Chipper 2X BT-kortleser

Chipper 2X BT-kortleseren selges ikke lenger av Shopify. Hvis du eier en Chipper 2X BT-kortleser og butikken er basert i USA kan du fortsatt få støtte for produktet.

Chipper 2X BT-kortleseren er en EMV-kompatibel kortleser som kobles til enhetene dine trådløst over Bluetooth. Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta kontaktløse, chip- og sveip-betalinger med Shopify POS-appen.

Chipper 2X BT-kortleser for Shopify POS

Krav til Chipper 2X BT-kortleseren

For å bruke Chipper 2X BT-kortleseren må du oppfylle følgende krav:

 • en butikk i USA
 • Shopify Payments er aktivert som detaljhandelbutikkens betalingsleverandør, og testmodus er deaktivert
 • de fysiske detaljhandellokalisasjonene er i USA
 • du selger i USD
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPad Generasjon 5 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad mini Generasjon 4 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPhone iPhone 7 eller høyere som kjører iOS 15 eller høyere
POS Go POS Go som kjører de nyeste programvareoppdateringene levert av Shopify
Android Telefon eller nettbrett som kjører offisiell Android-versjon 10.0 eller nyere, med Google Play Services aktivert

Shopify POS-appen er bare tilgjengelig for iOS- og Android-enheter. Den er ikke tilgjengelig på datamaskiner.

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere sporing på tvers av nettsteder i iOS-innstillingene. Med sporing på tvers av nettsteder kan tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator kobles sammen i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-appen.

Gjennomfør følgende trinn for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper for Chipper 2X BT

I USA kan du bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Discover
 • Diners Club
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

De fleste nasjonale debetkort, som Interac, Girocard eller eftpos-kort med et varemerkesamarbeid med Visa eller Mastercard, kan behandle betalinger utenfor hjemlandet ved hjelp av Visa og Mastercard.

Slå Chipper 2X BT-kortleseren på og av

For å slå på Chipper 2X BT-kortleseren trykker og slipper du strømknappen. Vent til statuslyset blir blått når statuslysindikatoren slås på. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, vil leseren automatisk koble til enheten på nytt.

Chipper 2X BT-kortleseren vil gå i hvilemodus etter 30 sekunders inaktivitet. Leseren forblir tilkoblet til Shopify POS i hvilemodus, og går automatisk ut av hvilemodus når aktiviteten gjenopptas. Leseren slår seg av automatisk etter 10 timer med inaktivitet. Trykk og hold strømknappen til statuslyset slukker for å slå av leseren manuelt. Du trenger ikke å slå av leseren for å spare strøm.

Lade Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan lade Chipper 2X BT-kortleseren ved å bruke USB-kabelen som fulgte med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Chipper 2X BT-kortleseren lades fullstendig på 3–4 timer. Når leseren er fulladet, varer batteriet i omkring én uke.

Når Chipper 2X BT har lavt batterinivå, blir statusindikatoren rød.

Par og koble til Chipper 2X BT-kortleseren til POS-enheten din

For å bruke kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er paret, kobler leseren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde av hverandre.

Steg:

 1. For å slå på kortleseren trykker du på og slipper av/på-knappen.
 2. Trykk på > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS.
 3. Trykk på Kortleser.
 4. Trykk på Chipper 2X BT på siden Velg leser.
 5. Trykk og slipp strømknappen på leseren. LED-statusindikatoren blinker blått når kortleseren er klar til paring.
 6. Trykk på Koble til ved siden av navnet til kortleseren når den vises under Tilgjengelige kortlesere.

Koble Chipper 2X BT-kortleseren fra POS-enheten

Du kan bare bruke Chipper 2X BT-kortleseren med én enhet av gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne paringen med den gjeldende enheten.

Steg:

 1. Trykk på og deretter Innstillinger fra Shopify POS.
 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.
 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.
 4. Trykk på Glem kortleser.

Godta en kontaktløs betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å akseptere kontaktløse betalinger.

For noen korttyper kan kontaktløse betalinger være begrenset til kjøp under et bestemt beløp. For å gjøre kjøp med større beløp kan kunden sette inn kortet i stedet.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er tilkoblet og klar vil Shopify POS vise Berør, sett inn eller sveip kort øverst på skjermen.
 2. Berør det kontaktløse kortet eller enheten foran på kortleseren og hold det der til de fire blå statuslampene foran på leseren lyser. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent er transaksjonen fullført.

Godta en chip-betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta chipkortbetalinger.

Steg:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er koblet til vil Shopify POS vise Berør, sett inn eller sveip kort øverst på skjermen.
 2. La kunden sette inn kortet. Kortet må settes inn med chipen vendt ned mot fremsiden av leseren.
 3. Hvis det kreves et kontovalg, må kunden velge om de bruker bruks- eller sparekonto. Kunden kan også bli bedt om å velge hvilket språk de vil gjennomføre transaksjonen på.
 4. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent er transaksjonen fullført, og kunden kan fjerne kortet.

Godta en sveip-betaling med Chipper 2X BT-kortleseren

Du kan bruke Chipper 2X BT-kortleseren til å godta sveip-kortbetalinger.

Steg:

 1. Trykk på Betal fra Shopify POS. Hvis Chipper 2X BT-kortleseren er koblet til, vil Shopify POS vise Berør, sett inn eller sveip kort øverst på skjermen.
 2. La kunden sveipe kortet sitt. Kortet bør sveipes med magnetstripen vendt mot fremsiden av leseren.
 3. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent er transaksjonen fullført.

Feilsøk Chipper 2X BT-kortleseren

Hvis kortleseren ikke fungerer, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Bekreft at du oppfyller kravene for å bruke Chipper 2X BT-kortleseren.
 2. Sjekk at du er koblet til internett. Shopify POS må koble til internett gjennom Wi-Fi eller enhetens mobildata for å behandle betalinger. Hvis du ikke kan koble til internett, må du bruke en annen betalingstype mens du er frakoblet.
 3. Kontroller brannmurinnstillingene dine
 4. Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten, og at Shopify POS har de nødvendige tillatelsene for å bruke Bluetooth på enheten.
 5. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.
 6. Testmodus i Shopify Payments må være deaktivert for å koble til Chipper 2X BT-kortleseren.
 7. Hvis leseren krever en programvareoppdatering, og leseren ikke har minst 50 % batterinivå, kan ikke leseren koble til Shopify POS. Koble laderen til leseren og vent til den er ladet opp til minst 50 % batterinivå før du kobler leseren til Shopify POS på nytt.
 8. Kontroller at kortleseren er oppført som en tilkoblet enhet i Shopify POS-maskinvareinnstillingene. Hvis kortleseren ikke er koblet til må du pare kortleseren med enheten.

Hvis kortleseren ikke fungerer etter at du har fullført disse feilsøkingstrinnene, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på -symbolet > Brukerstøtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg basert på rapporten.

Feilsøk en kortleseroppdatering

Hvis Shopify POS oppdaterer kortleseren og oppdateringen stanser kan du følge disse feilsøkingstrinnene.

Steg:

 1. Kontroller at leseren er koblet til en strømkilde og at batterinivået er minst 50 %.
 2. Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av Shopify POS.
 3. Lukk og åpne Shopify POS-appen på enheten på nytt.
 4. Koble fra kortleseren fra Shopify POS, og par kortleseren til Shopify POS på nytt.
 5. Start oppdateringen av kortleseren på nytt.

Hvis kortleseren ikke fungerer etter at du har fullført disse feilsøkingstrinnene, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på -symbolet > Brukerstøtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg basert på rapporten.

Feilsøk betalingsgodkjenning

Hvis kortleseren ser ut til å fungere, men ikke behandler betalinger, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Sørg for at du setter inn kortet på riktig måte.
 2. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.
 3. Chipper 2X BT card reader kan ikke behandle korttransaksjoner når Shopify Payments er i testmodus. Du må deaktivere testmodus for å fullføre en transaksjon med et kredittkort. Finn ut mer om å behandle testtransaksjoner med Shopify POS.

 4. Prøv å tilbakestille kortleseren. Finn knappenålshullet ved siden av ladeinngangen nederst på leseren, og sett inn et tynt og spisst objekt, som enden av en binders, i hullet. Trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren. Vent til statuslyset på leseren viser at leseren er tilkoblet før du bruker den til en ny betaling.

Ytterligere feilsøkingstips før du sender en rapport til Shopify-brukerstøtte

 • Aldri blås inn i chipsporet, da spyttpartikler kan korrodere chipens kontaktpunkter.
 • Ikke bruk limprodukter, som klistrelapper eller teip, da dette kan etterlate seg rester som kan fange opp støv.
 • Bruk en boks med trykkluft for å løsne eventuelt smuss i chipsporet.
 • Bruk isopropanol og tynne bomullspinner for å rengjøre kontaktene i chipsporet på en skånsom måte.

Hvis kortleseren ikke fungerer etter at du har fullført disse feilsøkingstrinnene, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på -symbolet > Brukerstøtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg basert på rapporten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis