Tap & Chip-leseren

Kun tilgjengelig fra Shopify

Shopify Tap og chip-leseren er en EMV-kompatibel kortleser som kobles trådløst til iPad- eller iPhone-enheter i Canada, eller iPad-, iPhone- eller Android-enheter i USA. Du kan bruke Shopifys Tap og chip-leser til å godta kontaktløse og chipkortbetalinger i Shopify POS-appen.

Tap & Chip-kortleser for Shopify POS

Krav til kortlesere

For å koble til Tap og chip-leseren må du oppfylle følgende krav:

 • Hvis butikken er basert i USA må du bruke operativsystemene iOS eller Android.
 • Hvis butikken er basert i Canada må du bruke operativsystemet iOS.
 • Ha Shopify Payments aktivert som betalingsleverandør i detaljhandelsbutikken og testmodus deaktivert.
 • Ha Shopify POS-appen installert.

Shopify POS-appen fungerer med enheter som oppfyller følgende krav:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 7 eller høyere som kjører iOS 13 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad mini Generasjon 4 eller høyere som kjører iPadOS 13 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iPadOS 13 eller høyere
Android Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Tillatelseskrav for iOS 14

Hvis du har oppdatert enheten din til iOS 14 eller nyere og bruker tredjepartsapper for Shopify, kan det hende du må aktivere Sporing mellom nettsteder i iOS-innstillingene. Sporing mellom nettsteder lar tredjepartsapper for Shopify som du har installert i Shopify-administrator forbli sammenkoblet i Shopify Inbox, Shopify Point of Sale og Shopify-mobilappen.

Følg disse stegene for å aktivere sporing på tvers av nettsteder:

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten din
 2. Trykk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Inbox.
 3. Aktiver Tillat sporing på tvers av nettsteder.

Støttede betalingstyper i USA

I USA kan du bruke Tap og chip-leseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Støttede betalingstyper i Canada

I Canada kan du bruke Tap og chip-leseren til å godta betalinger fra følgende betalingstyper:

 • Visa og Visa-debetkort
 • Mastercard og Mastercard Debet
 • American Express
 • Interac Debit
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Betalingsgrenser for kort i Canada

Betalingsgrenser for kontaktløse betalinger i Canada
Korttype Kjøpsgrense for kontaktløse betalinger
Kredittkort fra Visa, Mastercard eller American Express 250
Visa, Mastercard eller American Express-kredittkort knyttet til Apple Pay eller Google Pay 250 eller høyere (grensen angis av kortutstederen)
Interac debetkort (de fleste banker) 250
Interac-debetkort knyttet til Apple Pay eller Google Pay 250

Før å gjøre kjøp med større beløp, eller dersom kunden har oversteget grensen for kontaktløse betalinger, kan kunden sette inn kortet og angi PIN-koden. Selv om det ikke er noen betalingsgrense for chip- og PIN-transaksjoner kan finansinstitusjonen sette sine egne grenser.

Her får du kjøpt kortleseren

Tap og chip-leseren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Sikkerhetsfunksjoner

Tap og chip-leseren er en PCI PTS-kompatibel enhet. For å opprettholde disse standardene utfører både kortleseren og POS-appen sikkerhetskontroller i løpet av dagen i butikker basert i Canada. Disse sikkerhetskontrollene kan ikke omgås, og kan oppstå under transaksjoner.

Når du kobler leseren til POS for første gang eller åpner POS-appen etter at den er lukket tar sikkerhetskontrollen inntil 90 sekunder. Deretter tar sikkerhetskontroller inntil 10 sekunder.

Som en beskyttelse mot endring går leseren inn i en manipulert tilstand dersom den endres, slippes hardt eller kobles til en ustabil strømkilde. Den manipulerte tilstanden indikeres av røde LED-lys både på venstre og høyre side av leseren.

Når leseren har gått inn i manipulert tilstand, vil den være ubrukelig, og må skiftes ut.

Slå Tap & Chip-kortleseren på og av

Trykk og slipp av/på-knappen for å slå på Tap og chip-leseren. Statuslysene slås på og viser batterinivået. Hvis du allerede har paret og koblet til leseren med POS-enheten din, vil leseren automatisk koble til enheten på nytt.

Tap og chip-leseren går i hvilkemodus etter åtte timers inaktivitet. Du må trykke og slippe på/av-knappen for å vekke kortleseren. Hvis du trykker og holder på/av-knappen i fire sekunder eller mer, tilbakestilles eventuell Bluetooth-tilkobling og leseren må kobles til på nytt.

Lad Tap & Chip-kortleseren

Du kan lade Tap og Chip-leseren ved å bruke USB-kabelen som fulgte med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til kortleseren eller basen, og deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Leseren lades også når den plasseres i dockingstasjonen for Tap og chip-leseren. Den medfølgende USB-kabelen må være koblet til en telefonlader eller en datamaskin.

Det tar 1–2 timer for Tap & Chip-kortleseren å bli fulladet. Etter at kortleseren er fulladet, bør batteriet vare i en uke med salg.

Trykk og slipp av/på-knappen for å vise batteritilstanden til leseren med de fire statuslysene:

Statuslamper for batterinivå på Tap & Chip-leseren
● ● ● ● Fulladet
● ● ● ○ 75 % ladet
● ● ○ ○ 50 % ladet
● ○ ○ ○ 25 % ladet
● ○ ○ ○ (rød) Lavt batteri
● ❂ ○ ○ (blinker) Lader

Sammenkoble og koble Tap & Chip-kortleseren til POS-enheten din

For å bruke kortleseren med Shopify POS må du pare leseren med enheten din gjennom Shopify POS. Når leseren og enheten er paret vil leseren automatisk koble seg til enheten når begge er slått på og befinner seg innenfor rekkevidde.

Trinn:

 1. Trykk på og slipp på-knappen for å slå på leseren.

 2. I Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Sett opp maskinvare.

 3. Trykk på Kortleser.

 4. Velg-leser -siden trykker du på Tap & Chip.

 5. Trykk og hold av/på-knappen på kortleseren nede i fire sekunder, før du slipper den. De fire LED-lampene øverst blinker frem og tilbake for å vise at kortleseren er klar til å pare.

 1. Når kortleseren vises under Tilgjengelige kortlesere, trykker du på Koble til ved siden av.

Koble Tap & Chip-kortleseren fra POS-enheten din

Du kan bruke Tap & Chip-kortleseren med kun én enhet om gangen. Hvis du vil bruke kortleseren med en annen enhet, må du først fjerne sammenkoblingen fra den nåværende enheten.

Trinn:

 1. Fra Shopify POS, trykker du på = og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 3. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 4. Trykk på Glem kortleser.

 5. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og glem leseren fra listen over tidligere tilkoblede enheter.

Godta en tap-betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til å godta kontaktløse tappebetalinger.

For noen korttyper kan kontaktløse betalinger være begrenset til kjøp under et bestemt beløp. For å gjøre kjøp med større beløp kan kunden sette inn kortet.

Trinn:

 1. Trykk på Kasse fra Shopify POS. Hvis Tap og chip-leseren er koblet til og klar viser Shopify POS meldingen Berør eller sett inn kort, og lyset helt til venstre på leseren lyser.

 2. Berør det kontaktløse kortet eller enheten mot forsiden av kortleseren og hold det på plass til de fire blå varslingslysene vises. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent er transaksjonen fullført.

Godta en chip-betaling med Tap og chip-leseren

Du kan bruke Tap og chip-leseren til godta betalinger med chipkort.

Trinn:

 1. Trykk på Kasse fra Shopify POS. Hvis Tap og chip-leseren er koblet til og klar viser Shopify POS meldingen Berør eller sett inn kort, og lyset helt til venstre på leseren lyser.

 2. La kunden sette inn kortet sitt. Chipen skal være vendt opp mot Shopify-logoen.

 3. Hvis det er nødvendig med et kontovalg, må kunden velge om de bruker bruks- eller sparekonto. Avhengig av hvilken bank kunden bruker, kan de også bli bedt om å velge hvilket språk transaksjonen skal gjennomføres på.

 4. La kunden angi PIN-koden eller signaturen diskret på skjermen. Når kunden er ferdig med inntasting av PIN-koden, trykker de på den grønne knappen med avkrysningsikon.

 5. Kunden kan fjerne kortet når meldingen Fjern kortet vises på skjermen.

 6. Når transaksjonen er vellykket kan du velge om du ønsker å gi en kvittering, og deretter trykker du på Ferdig. POS-appen fullfører transaksjonen og går tilbake til startskjermen.

Refusjon eller bytte med Tap og Chip-leseren

Refusjoner er tilgjengelig for Interac-debetkort. For å forhindre svindel må refusjonen gjøres fysisk med debetkortet til stede. Hvis kunden brukte et Interac-kort koblet til en digital lommebok, som Apple Pay eller Google Pay, må den opprinnelige enheten være til stede. Du kan ikke refundere et kjøp til en annen betalingsmåte enn den som ble brukt opprinnelig, og du kan ikke refundere kjøpet kontakt. Refusjoner kan ikke gjøres gjennom Shopify-administrator.

Bytter kan bare gjøres av forhandlere som bruker Shopify POS Pro.

Feilsøking av Tap & Chip-kortleseren

Hvis kortleseren ikke fungerer, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Kontroller at du oppfyller kravene for å bruke Tap og chip-leseren.

 2. Sjekk at du er koblet til internett. Shopify POS må koble til internett gjennom Wi-Fi eller enhetens mobildata for å behandle betalinger. Hvis du ikke kan koble til internett, må du bruke en annen betalingsmåte mens du er frakoblet.

 3. Kontroller brannmurinnstillingene dine

 4. Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten og at Shopify POS har de nødvendige tillatelsene for å bruke Bluetooth på enheten.

 5. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.

 6. For å koble til Tap og chip-leseren må testmodus i Shopify Payments være deaktivert.

 7. Hvis leseren krever en programvareoppdatering, og leseren ikke har minst 50 % batterinivå, kan ikke leseren koble til Shopify POS. Koble laderen til leseren og vent til den er ladet opp til minst 50 % batterinivå før du kobler leseren til Shopify POS på nytt.

 8. Kontroller at kortleseren er oppført som en tilkoblet enhet i Shopify POS-maskinvareinnstillingene. Hvis kortleseren ikke er koblet til må du pare kortleseren med enheten.

 9. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert øverst på leseren, ved siden av av/på-knappen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, i hullet og trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren. Vent til statuslysene på kortleseren blinker fire ganger for å vise at leseren er koblet til.

Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer, kan du sende en rapport fra Shopify POS-appen til Shopify-brukerstøtte ved å trykke > Støtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Feilsøke oppdateringer av kortleser

Hvis du oppdaterer kortleseren gjennom Shopify POS-appen og oppdateringen stanser, må du pare kortleseren til en annen enhet og prøve på nytt.

Trinn:

 1. Kontroller at leseren er koblet til en strømkilde og at batterinivået er minst 50 %.

 2. Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av Shopify POS, og at enheten din er koblet til internett.

 3. Lukk og åpne Shopify POS-appen på enheten på nytt.

 4. Koble fra kortleseren fra Shopify POS, og par kortleseren til Shopify POS på nytt.

 5. Start oppdateringen av kortleseren på nytt.

Hvis kortleseren ikke fungerer etter at du har fullført disse feilsøkingstrinnene kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på -symbolet > Brukerstøtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg basert på rapporten.

Feilsøking av betalingsgodkjenning

Hvis kortleseren ser ut til å fungere, men ikke behandler betalinger, kan du undersøke problemet med følgende trinn:

 1. Sørg for at du setter inn kortet på riktig måte.

 2. Kontroller at enheten har posisjonstjenester aktivert, og at Shopify POS-appen har de nødvendige tillatelsene til enhetens plassering.

 3. Hvis du befinner deg i Canada og kortleseren avviser en kontaktløs Interac-betaling må du kontrollere at beløpet er under 250 CAD.

 1. Tving avslutning av Shopify POS-appen og slå av enheten. Slå på enheten igjen, åpne Shopify POS og sjekk at kortleseren har koblet til på nytt. Når statuslyset på kortleseren viser at leseren er tilkoblet kan du prøve en ny betaling.

 2. Forsøk en knappenålsnullstilling av leseren. Knappenålshullet er plassert øverst på leseren, ved siden av av/på-knappen. Sett inn et tynt, spisst objekt, som enden av en binders, i hullet og trykk ned i fem sekunder for å tilbakestille leseren. Vent til statuslysene på kortleseren blinker fire ganger for å vise at leseren er koblet til før du bruker den til en ny betaling.

Hvis kortleseren fortsatt ikke fungerer kan du sende en rapport til Shopify-brukerstøtte ved å trykke på > Støtte > Rapporter en feil. Brukerstøtte kontakter deg etter at rapporten er sendt inn.

Shopify-dock for Tap & Chip-leseren

Shopify Dock for Tap & Chip

Docken for Tap & Chip-leseren gir følgende fordeler:

 • sørger for at leseren forblir påslått når den er koblet til en USB-strømkilde

 • hever leseren

 • fester leseren til en bordplate

Docken er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i USA og Canada.

Fest Tap & Chip-leseren

Merk: Du må slå på og sammenkoble Shopify Tap & Chip-kortleseren før du fører den inn i docken.

 1. Valgfritt: Fest docken til en disk med M5 (0,8 mm)-bolten og en mutter. Du må bore et hull gjennom disken. Deretter skrur du bolten gjennom bunnen av disken og ned i bunnen av docken.

 2. Fjern endehetten fra docken.

 3. Før Tap & Chip-leseren inn i docken. Pass på at USB-C-tilkoblingen i docken kobles til kortleseren.

 4. Sett endedekselet tilbake på plass.

 5. Koble strømkabelen til docken og deretter til en strømkilde med USB-A-tilkobling, for eksempel Shopify Retail Stand.

Shopifys iPhone-etui for chip- og kontaktløs betaling

Shopifys iPhone-etui for chip- og kontaktløs betaling

Etuiet er laget for å feste Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling på baksiden av iPhone. Dermed kan du enkelt ta imot betalinger uten å måtte bruke kassaapparat. I tillegg beskytter den for iPhonen og kortleseren.

Etuiet er kompatibelt med iPhone X- og iPhone XS-modeller.

Slik fester du etuiet til iPhonen og Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling

Vi anbefaler at du kobler iPhone til etuiet før du fester Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Du må slå på og Koble til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling før du kobler den til etuiet.

Trinn:

 1. Slå på kortleseren og Koble kortleseren til telefonen.

 2. Fest etuiet på iPhone.

 3. Fest etuiet til Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling.

Fjern Shopifys leser for chip- og kontaktløs betaling fra etuiet før du fjerner iPhonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis