Kortläsaren Chipper 2X BT

Kortläsaren Chipper 2X BT är en EMV-kompatibel kortläsare som ansluts trådlöst via Bluetooth till dina iOS-enheter. Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med kontaktlösa betalkort, smartkort och kort med magnetremsa med Shopify POS-appen.

Kortläsaren Chipper 2X BT för Shopify POS

Krav för kortläsaren Chipper 2X BT

För att kunna använda kortläsaren Chipper 2X BT måste du uppfylla följande krav:

 • Din butik är baserad i USA
 • Shopify Payments är aktiverat som din butiks betalningsleverantör
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen fungerar på följande enheter:

Enheter som fungerar med Shopify POS-app
Enhet Beskrivning
iPhone iPhone 5s eller ännu bättre med iOS 12.5.1 eller senare
iPad Air Generation 2 eller ännu bättre med iPadOS 12.5.1 eller senare
iPad Generation 5 eller ännu bättre med iPadOS 12.5.1 eller senare
iPad Mini Generation 2 eller ännu bättre med iPadOS 12.5.1 eller senare
iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iPadOS 12.5.1 eller senare

Obs! Shopify POS-appen stöder inte iOS betaversioner.

Betalningstyper som stöds för Chipper 2X BT

I USA kan du använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar från följande betalningstyper:

 • Visa och Visa Debit
 • Mastercard och Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Köpställen för kortläsaren Chipper 2X BT

Kortläsaren Chipper 2X BT är tillgänglig i Shopifys hårdvaruaffär i USA.

Slå på och av kortläsaren Chipper 2X BT

Tryck på strömknappen och släpp den sedan för att aktivera kortläsaren Chipper 2X BT. Statuslampan tänds. Vänta tills statuslampan lyser blått. Om du redan har synkroniserat och anslutit kortläsaren till din POS-enhet ansluts kortläsaren automatiskt till enheten.

Chipper har, till skillnad från våra andra läsare, inget viloläge. Efter 30 sekunders inaktivitet kommer chipper 2X BT-kortläsaren snarare att gå in i standby-läge. Läsaren förblir ansluten till din iOS i standby-läge och lämnar automatiskt standby-läge när du återupptar aktiviteten. För att återuppta aktiviteten måste du trycka in och släppa upp strömbrytaren för att använda kortläsaren igen. Om du trycker på och håller strömbrytaren intryckt i 4 sekunder, eller längre, återställs en eventuell Bluetooth-parning som den haft och du måste para kortläsaren med enheterna igen. Läsaren stängs automatiskt av efter 10 timmars inaktivitet. För att stänga av läsaren manuellt, tryck och håll strömbrytaren intryckt tills dess att statuslampan slocknar. Du behöver inte stänga av läsaren för att spara ström.

Ladda kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan ladda kortläsaren Chipper 2X BT med medföljande USB-kabel. För att ladda kortläsaren ansluter du den lilla änden av USB-anslutningen till kortläsaren och sedan den stora änden till en telefonladdare eller dator.

Det tar 1-2 timmar innan kortläsaren Chipper 2X BT är fulladdad. När läsaren är fulladdad bör batteriet räcka till en veckas försäljning.

Statuslampan lyser rött när Chipper 2X BT har en låg batterinivå.

Para ihop och anslut kortläsaren Chipper 2X BT till din POS-enhet

Du måste para läsaren med din enhet via Shopify POS för att kunna använda kortläsaren med Shopify POS. När läsaren och enheten är synkroniserade ansluter läsaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckhåll.

Steg:

 1. Tryck ned och släpp strömknappen för att slå på kortläsaren.

 2. Tryck på > Inställningar > Konfigurera maskinvara i Shopify POS.

 3. Tryck på Kortläsare.

 4. Tryck på Chipper 2X BT på sidan Välj läsare.

 5. Tryck på strömknappen och släpp den sedan. LED-statuslampan blinkar blått när kortläsaren är redo att synkroniseras.

 6. När kortläsaren visas under Tillgängliga kortläsare trycker du på Anslut bredvid kortläsarens namn.

Ta bort kortläsaren Chipper 2X BT från din POS-enhet

Du kan bara använda kortläsaren Chipper 2X BT med en enhet åt gången. Om du vill använda kortläsaren med en annan enhet måste du först koppla bort den från den nuvarande enheten.

Steg:

 1. Tryck på = och sedan på Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara.

 3. Skriv in namnen på din anslutna kortläsare.

 4. Tryck på Glöm kortläsare.

Acceptera kontaktlös betalning med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera kontaktlösa betalningar.

Kontaktlösa betalningar kan begränsas till inköp under ett visst belopp beroende på betalningstyp. För att göra inköp för större belopp, eller om din kund har överskridit sin blippgräns, kan din kund sätta in kortet.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Betalning i kassa. Om kortläsaren Chipper 2X BT är ansluten och redo visar den instruktionen Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Blippa det kontaktlösa betalkortet eller enheten på kortläsarens framsida och håll still tills de fyra blå statuslamporna på läsarens framsida tänds. När Shopify POS visar meddelandet Betalning mottagen är transaktionen slutförd.

Acceptera en chip-betalning med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med chipkort.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Betalning i kassa. Om kortläsaren Chipper 2X BT är ansluten visar den instruktionen Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden blippa, sätta in eller dra sitt kort. Kortet ska sättas in med chippet vänt nedåt mot läsarens framsida.

 3. Om ett kontoval krävs måste kunden välja om han eller hon ska använda sitt checkkonto eller sparkonto. Kunden kan också uppmanas att välja vilket språk som transaktionen ska slutföras i.

 4. När transaktionen är slutförd väljer du om du vill tillhandahålla ett kvitto och trycker sedan på Starta ny order. Kunden kan nu ta bort sitt kort.

Acceptera en betalning med kort med magnetremsa med kortläsaren Chipper 2X BT

Du kan använda kortläsaren Chipper 2X BT för att acceptera betalningar med kort med magnetremsa.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Betalning i kassa. Om kortläsaren Chipper 2X BT är ansluten visar den instruktionen Blippa, sätt in eller dra högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden blippa, sätta in eller dra sitt kort. Kortet ska sättas in med chippet vänt nedåt mot läsarens framsida.

 3. När transaktionen är slutförd väljer du om du vill tillhandahålla ett kvitto och trycker sedan på Starta ny order. Kunden kan nu ta bort sitt kort.

Felsök kortläsaren Chipper 2X BT

Om kortläsaren inte fungerar kan du undersöka problemet i följande steg:

 1. Verifiera att du uppfyller kraven för att använda kortläsaren Chipper 2X BT.

 2. Verifiera att du har internetuppkoppling. Shopify POS måste ansluta till internet via wi-fi eller enhetens mobildata för att bearbeta betalningar. Om du inte kan ansluta till internet måste du använda en annan betalningstyp när du är offline.

 3. Kontrollera att din enhet har Bluetooth aktiverat och att kortläsaren visas som ansluten i Shopify POS maskinvaruinställningar. Om kortläsaren inte visas som ansluten, prova att synkronisera kortläsaren med din enhet.

Om din kortläsare fortfarande inte fungerar så skickar du en rapport till Shopify-supporten genom att trycka på = > Support > Skicka en rapport. Supporten kommer kontakta dig när rapporten har skickats.

Uppdatering för felsökning av kortläsare

Om du uppdaterar kortläsaren via din Shopify POS-app och uppdateringen fryser, måste du para kortläsaren till en annan enhet och försöka igen.

Steg:

 1. Ta bort parning av kortläsaren från din nuvarande enhet.
 2. Para kortläsaren till en sekundär enhet som har Shopify POS-appen installerad.
 3. Slutför uppdateringen av kortläsaren.
 4. Ta bort parning av kortläsaren från den sekundära enheten.
 5. Para kortläsaren med din primära enhet för att bearbeta transaktioner.

Felsökning av betalningsgodkännande

Om din kortläsare verkar fungera men inte behandlar betalningar så undersöker du problemet genom att gå igenom följande steg:

 1. Se till att du sätter in kortet korrekt.

 2. Tvångsavsluta Shopify POS-appen och stäng sedan av enheten. Slå på enheten igen, öppna Shopify POS och se till att kortläsaren har anslutit igen. Försök med en annan testorder när kortläsarens statuslampa visar att den är ansluten.

 3. Försök återställa din läsare med en nål. Det finns ett litet hål längst ner på läsaren, intill laddningsporten. Sätt in ett tunt spetsigt föremål, till exempel ett gem, i hålet och tryck ner det i fem sekunder för att återställa läsaren.

 4. Om kortläsaren fortfarande inte fungerar så skickar du en rapport till Shopify-support från din Shopify POS-app genom att trycka på > Support > Skicka en rapport. Supporten kommer kontakta dig när rapporten har skickats.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis