pare kortleseren til en annen enhet og prøve på nytt.

Steg:

 1. Koble fra kortleseren fra den gjeldende enheten.
 2. Koble til kortleseren til en sekundær enhet som har Shopify POS-appen installert.
 3. Fullfør oppdateringen av kortleseren.
 4. Koble fra kortleseren fra den sekundære enheten.
 5. Koble til kortleseren til den primære enheten for å behandle transaksjoner.

Feilsøking av betalingsgodkjenning

Hvis kortleseren ser ut til å fungere, men ikke behandler betalinger, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Sørg for at du setter inn kortet på riktig måte.

 2. Tving avslutning av Shopify POS-appen og slå av enheten. Slå på enheten igjen, åpne Shopify POS og sjekk at kortleseren har koblet til på nytt. Når statuslyset på kortleseren blir grønt og viser at kortleseren er tilkoblet, prøver du en ny testbestilling.

 3. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert nederst på leseren, ved siden av ladeinngangen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, i hullet og trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren.

 4. Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport fra Shopify POS-appen til Shopify-brukerstøtte ved å trykke > Støtte > Send en rapport. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis