Tap & Chip-leseren

Kun tilgjengelig fra Shopify

Shopify Tap & Chip-kortleseren er en EMV-kompatibel kortleser som kobles trådløst til iPad- eller iPhone-enheten din i Canada, eller iPad-, iPhone- eller Android-enheten din i USA. Du kan bruke Shopifys Tap & Chip-leser til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger i Shopify POS-appen.

Tap & Chip-kortleser for Shopify POS

Krav til kortlesere

For å bruke Tap & Chip-kortleseren må du ha

 • en butikk basert i USA eller Canada for bruk på iOS
 • en butikk basert i USA for bruk på Android
 • Shopify Payments aktivert som butikkens betalingsleverandør
 • Shopify POS-appen

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 5s eller senere som kjører iOS 12.5.1 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller senere som kjører iPadOS 12.5.1 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller senere som kjører iPadOS 12.5.1 eller høyere
iPad mini Generasjon 2 eller senere som kjører iPadOS 12.5.1 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 12.5.1 eller høyere
Android Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten din til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere Sporing mellom nettsteder i iOS-innstillingene. Sporing mellom nettsteder lar tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator forbli sammenkoblet i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-mobilappen.

Følg disse stegene for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper i USA

I USA kan du bruke Tap og chip-leseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Støttede betalingstyper i Canada

I Canada kan du bruke Tap og chip-leseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Interac Debit
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Betalingsgrenser for kort i Canada

For kredittkortkjøp med Visa, Mastercard og American Express, er det en grense på 250 CAD når kortet brukes kontaktløst. Det er ingen grense for kort som er knyttet til Apple Pay eller Google Pay.

For de fleste kjøp med Interac debet, Apple Pay og Google Pay, er det en grense på 250 CAD for kontaktløse betalinger. Dette gjelder både for fysiske kort og betalinger med Apple Pay eller Google Pay.

Betalingsgrenser for kontaktløse betalinger i Canada
Korttype Kjøpsgrense for kontaktløse betalinger
Kredittkort fra Visa, Mastercard eller American Express 250
Visa, Mastercard eller American Express-kredittkort knyttet til Apple Pay eller Google Pay Grense satt av kortutsteder
Interac debetkort (de fleste banker) 250
Interac-debetkort knyttet til Apple Pay eller Google Pay 250

For å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden din har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet og angi en PIN-kode. Selv om det ikke er noen betalingsgrense for sveip- og PIN-transaksjoner, kan finansinstitusjonen sette sine egne grenser.

Her får du kjøpt kortleseren

Tap & Chip-leseren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Sikkerhetsfunksjoner

Tap og chip-leseren er en PCI PTS-kompatibel enhet. For å opprettholde disse standardene utfører både kortleseren og POS-appen sikkerhetskontroller i løpet av dagen i butikker basert i Canada. Disse sikkerhetskontrollene kan ikke omgås, og kan oppstå under transaksjoner.

Som en beskyttelse mot modifiseringer, vil leseren gå inn i en manipulert tilstand hvis den tukles med eller slippes hardt. Den manipulerte tilstanden indikeres av røde lysdioder som lyser opp både på venstre og høyre side av maskinen. Når leseren har gått inn i manipulert tilstand, vil den være ubrukelig, og må skiftes ut.

Slå Tap & Chip-kortleseren på og av

For å skru på Tap & Chip-leseren trykker og slipper du strømknappen. Statuslyset slås på. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, vil leseren automatisk koble til enheten på nytt.

Tap og chip-leseren går i hvilkemodus etter åtte timers inaktivitet. Du må trykke og slippe på/av-knappen for å vekke kortleseren. Hvis du trykker og holder på/av-knappen i fire sekunder eller mer, tilbakestilles eventuell Bluetooth-tilkobling og leseren må kobles til på nytt.

Lad Tap & Chip-kortleseren

Du kan lade Tap og Chip-leseren ved å bruke USB-kabelen som fulgte med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Det tar 1–2 timer for Tap & Chip-kortleseren å bli fulladet. Etter at kortleseren er fulladet, bør batteriet vare i en uke med salg.

Trykk på av/på-knappen for å vise kortleserens batterinivå på de fire statuslysene:

Statuslamper for batterinivå på Tap & Chip-leseren
● ● ● ● Fulladet
● ● ● ○ 75 % ladet
● ● ○ ○ 50 % ladet
● ○ ○ ○ 25 % ladet
● ○ ○ ○ (rød) Lavt batteri
● ❂ ○ ○ (blinker) Lader

Sammenkoble og koble Tap & Chip-kortleseren til POS-enheten din

For å bruke kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er paret vil leseren automatisk koble seg til enheten når begge er slått på og befinner seg innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Velg-leser -siden trykker du på Tap & Chip.

 5. Trykk og hold strømknappen på kortleseren i fire sekunder, og slipp. De fire LED-lampene på toppen blinker frem og tilbake for å vise at leseren er klar for sammenkobling.

 1. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere, trykker du på Koble til ved siden av.

Koble Tap & Chip-kortleseren fra POS-enheten din

Du kan bruke Tap & Chip-kortleseren med kun én enhet om gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne sammenkoblingen fra den nåværende enheten.

Trinn:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

Godta en tap-betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til å godta kontaktløse tappebetalinger.

Kontaktløse betalinger kan begrenses til kjøp under et bestemt beløp, avhengig av betalingstype eller landet der bedriften din er basert. For å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden har oversteget tappegrensen, kan kunden sette inn kortet og angi PIN-kode.

Trinn:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Kasse. Hvis tap og chip-leseren er tilkoblet og klar, blir Tapp eller sett inn kort-alternativet tilgjengelig.

 2. Trykk på det kontaktløse betalingskortet eller enheten på forsiden av kortleseren, og hold den på plass helt til de fire blå varsellysene lyser. Når Shopify POS viser meldingen Betaling mottatt , er transaksjonen fullført.

Godta en chip-betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til godta betalinger med chipkort.

Trinn:

 1. Trykk på Gå til kassen fra Shopify POS. Hvis Tap & Chip-leseren er koblet til, vil det stå Berør eller sett inn kortet øverst på skjermen.

 2. La kunden tappe eller sette inn kortet. Chippen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.

 3. Hvis det er nødvendig med et kontovalg, må kunden velge om de bruker bruks- eller sparekonto. Avhengig av hvilken bank kunden bruker, kan de også bli bedt om å velge hvilket språk transaksjonen skal gjennomføres på.

 4. La kunden angi PIN-koden sin diskret på PIN-kodeskjermen. Når kunden er ferdig med inntasting av PIN-koden, trykker de på den grønne knappen med avkrysningsmerket.

 5. Når transaksjonen er vellykket, velger du om du vil gi en kvittering. Deretter klikker du på Start ny bestilling. Kunden kan nå fjerne kortet sitt.

Refusjon eller bytte med Tap og Chip-leseren

Refusjoner er tilgjengelig for Interac-debetkort. For å forhindre svindel må refusjonen gjøres fysisk med debetkortet til stede. Hvis kunden brukte et Interac-kort koblet til en digital lommebok, som Apple Pay eller Google Pay, må den opprinnelige enheten være til stede. Du kan ikke refundere et kjøp til en annen betalingsmåte enn den som ble brukt opprinnelig, og du kan ikke refundere kjøpet kontakt. Refusjoner kan ikke gjøres gjennom Shopify-administrator.

Bytter kan bare gjøres av forhandlere som bruker Shopify POS Pro.

Feilsøking av Tap & Chip-kortleseren

Hvis kortleseren ikke fungerer, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Kontroller at du oppfyller kravene for å bruke Tap og chip-leseren.

 2. Sjekk at du er koblet til internett. Shopify POS må koble til internett gjennom Wi-Fi eller enhetens mobildata for å behandle betalinger. Hvis du ikke kan koble til internett, må du bruke en annen betalingsmåte mens du er frakoblet.

 3. Sjekk at Bluetooth er aktivert på enheten din, og at kortleseren vises som tilkoblet i maskinvareinnstillingene i Shopify POS. Hvis kortleseren ikke vises som tilkoblet, kan du prøve å pare kortleseren med enheten.

Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport fra Shopify POS-appen til Shopify-brukerstøtte ved å trykke > Støtte > Send en rapport. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Feilsøke oppdateringer av kortleser

Hvis du oppdaterer kortleseren gjennom Shopify POS-appen og oppdateringen stanser, må du pare kortleseren til en annen enhet og prøve på nytt.

Trinn:

 1. Koble fra kortleseren fra den gjeldende iOS-enheten.
 2. Koble til kortleseren til en sekundær iOS-enhet som har Shopify POS-appen installert.
 3. Fullfør oppdateringen av kortleseren.
 4. Koble fra kortleseren fra den sekundære iOS-enheten.
 5. Koble til kortleseren til den primære iOS-enheten for å behandle transaksjoner.

Feilsøking av betalingsgodkjenning

Hvis kortleseren ser ut til å fungere, men ikke behandler betalinger, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Sørg for at du setter inn kortet på riktig måte.

 2. Hvis du befinner deg i Canada og kortleseren avviser en kontaktløs Interac-betaling, må du bekrefte at beløpet er på mindre enn 100 CAD for en kortbetaling eller 200 CAD for en Apple Pay- eller Google Pay-lommebokkonto.

 1. Tving avslutning av Shopify POS-appen og slå av enheten. Slå på enheten igjen, åpne Shopify POS og sjekk at kortleseren har koblet til på nytt. Når statuslyset på kortleseren blir grønt og viser at kortleseren er tilkoblet, prøver du en ny testbestilling.

 2. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert øverst på leseren, ved siden av strømknappen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, inn i hullet og trykk ned i fem sekunder for å nullstille leseren.

 3. Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer kan du sette inn en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på > Brukerstøtte > Send en rapport. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Shopify-dock for Tap & Chip-leseren

Shopify Dock for Tap & Chip

Docken for Tap & Chip-leseren gir følgende fordeler:

 • holder leseren påslått

 • hever leseren

 • fester leseren til en bordplate

Docken er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i USA og Canada.

Fest Tap & Chip-leseren

Merk: Du må slå på og sammenkoble Shopify Tap & Chip-kortleseren før du fører den inn i docken.

 1. Valgfritt: Fest docken til en disk med M5 (0,8 mm)-bolten og en mutter. Du må bore et hull gjennom disken. Deretter skrur du bolten gjennom bunnen av disken og ned i bunnen av docken.

 2. Fjern endehetten fra docken.

 3. Før Tap & Chip-leseren inn i docken. Pass på at USB-C-tilkoblingen i docken kobles til kortleseren.

 4. Sett endedekselet tilbake på plass.

 5. Koble strømkabelen til docken og deretter til en strømkilde med USB-A-tilkobling, for eksempel Shopify Retail Stand.

Shopifys iPhone-etui for chip- og kontaktløs betaling

Shopifys iPhone-etui for chip- og kontaktløs betaling

Etuiet er laget for å feste Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling på baksiden av iPhone. Dermed kan du enkelt ta imot betalinger uten å måtte bruke kassaapparat. I tillegg beskytter den for iPhonen og kortleseren.

Etuiet er kompatibelt med iPhone X- og iPhone XS-modellene. Det er tilgjengelig fra Shopify-maskinvareforretningen i USA og Canada.

Slik fester du etuiet til iPhonen og Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling

Vi anbefaler at du kobler iPhone til etuiet før du fester Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Du må slå på og Koble til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling før du kobler den til etuiet.

Trinn:

 1. Slå på kortleseren og Koble kortleseren til telefonen.

 2. Fest etuiet på iPhone.

 3. Fest etuiet til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Fjern Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling fra etuiet før du fjerner iPhonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis