Chipper 2X BT ‑kortinlukija

Chipper 2X BT ‑kortinlukija on EMV-yhteensopiva laite, jolla voit muodostaa langattoman yhteyden laitteisiisi Bluetoothin avulla. Voit käyttää Chipper 2X BT -kortinlukijaa napautus-, siru- ja pyyhkäisymaksujen hyväksymiseen Shopify POS -sovelluksella.

Shopify-myyntipisteen Chipper 2X BT -kortinlukija

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan vaatimukset

Jotta voit käyttää Chipper 2X BT ‑kortinlukijaa, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • kauppa sijaitsee Yhdysvalloissa
 • kauppasi maksupalveluntarjoajaksi on aktivoitu Shopify Payments
 • Shopify POS -sovellus.

Shopify POS -sovellus toimii laitteissa, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

Shopify POS -sovelluksen kanssa toimivat laitteet
Laite Kuvaus
iPhone iPhone 7 tai uudempi, jossa iOS 13 tai uudempi
iPad Air 2. sukupolvi tai uudempi, jossa iPadOS 13 tai uudempi
iPad 5. sukupolvi tai uudempi, jossa on iPadOS 13 tai uudempi
iPad mini 4. sukupolvi tai tehokkaampi ja iPadOS 13 tai uudempi
iPad Pro Kaikki iPad Pro -mallit, jotka käyttävät iPadOS 13 - tai sitä uudempaa käyttöjärjestelmää
Android Android-laite, jossa on versio 7.0 (Nougat) tai uudempi

iOS 14-käyttöoikeus­edellytykset

Jos olet päivittänyt laitteesi iOS 14:ään tai uudempaan ja käytät kolmannen osapuolen Shopify-sovelluksia, saatat joutua aktivoimaan verkkosivujen seurannan iOS:n asetuksista. Sivustojen välisen seurannan avulla kolmannen osapuolen Shopify-sovellukset, jotka olet asentanut Shopify Adminiin, pysyvät yhdistettyinä Shopify Inboxiin, Shopify Point of Saleen ja Shopify-mobiilisovellukseen.

Jos haluat ottaa käyttöön verkkosivujen välisen seurannan, toimi näin:

 1. Avaa laitteesi asetusten sovellus.
 2. Napauta Shopify, Shopify POS tai Shopify Inbox.
 3. Ota käyttöön Salli verkkosivujen välinen seuranta.

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan tukemat maksutyypit

Yhdysvalloissa voit käyttää Chipper 2X BT ‑kortinlukijaa maksujen vastaanottamiseen seuraavilta maksutyypeiltä:

 • Visa ja Visa Debit
 • MasterCard ja MasterCard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Mistä Chipper 2X BT ‑kortinlukijan voi ostaa

Chipper 2X BT ‑kortinlukija on saatavilla vain Shopify Hardware Storesta tuetuissa maissa.

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan kytkeminen päälle ja pois

Voit kytkeä Chipper 2X BT ‑kortinlukijaan virran painamalla sen virtapainiketta. Kun tilan merkkivalo syttyy, odota, kunnes tilan merkkivalo muuttuu siniseksi. Jos olet jo liittänyt ja yhdistänyt lukijan POS (myyntipiste) -laitteeseesi, lukija muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden laitteeseen.

Chipper-kortinlukijassa ei ole muiden kortinlukijoidemme tapaan lepotilaa. Sen sijaan Chipper 2X BT -kortinlukija siirtyy standby-tilaan, kun se on ollut käyttämättä 30 sekunnin ajan. Lukija pysyy yhteydessä laitteeseesi standby-tilassa ollessaan ja poistuu automaattisesti standby-tilasta, kun jatkat sen käyttöä. Voit herättää kortinlukijan uudelleen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla sen. Jos painat virtapainiketta ja pidät sitä painettuna neljän sekunnin ajan, lukija nollaa kaikki olemassa olevat Bluetooth-pariliitokset, ja sinun täytyy muodostaa laitepari kortinlukijan ja laitteiden välillä uudelleen. Lukija sammuu automaattisesti, kun se on ollut kymmenen tuntia käyttämättä. Jos haluat kytkeä lukijan pois päältä manuaalisesti, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes merkkivalo sammuu. Sinun ei tarvitse sammuttaa lukijaa säästääksesi virtaa.

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan lataaminen

Voit ladata Chipper 2X BT ‑kortinlukijan käyttämällä sen mukana toimitettua USB-kaapelia. Lataa lukija kytkemällä USB-liittimen pieni pää kortinlukijaan ja kytke sen jälkeen isompi USB-liitin puhelimen laturiin tai tietokoneeseen.

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan täyteen lataaminen kestää 3–4 tuntia. Täyteen ladattuna lukijan akun pitäisi kestää viikon ajan myyntiä.

Kun Chipper 2X BT:n akku on vähissä, merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Laiteparin muodostaminen ja Chipper 2X BT ‑kortinlukijan yhdistäminen POS-laitteeseesi

Jos haluat käyttää kortinlukijaa Shopify POS ‑sovelluksen kanssa, sinun on muodostettava pariliitos lukijan ja laitteesi välille Shopify POS ‑sovelluksessa. Kun pariliitos on muodostettu lukijan ja laitteen välille, lukija muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun sekä lukijassa että laitteessa on virta kytkettynä ja molemmat ovat toistensa kantavuusalueella.

Toimi näin:

 1. Kytke kortinlukijan virta päälle painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla se.

 2. Napauta Shopify POS -sovelluksessa > Asetukset > Määritä laitteisto.

 3. Napauta Kortinlukija-valintaa.

 4. Napauta Valitse lukija -sivulla Chipper 2X BT.

 5. Paina virtapainiketta ja vapauta se. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun kortinlukija on valmis pariliitosta varten.

 6. Kun kortinlukija näkyy Käytettävissä olevat kortinlukijat -kohdassa, napauta kortinlukijan nimen vieressä Yhdistä.

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan pariliitoksen purkaminen POS-laitteelta

Voit käyttää Chipper 2X BT ‑kortinlukijaa vain yhdellä laitteella kerrallaan. Jos haluat käyttää kortinlukijaa toisessa laitteessa, sinun täytyy ensi purkaa lukijan ja senhetkisen laitteen välinen pariliitos.

Toimi näin:

 1. Valitse Shopify POS -sovelluksessa Kauppa ja sen jälkeen Asetukset.

 2. Napauta Yhdistetyn laitteiston hallinnointi.

 3. Napauta laitteeseesi liitetyn kortinlukijan nimeä.

 4. Napauta Unohda kortinlukija.

Lähimaksun hyväksyminen Chipper 2X BT ‑kortinlukijalla

Voit hyväksyä lähimaksuja Chipper 2X BT ‑kortinlukijan avulla.

Lähimaksun maksuraja voidaan asettaa tiettyyn summaan maksutyypin mukaisesti. Jos asiakas haluaa tehdä ostoksia suuremmilla summilla tai jos asiakas on ylittänyt napautusmaksurajan,hän voi asettaa kortin lukijaan.

Toimi näin:

 1. Napauta Shopify POS ‑sovelluksessa kohtaa Kassa. Jos Chipper 2X BT -kortinlukija on liitetty ja valmis, se näyttää näytön yläosassa ohjeen Napauta, syötä kortti tai pyyhkäise.

 2. Vie lähimaksukortti tai -laite kortinlukijan päälle ja pidä sitä paikoillaan, kunnes neljä lukijan etuosassa olevaa sinistä merkkivaloa syttyy palamaan. Kun Shopify POS -sovellus näyttää maksun vastaanottamisesta kertovan viestin, myyntitapahtuma on valmis.

Sirumaksun hyväksyminen Chipper 2X BT ‑kortinlukijalla

Voit käyttää Chipper 2X BT ‑kortinlukijaa sirukorttimaksujen hyväksymiseen.

Toimi näin:

 1. Napauta Shopify POS ‑sovelluksen kohtaa Kassavaihe. Jos Chipper 2X BT -kortinlukija on liitetty, se näyttää näytön yläosassa ohjeen Napauta, syötä kortti tai pyyhkäise.

 2. Anna asiakkaan syöttää korttinsa laitteeseen. Kortti pitäisi syöttää niin, että siru osoittaa alaspäin lukijan etuosaa kohti.

 3. Jos tilin valinta on pakollinen, asiakkaan on valittava, haluaako hän käyttää käyttö- vai säästötiliä. Asiakasta saatetaan myös pyytää valitsemaan kieli, jolla hän haluaa suorittaa tapahtuman.

 4. Kun tapahtuma on valmis, valitse, tulostatko kuitin, ja napauta sitten Start new order (aloita uusi tilaus). Asiakas voi nyt poistaa korttinsa.

Hyväksy Chipper 2X BT -kortinlukijalla tapahtuva pyyhkäisymaksu

Voit käyttää Chipper 2X BT ‑kortinlukijaa pyyhkäisykorttimaksujen hyväksymiseen.

Toimi näin:

 1. Napauta Shopify POS ‑sovelluksen kohtaa Kassavaihe. Jos Chipper 2X BT -kortinlukija on liitetty, se näyttää näytön yläosassa ohjeen Napauta, syötä kortti tai pyyhkäise.

 2. Anna asiakkaan pyyhkäistä korttinsa laitteessa.

 3. Jos tilin valinta on pakollinen, asiakkaan on valittava, haluaako hän käyttää käyttö- vai säästötiliä. Asiakasta saatetaan myös pyytää valitsemaan kieli, jolla hän haluaa suorittaa tapahtuman.

 4. Kun tapahtuma on valmis, valitse, haluatko tulostaa kuitin, ja napauta sitten Start new order (aloita uusi tilaus).

Chipper 2X BT ‑kortinlukijan vianmääritys

Jos kortinlukija ei toimi, voit selvittää syyn seuraavasti:

 1. Varmista, että täytät Chipper 2X BT ‑kortinlukijan käyttöä koskevat vaatimukset.

 2. Tarkista, että sinulla on Internet-yhteys. Shopify POS -sovellus on yhdistettävä Internetiin Wi-Fi-yhteyden tai laitteen mobiilidatan kautta, jotta se voi käsitellä maksuja. Jos et pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin, sinun on käytettävä toista maksutapaa, kun olet offline-tilassa.

 3. Tarkista, että laitteessasi on Bluetooth käytössä ja että kortinlukija näkyy yhdistettynä Shopify POS -laitteistoasetuksissa. Jos kortinlukija ei näy yhdistettynä, kokeile muodostaa pariliitos kortinlukijan ja laitteen välille.

Jos kortinlukija ei vieläkään toimi, lähetä raportti Shopify-tukeen napauttamalla > Tuki > Lähetä raportti. Tuesta otetaan sinuun yhteyttä, kun raportti on lähetetty.

Kortinlukijan päivityksen vianmääritys

Jos päivität kortinlukijaa Shopify POS -sovelluksen kautta ja päivitys jumittuu, sinun on yhdistettävä kortinlukija eri laitteeseen ja yritettävä uudelleen.

Toimi näin:

 1. Pura kortinlukijan pariliitos nykyisestä laitteesta.
 2. Muodosta laitepari kortinlukijan ja toissijaisen laitteen, jossa on asennettuna Shopify POS -sovellus, välille.
 3. Viimeistele kortinlukijan päivitys.
 4. Pura kortinlukijan pariliitos toissijaisesta laitteesta.
 5. Muodosta laitepari kortinlukijan ja ensisijaisen laitteen kanssa, jotta voit käsitellä tapahtumia.

Maksun hyväksymisen vianmääritys

Jos kortinlukija vaikuttaa toimivan, mutta se ei käsittele maksuja, selvitä ongelman syy seuraavasti:

 1. Varmista, että olet syöttänyt kortin oikein.

 2. Pakota Shopify POS ‑sovellus lopettamaan ja kytke sitten laite pois päältä. Kytke laite jälleen päälle, avaa Shopify POS ja varmista, että kortinlukija on yhdistetty uudelleen. Kun kortinlukijan merkkivalo ilmoittaa, että kortinlukija on kytketty, kokeile tehdä uusi testitilaus.

 3. Yritä lukijan alkutilaan palatusta nollausnapilla. Neulareikä-nollausnappi sijaitsee lukijan alaosassa latausportin vieressä. Työnnä ohut teräväpäinen esine, kuten paperiliittimen pää, reikään ja paina sitä alaspäin viiden sekunnin ajan kortinlukijan nollaamiseksi.

 4. Jos kortinlukija ei vieläkään toimi, lähetä Shopify POS -sovelluksesta raportti Shopify-tukeen napauttamalla > Tuki > Lähetä raportti. Tuesta otetaan sinuun yhteyttä, kun raportti on lähetetty.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi