Tap & Chip-leseren

Bare tilgjengelig fra Shopify

Shopify Tap og chip-leseren er en EMV-kompatibel kortleser som kobles trådløst til en iPad, iPhone eller Android-enhet i USA. Du kan bruke Shopifys Tap og chip-leser til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger i Shopify POS-appen.

Tap & Chip-kortleser for Shopify POS

Krav til kortlesere

For å koble til Tap og chip-leseren må du oppfylle følgende krav:

 • Hvis butikken er basert i USA må du bruke operativsystemene iOS eller Android.
 • Ha Shopify Payments aktivert som betalingsleverandør i detaljhandelsbutikken og testmodus deaktivert.
 • De fysiske detaljhandlene dine er basert i samme land som butikken din i
 • Du selger i USD (hvis du er basert i USA)
 • Ha Shopify POS-appen installert.

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPad Generasjon 5 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad mini Generasjon 4 eller høyere som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 15 eller høyere
iPhone iPhone 7 eller høyere som kjører iOS 15 eller høyere
POS Go POS Go som kjører de nyeste programvareoppdateringene levert av Shopify
Android Telefon eller nettbrett som kjører offisiell Android-versjon 10.0 eller nyere, med Google Play Services aktivert

Shopify POS-appen er bare tilgjengelig for iOS- og Android-enheter. Den er ikke tilgjengelig på datamaskiner.

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere sporing på tvers av nettsteder i iOS-innstillingene. Med sporing på tvers av nettsteder kan tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator kobles sammen i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-appen.

Gjennomfør følgende trinn for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper i USA

I USA kan du bruke Tap og chip-leseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

De fleste nasjonale debetkort, som Interac, Girocard eller eftpos-kort med et varemerkesamarbeid med Visa eller Mastercard, kan behandle betalinger utenfor hjemlandet ved hjelp av Visa og Mastercard.

Her får du kjøpt Tap og chip-leseren

Tap og chip-leseren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Sikkerhetsfunksjoner

Hvis leseren er manipulert, utsettes for harde støt eller kobles til en ustabil strømkilde, kan den gå inn i manipulert tilstand. Manipulert tilstand indikeres av røde LED-lys på både venstre og høyre side av leseren.

Når leseren har gått inn i manipulert tilstand, blir den ubrukelig, og må skiftes ut.

Slå Tap og chip-leseren på og av

Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Tap og chip-leseren. Statuslysene slås på og viser batterinivået. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, vil leseren automatisk koble til enheten på nytt.

Tap og chip-leseren går i hvilkemodus etter åtte timers inaktivitet. Du må trykke og slippe på/av-knappen for å vekke kortleseren. Hvis du trykker og holder på/av-knappen i fire sekunder eller mer, tilbakestilles eventuell Bluetooth-tilkobling og leseren må kobles til på nytt.

For å forhindre at Tap og chip-leseren går i hvilemodus, må du sikre at den er koblet til en kontinuerlig strømkilde.

Lade Tap og chip-leseren

Du kan lade Tap og Chip-leseren ved å bruke USB-kabelen som fulgte med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Leseren lades også når den plasseres i dockingstasjonen for Tap og chip-leseren. Den medfølgende USB-kabelen må være koblet til en telefonlader eller en datamaskin.

Det tar 1–2 timer for Tap & Chip-kortleseren å bli fulladet. Etter at kortleseren er fulladet, bør batteriet vare i en uke med salg.

Trykk og slipp av/på-knappen for å vise batteritilstanden til leseren med de fire statuslysene:

Statuslamper for batterinivå på Tap & Chip-leseren
● ● ● ● Fulladet
● ● ● ○ 75 % ladet
● ● ○ ○ 50 % ladet
● ○ ○ ○ 25 % ladet
● ○ ○ ○ (rød) Lavt batteri
● ❂ ○ ○ (blinker) Lader

Sammenkoble og koble Tap og chip-leseren til POS-enheten

For å bruke kortleseren med Shopify POS, må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er paret, kobler leseren automatisk til enheten når begge er slått på og innenfor rekkevidde av hverandre.

Trinn:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.
 2. Trykk på > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS.
 3. Trykk på Kortleser.
 4. Velg-leser -siden trykker du på Tap & Chip.
 5. Trykk og hold av/på-knappen på kortleseren nede i fire sekunder, før du slipper den. De fire LED-lampene øverst blinker frem og tilbake for å vise at kortleseren er klar til å pare.
 1. Trykk på Koble til ved siden av kortleseren når den vises under Tilgjengelige kortlesere.

Koble Tap og chip-leseren fra POS-enheten

Du kan bruke Tap & Chip-kortleseren med kun én enhet om gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne sammenkoblingen fra den nåværende enheten.

Trinn:

 1. Trykk på og deretter Innstillinger fra Shopify POS.
 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.
 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.
 4. Trykk på Glem kortleser.
 5. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og glem leseren fra listen over tidligere tilkoblede enheter.

Godta en kontaktløs betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til å godta kontaktløse tappebetalinger.

For noen korttyper kan kontaktløse betalinger være begrenset til kjøp under et bestemt beløp. For å gjøre kjøp med større beløp kan kunden sette inn kortet.

Trinn:

 1. Trykk på Kasse fra Shopify POS. Hvis Tap og chip-leseren er koblet til og klar viser Shopify POS meldingen Berør eller sett inn kort, og lyset helt til venstre på leseren lyser.
 2. Berør det kontaktløse kortet eller enheten mot forsiden av kortleseren og hold det på plass til de fire blå varslingslysene vises. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent, er transaksjonen fullført.

Godta en chip-betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til godta betalinger med chipkort.

Trinn:

 1. Trykk på Kasse fra Shopify POS. Hvis Tap og chip-leseren er koblet til og klar viser Shopify POS meldingen Berør eller sett inn kort, og lyset helt til venstre på leseren lyser.
 2. La kunden sette inn kortet sitt. Chipen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.
 3. Hvis det er nødvendig med et kontovalg, må kunden velge om de bruker bruks- eller sparekonto. Avhengig av hvilken bank kunden bruker, kan de også bli bedt om å velge hvilket språk transaksjonen skal gjennomføres på.
 4. La kunden angi PIN-koden eller signaturen diskret på skjermen. Når kunden er ferdig med inntasting av PIN-koden, trykker de på den grønne knappen med avkrysningsikon.
 5. Kunden kan fjerne kortet når meldingen Fjern kortet vises på skjermen.
 6. Når transaksjonen er vellykket kan du velge om du ønsker å gi en kvittering, og deretter trykker du på Ferdig. POS-appen fullfører transaksjonen og går tilbake til startskjermen.

Refusjon eller bytte med Tap og chip-leseren

Refusjoner er tilgjengelig for Interac-debetkort. For å forhindre svindel må refusjonen gjøres fysisk med debetkortet til stede. Hvis kunden brukte et Interac-kort koblet til en digital lommebok, som Apple Pay eller Google Pay, må den opprinnelige enheten være til stede. Du kan ikke refundere et kjøp til en annen betalingsmåte enn den som ble brukt opprinnelig, og du kan ikke refundere kjøpet kontakt. Refusjoner kan ikke gjøres gjennom Shopify-administrator.

Bytter kan bare gjøres av forhandlere som bruker Shopify POS Pro.

Feilsøking av Tap og chip-leseren

Hvis kortleseren ikke fungerer, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Kontroller at du oppfyller kravene for å bruke Tap og chip-leseren.
 2. Sjekk at du er koblet til internett. Shopify POS må koble til internett gjennom Wi-Fi eller enhetens mobildata for å behandle betalinger. Hvis du ikke kan koble til internett, må du bruke en annen betalingsmåte mens du er frakoblet.
 3. Kontroller brannmurinnstillingene dine
 4. Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten, og at Shopify POS har de nødvendige tillatelsene for å bruke Bluetooth på enheten.
 5. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.
 6. For å koble til Tap og chip-leseren må testmodus i Shopify Payments være deaktivert.
 7. Hvis leseren krever en programvareoppdatering, og leseren ikke har minst 50 % batterinivå, kan ikke leseren koble til Shopify POS. Koble laderen til leseren og vent til den er ladet opp til minst 50 % batterinivå før du kobler leseren til Shopify POS på nytt.
 8. Kontroller at kortleseren er oppført som en tilkoblet enhet i Shopify POS-maskinvareinnstillingene. Hvis kortleseren ikke er koblet til må du pare kortleseren med enheten.
 9. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert øverst på leseren, ved siden av/på-knappen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, i hullet og trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren. Vent til statuslysene på kortleseren blinker fire ganger for å vise at leseren er koblet til.

Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport fra Shopify POS-appen til Shopify-brukerstøtte ved å trykke > Støtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Feilsøk en kortleseroppdatering

Hvis du oppdaterer kortleseren gjennom Shopify POS-appen og oppdateringen stanser, må du pare kortleseren til en annen enhet og prøve på nytt.

Trinn:

 1. Kontroller at leseren er koblet til en strømkilde og at batterinivået er minst 50 %.
 2. Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av Shopify POS, og at enheten din er koblet til internett.
 3. Lukk og åpne Shopify POS-appen på enheten på nytt.
 4. Koble fra kortleseren fra Shopify POS, og par kortleseren til Shopify POS på nytt.
 5. Start oppdateringen av kortleseren på nytt.

Hvis kortleseren ikke fungerer etter at du har fullført disse feilsøkingstrinnene, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på -symbolet > Brukerstøtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg basert på rapporten.

Feilsøk betalingsgodkjenning

Hvis kortleseren ikke behandler betalinger, må du undersøke problemet gjennom følgende trinn:

 1. Sørg for at du setter inn kortet på riktig måte.
 2. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.
 3. Tap & Chip Reader kan ikke behandle korttransaksjoner når Shopify Payments er i testmodus. Du må deaktivere testmodus for å fullføre en transaksjon med et kredittkort. Finn ut mer om å behandle testtransaksjoner med Shopify POS.
 1. Tving avslutning av Shopify POS-appen og slå av enheten. Slå på enheten igjen, åpne Shopify POS og sjekk at kortleseren har koblet til på nytt. Når statuslyset på kortleseren viser at leseren er tilkoblet, kan du prøve en ny betaling.
 2. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert øverst på leseren, ved siden av/på-knappen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, i hullet og trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren. Vent til statuslysene på kortleseren blinker fire ganger for å vise at leseren er koblet til før du bruker den til en ny betaling.

Ytterligere feilsøkingstips før du sender en rapport til Shopify-brukerstøtte

 • Aldri blås inn i chipsporet, da spyttpartikler kan korrodere chipens kontaktpunkter.
 • Ikke bruk limprodukter, som klistrelapper eller teip, da dette kan etterlate seg rester som kan fange opp støv.
 • Bruk en boks med trykkluft for å løsne eventuelt smuss i chipsporet.
 • Bruk isopropanol og tynne bomullspinner for å rengjøre kontaktene i chipsporet på en skånsom måte.

Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på > Støtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Shopify-dock for Tap og chip-leseren

Shopify Dock for Tap & Chip

Docken for Tap & Chip-leseren gir følgende fordeler:

 • sørger for at leseren forblir påslått når den er koblet til en USB-strømkilde
 • hever leseren
 • fester leseren til en bordplate

Dock er tilgjengelig fra Shopify Hardware Store i USA.

Fest Tap & Chip-leseren

Merk: Du må slå på og sammenkoble Shopify Tap & Chip-kortleseren før du fører den inn i docken.

Trinn:

 1. Valgfritt: Fest docken til en disk med M5 (0,8 mm)-bolten og en mutter. Du må bore et hull gjennom disken. Deretter skrur du bolten gjennom bunnen av disken og ned i bunnen av docken.
 2. Fjern endehetten fra docken.
 3. Før Tap & Chip-leseren inn i docken. Pass på at USB-C-tilkoblingen i docken kobles til kortleseren.
 4. Sett endedekselet tilbake på plass.
 5. Koble strømkabelen til docken og deretter til en strømkilde med USB-A-tilkobling, for eksempel Shopify Retail Stand.

Shopifys iPhone-etui for chip- og kontaktløs betaling

Etuiet er laget for å feste Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling på baksiden av iPhone. Dermed kan du enkelt ta imot betalinger uten å måtte bruke kassaapparat. I tillegg beskytter den for iPhonen og kortleseren.

Etuiet er kompatibelt med iPhone X- og iPhone XS-modeller.

Slik fester du etuiet til iPhonen og Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling

Vi anbefaler at du kobler iPhone til etuiet før du fester Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Du må slå på og Koble til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling før du kobler den til etuiet.

Trinn:

 1. Slå på kortleseren og Koble kortleseren til telefonen.
 2. Fest etuiet på iPhone.
 3. Fest etuiet til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Fjern Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling fra etuiet før du fjerner iPhonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis