Kortläsaren Chipper 2X BT

Chipper 2X BT-kortläsaren säljs inte längre av Shopify. Om du äger en Chipper 2X BT-kortläsare och din butik är baserad i USA kan du fortfarande få support för produkten.

Kortläsaren Chipper 2X BT är en EMV-kompatibel kortläsare som ansluts trådlöst via Bluetooth till dina enheter. Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med kontaktlösa betalkort, smartkort och kort med magnetremsa med Shopify POS-appen.

Kortläsaren Chipper 2X BT för Shopify POS

Krav för kortläsaren Chipper 2X BT

För att kunna använda kortläsaren Chipper 2X BT måste du uppfylla följande krav:

 • Din butik är baserad i USA
 • Shopify Payments har aktiverats som betalningsleverantör och testläget för din detaljhandelsbutik har stängts av
 • din fysiska detaljhandelsplats är baserad i USA
 • du säljer i USD
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen fungerar med enheter som uppfyller följande krav:

Enheter som fungerar med Shopify POS-app
Enhet Beskrivning
iPhone iPhone 7 eller senare, med iOS 15 eller senare
iPad Air Generation 2 eller senare, med iPadOS 15 eller senare
iPad Generation 5 eller senare, med iPadOS 15 eller senare
iPad Mini Generation 4 eller senare, med iPadOS 15 eller senare
iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iPadOS 15 eller senare
Android Telefon eller surfplatta med officiell Android-version 10.0 eller senare

Shopify kassasystem-appen är bara tillgänglig för iOS- och Android-enheter. Den är inte tillgänglig för stationära datorer.

Obs! Shopify kassasystem-appen stöder inte beta-operativsystem. Av säkerhetsskäl stöds inte Shopify kassasystem av operativsystem som ändrats genom ”jailbraking”, ”rotning” eller andra liknande tekniker. Vi uppmuntrar starkt alla användare att hålla sina operativsystem uppdaterade för att säkerställa bästa säkerhet för dina data.

Behörighetskrav för iOS 14

Om du har uppdaterat enheten till iOS 14 eller högre och använder tredjepartsappar från Shopify, kan du behöva aktivera Spårning över flera webbplatser i dina inställningar för iOS. Spårning över flera webbplatser gör det möjligt för tredjepartsappar från Shopify som du har installerat i din Shopify-administratör, att vara anslutna i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale och Shopifys mobilapp.

Slutför följande steg för att aktivera Spårning över flera webbplatser:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Tryck på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktivera Tillåt spårning över flera webbplatser.

Betalningstyper som stöds för Chipper 2X BT

I USA kan du använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar från följande betalningstyper:

 • Visa och Visa Debit
 • Mastercard och Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Diner's Club
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

De flesta nationella betalkort som Interac-, Girocard- eller eftpos-kort som är samvarumärkta med Visa eller Mastercard kan behandla betalningar utanför sina hemland med hjälp av Visa och Mastercard.

Slå på och av kortläsaren Chipper 2X BT

Tryck på strömknappen och släpp den sedan för att aktivera kortläsaren Chipper 2X BT. Vänta tills statuslampan lyser blått. Om du redan har synkroniserat och anslutit kortläsaren till din POS-enhet ansluts kortläsaren automatiskt till enheten.

Efter 30 sekunders inaktivitet kommer Chipper 2X BT-kortläsaren att gå in i standby-läge. Läsaren förblir ansluten till Shopify POS i standby-läge och lämnar automatiskt standby-läge när du återupptar aktiviteten. Läsaren stängs automatiskt av efter 10 timmars inaktivitet. För att stänga av läsaren manuellt kan du trycka på och hålla strömbrytaren intryckt till dess att statuslampan slocknar. Du behöver inte stänga av läsaren för att spara ström.

Ladda kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan ladda kortläsaren Chipper 2X BT med medföljande USB-kabel. För att ladda kortläsaren ansluter du den lilla änden av USB-anslutningen till kortläsaren och sedan den stora änden till en telefonladdare eller dator.

Det tar 1-2 timmar innan kortläsaren Chipper 2X BT är fulladdad. När läsaren är fulladdad bör batteriet räcka till en veckas försäljning.

Statuslampan lyser rött när Chipper 2X BT har en låg batterinivå.

Para ihop och anslut kortläsaren Chipper 2X BT till din kassasystemsenhet

Du måste para läsaren med din enhet via Shopify POS för att kunna använda kortläsaren med Shopify POS. När läsaren och enheten är synkroniserade ansluter läsaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckhåll.

Steg:

 1. Tryck ned och släpp strömknappen för att slå på kortläsaren.

 2. Tryck på > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify POS.

 3. Tryck på Kortläsare.

 4. Tryck på Chipper 2X BT på sidan Välj läsare.

 5. Tryck på strömknappen på läsaren och släpp den sedan. LED-statuslampan blinkar blått när kortläsaren är redo att synkroniseras.

 6. När kortläsaren visas under Tillgängliga kortläsare trycker du på Anslut bredvid kortläsarens namn.

Ta bort kortläsaren Chipper 2X BT från din kassasystemsenhet

Du kan bara använda Chipper 2X BT-kortläsaren med en enhet åt gången. Om du vill använda kortläsaren med en annan enhet måste du först koppla bort läsaren från den nuvarande enheten.

Steg:

 1. Tryck på = och sedan på Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara.

 3. Skriv in namnen på din anslutna kortläsare.

 4. Tryck på Glöm kortläsare.

Acceptera kontaktlös betalning med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera kontaktlösa betalningar.

För vissa korttyper kan kontaktlösa betalningar begränsas till köp under ett visst belopp. För att göra köp för större belopp kan en kund sätta in kortet istället.

Steg:

 1. Tryck på Kassa från Shopify POS. Om Chipper 2X BT-kortläsaren är ansluten och redo visar Shopify POS Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Blippa det kontaktlösa betalkortet eller enheten på kortläsarens framsida och håll still tills de fyra blå statuslamporna på läsarens framsida tänds. När Shopify POS visar ett meddelande om godkänd betalning är transaktionen slutförd.

Acceptera en chipp-betalning med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med chipkort.

Steg:

 1. Tryck på Kassa i Shopify POS. Om Chipper 2X BT-kortläsaren är ansluten visar Shopify POS Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden sätta in sitt kort. Kortet ska sättas in med chippet vänt nedåt mot läsarens framsida.

 3. Om ett kontoval krävs måste kunden välja om han eller hon ska använda sitt checkkonto eller sparkonto. Kunden kan också uppmanas att välja vilket språk som transaktionen ska slutföras i.

 4. När Shopify kassasystem visar ett meddelandet Godkänd betalning är transaktionen slutförd och kunden kan ta bort sitt kort.

Acceptera en betalning med kort med magnetremsa med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med kort med magnetremsa.

Steg:

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på Kassa. Om Chipper 2X BT-kortläsaren är ansluten visar Shopify kassasystem Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden dra sitt kort. Kortet ska dras med magnetremsan vänd mot läsarens framsida.

 3. När Shopify POS visar ett meddelande om godkänd betalning är transaktionen slutförd.

Felsök kortläsaren Chipper 2X BT

Om kortläsaren inte fungerar kan du undersöka problemet i följande steg:

 1. Verifiera att du uppfyller kraven för att använda kortläsaren Chipper 2X BT.

 2. Verifiera att du har internetuppkoppling. Shopify POS måste ansluta till internet via wi-fi eller enhetens mobildata för att bearbeta betalningar. Om du inte kan ansluta till internet måste du använda en annan betalningstyp när du är offline.

 3. Kontrollera dina brandväggsinställningar

 4. Se till att din enhet har Bluetooth aktiverat och att Shopify kassasystem har behörighet att komma åt enhetens Bluetooth.

 5. Se till att enheten har platstjänster påslagna och att Shopify POS-appen har rätt behörighet för att komma åt enhetens plats.

 6. Stäng av Shopify Payments testläge för att kunna ansluta till kortläsaren Chipper 2X BT.

 7. Om läsaren behöver en programvaruuppdatering och läsaren inte har minst 50 % batteriladdning tillgänglig kommer läsaren inte anslutas till Shopify kassasystem. Anslut läsarens laddare och låt batteriet laddas upp till minst 50 % innan du åter ansluter läsaren till Shopify kassasystem.

 8. Se till att kortläsaren är listad som en ansluten enhet i Shopifys kassasystem maskinvaruinställningar. Om kortläsaren inte är ansluten parar du kortläsaren med din enhet.

Om kortläsaren inte fungerar efter det att du har slutfört dessa felsökningssteg skickar du en rapport till Shopify-support genom att trycka på symbolen > Support > Rapportera en bugg. Support kommer att kontakta dig baserat på din rapport.

Uppdatering för felsökning av kortläsare

Följ dessa felsökningssteg om Shopify kassasystem uppdaterar kortläsaren och uppdateringen fryser.

Steg:

 1. Se till att läsaren är ansluten till en strömkälla och att batteriet är laddat till minst 50 %.

 2. Se till att du använder den senaste versionen av Shopify kassasystem.

 3. Stäng av och starta om appen för Shopify kassasystem på din enhet.

 4. Från Shopify kassasystem kopplar du bort kortläsaren och parar sedan kortläsaren till Shopify kassasystem igen.

 5. Starta om uppdateringen av kortläsaren.

Om kortläsaren inte fungerar efter det att du har slutfört dessa felsökningssteg skickar du en rapport till Shopify-support genom att trycka på symbolen > Support > Rapportera en bugg. Support kommer att kontakta dig baserat på din rapport.

Felsökning av betalningsgodkännande

Om din kortläsare verkar fungera men inte behandlar betalningar så undersöker du problemet genom att gå igenom följande steg:

 1. Se till att du sätter in kortet korrekt.

 2. Se till att enheten har platstjänster påslagna och att Shopify kassasystem-appen har rätt behörighet för att komma åt enhetens plats.

 3. Försök återställa kortläsaren. Efter att ha lokaliserat det lilla hålet intill laddningsporten på läsarens botten för du in ett tunt spetsigt föremål, såsom änden på ett gem, i hålet. Tryck in det i fem sekunder för att återställa läsaren. Vänta på att kortläsarens statusindikatorlampa visar att den är ansluten innan du använder den för nästa betalning.

Ytterligare felsökningstips innan du skickar en rapport till Shopify-support

 • Blås aldrig in i chippspringan, eftersom salivpartiklarna kan fräta chippkontakterna.
 • Använd inte något vidhäftande som en klisterlapp eller tejp eftersom det kan lämna rester som kan samla skräp.
 • Använd en burk med tryckluft för att få bort eventuellt skräp inuti chippspringan.
 • Använd isopropylalkohol och tunna bomullspinnar för att försiktigt rengöra kontakterna i chippspringan.

Om kortläsaren inte fungerar efter det att du har slutfört dessa felsökningssteg skickar du en rapport till Shopify-support genom att trycka på symbolen > Support > Rapportera en bugg. Support kommer att kontakta dig baserat på din rapport.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis