Czytnik Tap & Chip

Dostępny tylko w Shopify

Czytnik Shopify Tap & Chip jest zgodnym ze standardem EMV czytnikiem kart, który łączy się bezprzewodowo z iPadem, iPhone'em lub urządzeniem z systemem Android w Stanach Zjednoczonych. Czytnik Shopify Tap & Chip służy do akceptowania płatności zbliżeniowych i kartą chipową za pomocą aplikacji Shopify POS.

Naciśnij & czytnik kart Tap & Chip dla Shopify POS

Wymagania dotyczące czytnika kart

Aby podłączyć czytnik Tap & Chip należy spełnić następujące wymagania:

 • Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, musisz korzystać z systemu operacyjnego iOS lub Android.
 • Musisz mieć aktywowaną usługę Shopify Payments jako dostawcę płatności w Twoim sklepie detalicznym i wyłączony tryb testowy.
 • Twoje punkty sprzedaży detalicznej znajdują się w tym samym kraju, co Twój sklep
 • Sprzedajesz w USD (jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych)
 • Musisz mieć zainstalowaną aplikację Shopify POS.

Aplikacja Shopify POS współdziała z urządzeniami, które spełniają następujące wymagania:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad mini Generacja 4 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPhone iPhone 7 lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 15 lub wyższej
POS Go POS Go z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania dostarczonymi przez Shopify
Android Telefon lub tablet z oficjalnym systemem Android w wersji 10.0 lub wyższej z włączonymi usługami Google Play

Aplikacja Shopify POS jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem iOS i Android. Nie jest dostępna w wersji na komputery stacjonarne.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczna aktywacja śledzenia w wielu witrynach w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie w wielu witrynach pozwala, by aplikacje Shopify innych firm, które zostały zainstalowane w panelu administracyjnym Shopify, pozostały podłączone w aplikacji Shopify Inbox, Punkt sprzedaży Shopify i aplikacji Shopify.

Aby aktywować Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Inbox.
 3. Aktywuj opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Obsługiwane typy płatności w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych można korzystać z czytnika Tap & Chip, aby akceptować następujące typy płatności:

 • Visa i Visa Debit
 • Mastercard i Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Większość krajowych kart debetowych, takich jak Interac, Girocard lub karty eftpos, które są objęte wspólną marką Visa lub Mastercard, może przetwarzać płatności poza krajem ojczystym za pośrednictwem Visa i Mastercard.

Gdzie kupić czytnik Tap & Chip

Czytnik Tap & Chip jest dostępny w sklepie Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Funkcje bezpieczeństwa

W przypadku nieuprawnionej ingerencji, silnego uderzenia spowodowanego upadkiem lub podłączenia do niestabilnego źródła zasilania czytnik przechodzi w stan uszkodzenia. Stan uszkodzenia sygnalizują czerwone diody LED po lewej i prawej stronie czytnika.

Gdy czytnik przejdzie w tryb uszkodzenia, staje się bezużyteczny i trzeba go wymienić.

Włącz i wyłącz czytnik Tap & Chip

Aby włączyć czytnik Tap & Chip, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Włączą się kontrolki stanu, które pokażą poziom naładowania baterii. Jeśli czytnik został już przez Ciebie sparowany i połączony z Twoim urządzeniem POS, automatycznie połączy się ponownie z tym urządzeniem.

Po 8 godzinach bezczynności czytnik Tap & Chip przechodzi w stan uśpienia. Musisz nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania, aby wznowić działanie czytnika kart. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez 4 sekundy lub dłużej, czytnik zresetuje parowanie Bluetooth i będzie wymagał ponownego sparowania.

Aby zapobiec przejściu czytnika Tap & Chip w tryb uśpienia, podłącz go do stałego źródła zasilania.

Naładuj czytnik Tap & Chip

Czytnik Tap & Chip ładować można za pomocą załączonego przewodu USB. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz małą końcówkę złącza USB do czytnika kart, a dużą końcówkę do ładowarki telefonicznej lub komputera.

Czytnik ładuje się również po umieszczeniu w stacji dokującej czytnika Tap & Chip. Kabel USB dostarczony wraz z stacją dokującą musi być podłączony do ładowarki telefonicznej lub do komputera.

Czytnik Tap & Chip ładuje się całkowicie przez 1-2 godziny. Po naładowaniu bateria czytnika powinna wystarczyć na tydzień sprzedaży.

Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby wyświetlić poziom naładowania baterii czytnika za pomocą czterech wskaźników stanu:

Kontrolki stanu naładowania baterii w czytniku Tap & Chip
● ● ● ● Maksymalny poziom naładowania
● ● ● ○ 75% naładowania
● ● ○ ○ 50% naładowania
● ○ ○ ○ 25% naładowania
● ○ ○ ○ (czerwony) Niski poziom naładowania baterii
● ❂ ○ ○ (miga) Ładowanie

Sparuj i połącz czytnik Tap & Chip ze swoim urządzeniem POS

Aby móc używać czytnika kart z Shopify POS, należy go sparować z urządzeniem za pomocą Shopify POS. Po sparowaniu czytnika z urządzeniem czytnik automatycznie się z nim łączy, jeśli oba urządzenia są włączone i znajdują się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby włączyć czytnik.
 2. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 3. Naciśnij Czytnik kart.
 4. Na stronie Wybierz czytnik naciśnij Tap & Chip.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na czytniku kart przez 4 sekundy, po czym go zwolnij. Cztery świecące u góry diody LED zaczną migać, wskazując, że czytnik jest gotowy do sparowania.
 1. Gdy czytnik kart wyświetli się pod sekcją Dostępne czytniki kart, naciśnij znajdujący się obok niego przycisk Połącz.

Rozłącz czytnik Tap & Chip i urządzenie POS

Czytnika Tap & Chip można używać tylko z jednym urządzeniem naraz. Aby użyć czytnika kart z innym urządzeniem, należy go najpierw rozłączyć z aktualnie sparowanym urządzeniem.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję , a następnie Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.
 3. Naciśnij nazwę podłączonego czytnika kart.
 4. Naciśnij przycisk Zapomnij czytnik kart.
 5. Przejdź do ustawień Bluetooth swojego urządzenia i zapomnij czytnik z listy wcześniej podłączonych urządzeń.

Akceptuj płatność zbliżeniową za pomocą czytnika Tap & Chip

Możesz używać czytnika Tap & Chip, aby akceptować płatności zbliżeniowe.

W przypadku niektórych typów kart dokonywanie płatności zbliżeniowych może być ograniczone do zakupów poniżej określonej kwoty. Aby dokonać zakupów na większe kwoty, klient może włożyć kartę.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik Tap & Chip jest podłączony i gotowy, w Shopify POS wyświetli się przycisk Zbliż lub włóż kartę i włączy się lewa kontrolka na czytniku.
 2. Przyłóż zbliżeniową kartę płatniczą lub urządzenie do przedniej strony czytnika kart i przytrzymaj, aż zaświecą się cztery niebieskie kontrolki powiadomienia. Gdy Shopify POS wyświetli wiadomość Płatność zatwierdzona, transakcja zostanie zakończona.

Akceptuj płatność kartą chipową za pomocą czytnika Tap & Chip

Możesz używać czytnika Tap & Chip, aby akceptować płatności kartą chipową.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik Tap & Chip jest podłączony i gotowy, w Shopify POS wyświetli się przycisk Zbliż lub włóż kartę i włączy się lewa kontrolka na czytniku.
 2. Wezwij klienta do włożenia karty. Chip powinien być skierowany do góry, w stronę logo Shopify.
 3. Jeśli wybór konta jest wymagany, klient musi wybrać, czy korzysta z konta bieżącego, czy oszczędnościowego. W zależności od banku, z którego korzysta klient, może również zostać poproszony o wybranie języka, w którym ma zostać zrealizowana transakcja.
 4. Zapewnij klientowi możliwość dyskretnego wprowadzenia kodu PIN lub złożenia podpisu na ekranie. Po wprowadzeniu kodu PIN klient powinien nacisnąć zielony przycisk z ikoną znacznika wyboru.
 5. Klient może wyjąć kartę, gdy tylko na ekranie wyświetli się komunikat Wyjmij kartę.
 6. Po zakończeniu transakcji ustal, czy ma być wydany paragon, a następnie naciśnij przycisk Gotowe. Aplikacja POS zakończy transakcję i wyświetli ponownie główny ekran.

Zwrot lub wymiana za pomocą czytnika Tap and Chip

Dostępne są zwroty kosztów dla karty debetowej Interac. Aby zapobiec oszustwom, zwrot kosztów musi zostać dokonany osobiście przy użyciu karty debetowej. Jeśli klient użył karty Interac dołączonej do portfela cyfrowego, np. Apple Pay lub Google Pay, musi być obecne urządzenie użyte przy płatności. Nie możesz zwrócić kosztów zakupu na inną płatność niż pierwotnie używana, ani nie możesz zwrócić kosztów zakupu w gotówce. Zwrotów kosztów nie można ukończyć za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

Wymiany mogą być dokonywane tylko przez sprzedawców, którzy korzystają z Shopify POS Pro.

Rozwiązywanie problemów z czytnikiem Tap & Chip

Jeśli czytnik kart nie działa, możesz zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące korzystania z czytnika kart Tap & Chip.
 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. W celu przetworzenia płatności Shopify POS musi połączyć się z Internetem poprzez Wi-Fi lub używając danych komórkowych urządzenia. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, musisz użyć innego rodzaju płatności w trybie offline.
 3. Sprawdź ustawienia zapory
 4. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma aktywowany Bluetooth i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do Bluetooth tego urządzenia.
 5. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma włączone usługi lokalizacyjne i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do lokalizacji Twojego urządzenia.
 6. Aby połączenie z czytnikiem kart Tap & Chip było możliwe, tryb testowy Shopify Payments musi być wyłączony.
 7. Jeśli czytnik wymaga aktualizacji oprogramowania, a bateria czytnika nie jest naładowana w co najmniej 50%, czytnik nie połączy się z Shopify POS. Podłącz ładowarkę czytnika i poczekaj na naładowanie się co najmniej 50% baterii, zanim ponownie podłączysz czytnik do Shopify POS.
 8. Sprawdź, czy w ustawieniach sprzętu Shopify POS ten czytnik kart figuruje jako podłączone urządzenie. Jeśli czytnik kart nie jest podłączony, sparuj czytnik kart ze swoim urządzeniem.
 9. Spróbuj zresetować czytnik za pomocą otworu do resetowania. Otwór do resetowania znajduje się w górnej części czytnika obok przycisku zasilania. Włóż do otworu cienki spiczasty przedmiot, taki jak końcówka spinacza do papieru, i przytrzymaj przez pięć sekund, aby zresetować czytnik. Poczekaj, aż kontrolki stanu czytnika kart zamigają 4 razy, co będzie wskazywać, że czytnik jest podłączony.

Jeśli czytnik kart nadal nie będzie działał, wyślij zgłoszenie do Pomocy technicznej Shopify, naciskając w aplikacji Shopify POS opcje: > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po wysłaniu przez Ciebie zgłoszenia.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją czytnika kart

Jeśli aktualizujesz czytnik kart za pośrednictwem aplikacji Shopify POS i aktualizacja zawiesza się, musisz sparować czytnik kart z innym urządzeniem i spróbować ponownie.

Kroki:

 1. Upewnij się, że czytnik jest podłączony do źródła zasilania, a jego bateria jest naładowana w co najmniej 50%.
 2. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Shopify POS i że Twoje urządzenie jest podłączone do Internetu.
 3. Zamknij i otwórz ponownie aplikację Shopify POS na swoim urządzeniu.
 4. W aplikacji Shopify POS odłącz czytnik kart, a następnie ponownie sparuj go z aplikacją Shopify POS.
 5. Uruchom ponownie aktualizację czytnika kart.

Jeśli czytnik kart nie będzie działał po zakończeniu tych kroków mających na celu rozwiązanie problemu, wyślij raport do Pomocy technicznej Shopify, naciskając symbol > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu Twojego raportu.

Rozwiązywanie problemów z akceptacją płatności

Jeśli czytnik kart nie przetwarza płatności, możesz zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Włóż prawidłowo kartę.
 2. Upewnij się, że Twoje urządzenie ma włączone usługi lokalizacyjne i że aplikacja Shopify POS ma niezbędne uprawnienia dostępu do lokalizacji urządzenia.
 3. Czytnik Tap & Chip Reader nie może przetwarzać transakcji kartą, gdy usługa Shopify Payments działa w trybie testowym. Musisz dezaktywować tryb testowy, aby zakończyć transakcję kartą kredytową. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu transakcji testowych za pomocą Shopify POS.
 1. Wymuś zamknięcie aplikacji Shopify POS, a następnie wyłącz urządzenie. Włącz urządzenie ponownie, otwórz Shopify POS i upewnij się, że czytnik kart został ponownie podłączony. Jeśli kontrolka stanu czytnika kart pokazuje, że czytnik jest podłączony, spróbuj dokonać kolejnej płatności.
 2. Spróbuj zresetować czytnik za pomocą otworu do resetowania. Otwór do resetowania znajduje się w górnej części czytnika obok przycisku zasilania. Włóż do otworu cienki spiczasty przedmiot, taki jak końcówka spinacza do papieru, i przytrzymaj przez pięć sekund, aby zresetować czytnik. Poczekaj, aż kontrolki stanu czytnika kart zamigają 4 razy, co będzie oznaczać, że czytnik jest podłączony, zanim użyjesz go do innej płatności.

Dalsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przed wysłaniem raportu do Pomocy technicznej Shopify

 • Nigdy nie dmuchaj do slotu na chipie, ponieważ cząsteczki śliny mogą skorodować styki chipa.
 • Nie używaj naklejek, takich jak karteczki samoprzylepnych lub taśma, ponieważ mogą pozostawić resztki, które zbierają zanieczyszczenia.
 • Użyj puszki ze sprężonym powietrzem, aby wydmuchać wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz slotu na chipie.
 • Użyj alkoholu izopropylowego i cienkich wacików bawełnianych, aby delikatnie wyczyścić styki w slocie na chipie.

Jeśli czytnik kart nadal nie będzie działał, wyślij zgłoszenie do Pomocy technicznej Shopify naciskają opcje: > Pomoc techniczna > Zgłoś błąd. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po wysłaniu przez Ciebie zgłoszenia.

Stacja dokująca Shopify dla czytnika Tap & Chip

Stacja dokująca Shopify dla czytnika Tap & Chip

Stacja dokująca dla czytnika kart Shopify Tap & Chip spełnia następujące zadania:

 • utrzymuje zasilanie czytnika, gdy jest on podłączony do źródła zasilania USB
 • podwyższa czytnik
 • zabezpiecza czytnik na blacie

Stacja dokująca jest dostępna w Sklepie ze sprzętem Shopify w Stanach Zjednoczonych.

Podłącz czytnik Tap & Chip

Przed włożeniem czytnika kart Shopify Tap & Chip do stacji dokującej należy go włączyć i sparować.

Kroki:

 1. Opcjonalnie: Zamocuj stację dokującą na blacie za pomocą śruby M5 (0,8 mm) i nakrętki. Należy wywiercić w blacie otwór, po czym wkręcić śrubę przez blat w stację dokującą od dołu.
 2. Zdejmij zaślepkę ze stacji dokującej.
 3. Wsuń czytnik kart Shopify Tap & Chip do stacji dokującej. Upewnij się, że złącze USB-C w stacji dokującej łączy się z czytnikiem kart.
 4. Załóż zaślepkę.
 5. Podłącz przewód zasilający do stacji dokującej, a następnie do źródła zasilania, które ma złącze USB-A, np. stojak Shopify Retail.

Etui Shopify Tap & Chip na iPhone'a

Etui jest przeznaczone do podłączania czytnika Shopify Tap & Chip do tylnej części iPhone'a. Zapewnia to mobilność i łatwość dokonywania płatności bez ograniczenia do realizacji zakupu przy ladzie. Zapewnia również ochronę iPhone'a i czytnika kart.

Etui jest kompatybilne z modelami iPhone X i iPhone XS.

Zakładanie etui na iPhone'a i podłączanie czytnika Shopify Tap & Chip

Zalecamy założenie etui na iPhone'a przed podłączeniem do czytnika Shopify Tap & Chip.

Należy włączyć i sparować czytnik Shopify Tap & Chip przed podłączeniem go do etui.

Kroki:

 1. Włącz czytnik kart, a następnie sparuj czytnik kart z telefonem.
 2. Załóż etui na iPhone'a.
 3. Podłącz etui do czytnika Shopify Tap & Chip.

Wyjmij czytnik Shopify Tap & Chip z etui przed odłączeniem iPhone'a.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo