Chipp- och magnetkortsläsare

Tillgängligt endast från Shopify

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för Shopify POS

Shopifys kortläsare för smartkort och kort med magnetremsa är en kreditkortsläsare som är kompatibel med EMV och ansluts trådlöst till din iPad eller iPhone. Kunderna kan sätta in eller dra sitt kort och sedan logga in på din POS-enhets skärm.

Vem passar kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för?

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa är en trådlös kortläsare i fickformat och har en bas som fästs på en bänkskiva. Den är ett bra val om du ofta säljer på olika platser eller om du nyligen har börjat acceptera kortbetalningar i en butik.

Du kan också använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa tillsammans med en annan kortläsare som en kostnadseffektiv säkerhetskopia när du reser eller under perioder med stor försäljning.

Krav på kortläsare och stödda betalningstyper

För att använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa måste du uppfylla följande krav:

 • Din butik är baserad i USA
 • Shopify Payments är aktiverat som din butiks betalningsleverantör
 • en kompatibel enhet

Shopify POS-appen fungerar med enheter som uppfyller följande krav:

Enheter som fungerar med Shopify POS-app
Enhet Beskrivning
iPhone iPhone 7 eller senare, med iOS 13 eller högre
iPad Air Generation 2 eller senare, med iPadOS 13 eller högre
iPad Generation 5 eller senare, med iPadOS 13 eller högre
iPad Mini Generation 4 eller senare, med iPadOS 13 eller högre
iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iPadOS 13 eller högre
Android Android-enhet som körs på version 7.0 (Nougat) eller senare

Obs! Shopify POS-appen stöder inte iOS betaversioner.

Behörighetskrav för iOS 14

Om du har uppdaterat enheten till iOS 14 eller högre och använder tredjepartsappar från Shopify, kan du behöva aktivera Spårning över flera webbplatser i dina inställningar för iOS. Spårning över flera webbplatser gör det möjligt för tredjepartsappar från Shopify som du har installerat i din Shopify-administratör, att vara anslutna i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale och Shopifys mobilapp.

Slutför följande steg för att aktivera Spårning över flera webbplatser:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Tryck på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktivera Tillåt spårning över flera webbplatser.

Du kan använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för att acceptera följande betalningstyper:

 • American Express
 • Discover
 • MasterCard och Debit MasterCard
 • Visa och Visa Debit

Montera kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa

Kortläsaren för smartkort och kort med magnetremsa kommer med två monteringsklistermärken som du kan använda för att fästa den på en annan enhet (t.ex. baksidan av en mobiltelefon eller surfplatta) eller en jämn, plan yta. Om du tar bort din kortläsare kan monteringsklistermärket torkas rent och återanvändas.

Rengör monteringsytan och kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa innan du fäster monteringsklistermärket för att säkerställa en stark bindning.

Så här monterar du kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa: 1. Ta bort skyddsfilmen från ena sidan av monteringsklistermärket. 2. Fäst monteringsklistermärket på baksidan av kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa (sidan utan logotyp). 3. Ta bort den återstående skyddsfilmen från monteringsklistermärket. 4. Tryck klistermärkessidan av kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa mot monteringsytan och håll i 3 sekunder.

Slå på och av kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

För att slå på kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa trycker du på och släpper sedan strömbrytaren på sidan av kortläsaren. Statuslampan tänds. Om du redan har synkroniserat och anslutit kortläsaren till din kassaapparat ansluts kortläsaren automatiskt till enheten.

Efter 30 sekunders inaktivitet hamnar kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa i standby-läge och statuslampan blinkar var 5:e sekund. I standby-läge slås kortläsaren på automatiskt när du tar emot en kortbetalning i kassan.

Efter 3 timmars inaktivitet stänger kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa sig helt av. När du vill ta emot en kortbetalning nästa gång måste du trycka på och släppa strömbrytaren för att slå på kortläsaren igen. Vanligtvis måste du slå på kortläsaren bara en gång om dagen. Du kan stänga av kortläsaren manuellt när som helst genom att hålla in strömbrytaren tills statuslampan slocknar.

Statuslampan för kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

När kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa är påslagen visar dess statuslampa kortläsarens anslutningsstatus och om läsaren behöver laddas:

Så här tolkar du statuslampan för kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa
Blinkar kontinuerligt Kortläsaren är redo att anslutas till en POS-apparat.
Blinkar var 5:e sekund Kortläsaren är i standbyläge.
Grön Kortläsaren laddas.
Gul Kortläsaren laddas.
Röd Kortläsarens batteri är 10% och bör laddas.
Inget ljus Kortläsaren är avstängd.

Du kan fortsätta sälja när statuslampan blir röd men du bör ladda kortläsaren snart.

Ladda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

Du kan ladda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa med hjälp av den USB-kabel som medföljer den. För att ladda läsaren, anslut Micro USB-kontakten till kortläsaren eller dess bas och anslut sedan den större USB-kontakten till en telefonladdare eller dator.

Kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa tar 1–2 timmar att ladda upp helt. När läsaren är fulladdad bör batteriet hålla i en veckas försäljning (ca 400 chiptransaktioner eller 700 dragtransaktioner).

Synkronisera och anslut kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa till din POS-enhet

För att använda kortläsaren med Shopify POS måste du synkronisera och ansluta den till din enhet. När kortläsaren och enheten har synkroniserats ansluter kortläsaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Om du accepterar kreditkort och din kortläsare inte är ansluten under en betalning uppmanas du att följa anvisningarna på skärmen Shopify POS för att ansluta den.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 3. Tryck på Kortläsare på sidan Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kortläsare för smartkort och kort med magnetremsa på sidan Välj kortläsare.

 5. Tryck in och släpp strömbrytaren på sidan av kortläsaren. Statuslampan börjar blinka. Statuslampan börjar blinka.

 6. Tryck på Synkronisera kortläsare bredvid kortläsaren när den visas under Tillgängliga kortläsare.

 7. Tryck på Slutför inställning.

När synkroniseringen är klar kommer du tillbaka till Maskinvaruskärmen där du ser att kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa är ansluten.

Koppla bort kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa från din POS-enhet

Du kan endast använda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa med en enhet åt gången. Om du vill använda kortläsaren med en annan enhet måste du först koppla bort den från den nuvarande enheten.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara på sidan Maskinvara.

 3. Skriv in namnen på din anslutna kortläsare.

 4. Tryck på Glöm kortläsare.

Uppdatera programvara för kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa

Din kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa kan behöva en programvaruuppdatering. Det kan ta upp till 15 minuter att uppdatera kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa.

 1. Anslut din kortläsare och iPhone eller iPad till laddningskablarna.

 2. Synkronisera din kortläsare med din iPad.

 3. Tryck > Inställningar i Shopify POS.

 4. Tryck på Hantera ansluten maskinvara.

 5. Välj din kortläsare.

 6. Tryck på Visa detaljer under Uppdatering tillgänglig.

 7. Klicka på Uppdatera.

Acceptera betalning med kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på Kassa. Om kortläsaren för kort med chipp eller med magnetremsa är ansluten kommer den att visa Dra eller sätt in kort högst upp på skärmen.

 2. Låt kunden dra eller sätta in sitt kort. Chippet måste vara vänt uppåt mot Shopify-logotypen.

 3. Om ett kontoval krävs måste kunden välja antingen sitt checkkonto eller sitt sparkonto. Beroende på vilken bank som kunden använder kan de även uppmanas att välja vilket språk som transaktionen ska slutföras i.

 4. Låt kunden diskret ange sin PIN-kod på skärmen för PIN-inmatning. När kunden har slutfört inmatningen av sin PIN trycker de på den gröna knappen med logotypen för bocka av.

 5. När transaktionen har genomförts kan kunden ta bort sitt kort och du kan välja om du vill tillhandahålla ett kvitto.

 6. Klicka på Klar.

Felsök kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

Om kortläsaren inte fungerar så går du igenom följande steg med en testorder för 1,00 snabbförsäljningsartikel (du kan återbetala orden senare):

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven för att använda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa.

 2. Kontrollera att du har en internetanslutning. Shopify POS måste ansluta till internet via wi-fi eller enhetens mobildata för att bearbeta betalningar. Om du inte kan ansluta till internet kan du inte behandla kortbetalningar.

 3. Kontrollera att din enhet har Bluetooth aktiverat och att kortläsaren visas som ansluten i Shopify POS maskinvaruinställningar. Om kortläsaren inte visas som ansluten, prova att synkronisera kortläsaren med din enhet.

 4. Se till att du trycker på Kredit på betalningsskärmen. Betalningsalternativet Externt terminal är endast till för när du använder en extern betalningsterminal istället för en kortläsare som stöds av Shopify.

 5. Se till kortet sätts i eller dras kortet korrekt.

 6. Försök ange kreditkortsinformationen manuellt. Om det fungerar finns det ett problem med kortläsaren.

 7. Om den manuella inmatningen inte fungerar, stäng av Shopify POS-appen och stäng sedan av enheten och kortläsaren. Slå på enheten igen, öppna Shopify POS och slå sedan på kortläsaren. När kortläsarens statuslampa visar att läsaren är ansluten, försök med en annan testorder.

Om kortläsaren fortfarande inte fungerar, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis