Czytnik Tap & Chip

Dostępny tylko w Shopify

Czytnik Shopify Tap & Chip jest zgodnym z czytnikiem kart EMV, który łączy się bezprzewodowo z iPadem lub iPhonem w Kanadzie bądź z iPadem, iPhonem lub urządzeniem z systemem Android w Stanach Zjednoczonych. Czytnika Shopify Tap & Chip używać możesz w celu akceptowania płatności zbliżeniowych i płatności kartą chipową za pomocą aplikacji Shopify POS.

Naciśnij & czytnik kart Tap & Chip dla Shopify POS

Wymagania dotyczące czytnika kart

Aby podłączyć czytnik Tap & Chip, musisz użyć:

 • iOS lub Android, jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych
 • iOS, jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie
 • Shopify Payments jako dostawcy płatności w Twoim sklepie
 • aplikacja Shopify POS

Aplikacja Shopify POS współdziała z urządzeniami, które spełniają następujące wymagania:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPhone iPhone 7 lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 13 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 13 lub wyższej
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 13 lub wyższej
iPad mini Generacja 4 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 13 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iPadOS w wersji 13 lub wyższej
Android Urządzenie z oprogramowaniem Android w wersji 7.0 (Nougat) lub wyższej

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczne włączenie śledzenia w wielu witrynach w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie w wielu witrynach pozwala, by aplikacje Shopify innych firm, które zostały zainstalowane w panelu administracyjnym Shopify, pozostały podłączone w aplikacji Shopify Inbox, Punkt sprzedaży Shopify i aplikacji mobilnej Shopify.

Aby włączyć Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Inbox.
 3. Włącz opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Obsługiwane typy płatności w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych można korzystać z czytnika Tap & Chip, aby akceptować następujące typy płatności:

 • Visa i Visa Debit
 • Mastercard i Mastercard Debit
 • American Express
 • Discover
 • Apple Pay
 • Apple Pay Cash
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Obsługiwane typy płatności w Kanadzie

W Kandzie możesz używać czytnika Tap & Chip do akceptowania następujących typów płatności:

 • Visa i Visa Debit
 • Mastercard i Mastercard Debit
 • American Express
 • Karta debetowa Interac
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

Limity płatności kartą w Kanadzie

W przypadku zakupów kartą kredytową Visa, Mastercard i American Express istnieje limit 250 CAD przy płatności zbliżeniowej. W przypadku kart powiązanych z Apple Pay lub Google Pay nie ma limitów.

W przypadku zakupów za pomocą kart debetowych Interac, Apple Pay i Google Pay istnieje limit 250 CAD dla płatności zbliżeniowych. Ma to zastosowanie zarówno do płatności kartami fizycznymi, jak i płatności Apple Pay lub Google Pay.

Naciśnij limity płatności według typu karty w Kanadzie
Typ karty Naciśnij limit zakupów
Karta kredytowa Visa, Mastercard lub American Express 250
Karta kredytowa Visa, Mastercard lub American Express powiązana z Apple Pay lub Google Pay Limit ustawiony przez wystawcę karty
Karta debetowa Interac (większość banków) 250
Karta debetowa Interac powiązana z Apple Pay lub Google Pay 250

Aby dokonać zakupów za większe kwoty lub przy przekroczeniu limitu płatności zbliżeniowej, klient może włożyć kartę i wprowadzić PIN. Chociaż nie ma limitu płatności dla transakcji z przeciąganiem karty i transakcji z użyciem PIN-u, Twoja instytucja finansowa może ustawić własne limity.

Gdzie kupić czytnik Tap & Chip

Czytnik Tap & Chip jest dostępny w Shopify Hardware Store w obsługiwanych krajach.

Funkcje bezpieczeństwa

Czytnik Tap & Chip jest urządzeniem zgodnym ze standardem PCI PTS. Aby zapewnić zgodność z tym standardem czytnik kart i aplikacja POS przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa w ciągu dnia w sklepach z siedzibą w Kanadzie. Te kontrole bezpieczeństwa nie mogą być pomijane i mogą wystąpić podczas transakcji.

Zabezpieczenie przed modyfikacją sprawia, że w przypadku poważnej nieuprawnionej ingerencji lub upadku czytnik przechodzi w tryb uszkodzenia. Tryb uszkodzenia sygnalizują czerwone diody LED po lewej i prawej stronie urządzenia.

Metalowe karty kredytowe włożone do czytnika Tap & Chip powodują zakłócenia. Alternatywnie zbliż metalową kartę kredytową albo wpisz dane ręcznie.

Gdy czytnik przejdzie w tryb uszkodzenia, staje się bezużyteczny i trzeba go wymienić.

Włącz i wyłącz czytnik Tap & Chip

Aby włączyć czytnik Tap & Chip, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Włączą się kontrolki stanu. Jeśli czytnik został już przez Ciebie sparowany i połączony z Twoim urządzeniem POS, czytnik automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem.

Po 8 godzinach bezczynności czytnik Tap & Chip przechodzi w stan uśpienia. Musisz nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania, aby wznowić działanie czytnika kart. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez 4 sekundy lub dłużej, czytnik zresetuje parowanie Bluetooth i będzie wymagał ponownego sparowania.

Ładowanie czytnika Tap & Chip

Czytnik Tap & Chip ładować można za pomocą załączonego przewodu USB. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz małą końcówkę złącza USB do czytnika kart lub jego podstawy, a dużą końcówkę do ładowarki telefonicznej lub komputera.

Czytnik Tap & Chip ładuje się całkowicie przez 1-2 godziny. Po naładowaniu bateria czytnika powinna wystarczyć na tydzień sprzedaży.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić poziom naładowania baterii czytnika za pomocą czterech wskaźników stanu:

Kontrolki stanu naładowania baterii w czytniku Tap & Chip
● ● ● ● Maksymalny poziom naładowania
● ● ● ○ 75% naładowania
● ● ○ ○ 50% naładowania
● ○ ○ ○ 25% naładowania
● ○ ○ ○ (czerwony) Niski poziom naładowania baterii
● ❂ ○ ○ (miga) Ładowanie

Sparuj i połącz czytnik Tap & Chip ze swoim urządzeniem POS

Aby używać czytnika kart z Shopify POS, należy go sparować i połączyć z urządzeniem za pomocą Shopify POS. Po sparowaniu czytnika z urządzeniem czytnik automatycznie się z nim łączy, jeśli oba urządzenia są włączone i znajdują się w swoim zasięgu.

Kroki:

 1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby włączyć czytnik.

 2. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.

 3. Naciśnij Czytnik kart.

 4. Na stronie Wybierz czytnik naciśnij Tap & Chip.

 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na czytniku kart przez 4 sekundy, po czym go zwolnij. 4 świecące u góry diody LED zaczną migać, wskazując, że czytnik jest gotowy do sparowania.

 1. Gdy czytnik kart pojawi się pod sekcją Dostępne czytniki kart, naciśnij znajdujący się obok przycisk Połącz.

Rozłącz czytnik Tap & Chip i urządzenie POS

Czytnika Tap & Chip można używać tylko z jednym urządzeniem naraz. Aby użyć czytnika kart z innym urządzeniem, należy go najpierw rozłączyć z aktualnie sparowanym urządzeniem.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję , a następnie Ustawienia.

 2. Naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.

 3. Naciśnij nazwę podłączonego czytnika kart.

 4. Naciśnij przycisk Zapomnij czytnik kart.

Akceptuj płatność zbliżeniową za pomocą czytnika Tap & Chip

Możesz używać czytnika Tap & Chip, aby akceptować płatności zbliżeniowe.

Płatności zbliżeniowe mogą być ograniczone do zakupów w określonej kwocie, w zależności od typu płatności lub kraju, w którym znajduje się Twoja firma. Aby dokonać zakupów za większe kwoty lub jeśli klient przekroczy limit płatności zbliżeniowych, klient może włożyć kartę i wprowadzić PIN.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik Tap & Chip jest podłączony i gotowy, dostępna jest opcja Zbliż lub włóż kartę.

 2. Przyłóż zbliżeniową kartę płatniczą lub urządzenie do przedniej strony czytnika kart i przytrzymaj, aż zaświecą się cztery niebieskie kontrolki powiadomienia. Gdy Shopify POS wyświetli komunikat Płatność przyjęta, transakcja jest zakończona.

Akceptuj płatność kartą chipową za pomocą czytnika Tap & Chip

Możesz używać czytnika Tap & Chip, aby akceptować płatności kartą chipową.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu. Jeśli czytnik Tap & Chip jest podłączony, na górze ekranu pojawi się komunikat Zbliż lub włóż kartę.

 2. Wezwij klienta do zbliżenia lub włożenia karty. Chip powinien być skierowany do góry, w stronę logo Shopify.

 3. Jeśli wybór konta jest wymagany, klient musi wybrać, czy korzysta z konta bieżącego, czy oszczędnościowego. W zależności od banku, z którego korzysta klient, może również zostać poproszony o wybranie języka, w którym ma zostać zrealizowana transakcja.

 4. Umożliw klientowi dyskretne wprowadzenie kodu PIN na ekranie. Gdy klient zakończy wprowadzanie kodu PIN, naciśnij zielony przycisk z logo znacznika wyboru.

 5. Po zakończeniu transakcji zdecyduj, czy chcesz dać paragon, a następnie naciśnij przycisk Rozpocznij nowe zamówienie. Klient może teraz wyjąć swoją kartę.

Zwrot lub wymiana za pomocą czytnika Tap and Chip

Dostępne są zwroty kosztów dla karty debetowej Interac. Aby zapobiec oszustwom, zwrot kosztów musi zostać dokonany osobiście przy użyciu karty debetowej. Jeśli klient użył karty Interac dołączonej do portfela cyfrowego, np. Apple Pay lub Google Pay, musi być obecne urządzenie użyte przy płatności. Nie możesz zwrócić kosztów zakupu na inną płatność niż pierwotnie używana, ani nie możesz zwrócić kosztów zakupu w gotówce. Zwrotów kosztów nie można ukończyć za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

Wymiany mogą być dokonywane tylko przez sprzedawców, którzy korzystają z Shopify POS Pro.

Rozwiązywanie problemów z czytnikiem Tap & Chip

Jeśli czytnik kart nie działa, możesz zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania, aby móc używać czytnika kart Tap & Chip.

 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. W celu przetworzenia płatności Shopify POS musi połączyć się z Internetem poprzez Wi-Fi lub używając danych komórkowych urządzenia. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, musisz użyć innego rodzaju płatności w trybie offline.

 3. Sprawdź, czy Twoje urządzenie ma włączoną funkcję Bluetooth i czy ustawienia sprzętowe Shopify POS wskazują, że czytnik kart jest połączony. Jeśli ustawienia nie wskazują, by czytnik kart był połączony, spróbuj sparować czytnik kart ze swoim urządzeniem.

Jeśli czytnik kart nadal nie działa, wyślij raport do pomocy technicznej Shopify naciskając w aplikacji Shopify POS opcje > Pomoc techniczna > Wyślij raport. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po wysłaniu raportu.

Rozwiązanie problemu z aktualizacją czytnika kart

Jeśli aktualizujesz czytnik kart za pośrednictwem aplikacji Shopify POS i aktualizacja zawiesza się, musisz sparować czytnik kart z innym urządzeniem i spróbować ponownie.

Kroki:

 1. Odłącz czytnik kart od bieżącego urządzeniem iOS.
 2. Sparuj czytnik kart z pomocniczym urządzeniem iOS, które ma zainstalowaną aplikację Shopify POS.
 3. Zakończ aktualizację czytnika kart.
 4. Odłącz czytnik kart od urządzenia pomocniczego iOS.
 5. Sparuj czytnik kart z podstawowym urządzeniem iOS, aby przetwarzać transakcje.

Rozwiązywanie problemów z akceptacją płatności

Jeśli czytnik kart wydaje się działać poprawnie, ale nie przetwarza płatności, spróbuj zbadać problem, wykonując poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że prawidłowo wkładasz kartę.

 2. Jeśli jesteś w Kanadzie, a czytnik kart zmniejsza płatność zbliżeniową Interac, potwierdź, że kwota ta wynosi mniej niż 100 CAD w przypadku płatności kartą lub 200 CAD w przypadku konta Apple Pay lub Google Pay Wallet.

 1. Wymuś zamknięcie aplikacji Shopify POS, a następnie wyłącz urządzenie. Włącz urządzenie ponownie, otwórz Shopify POS i upewnij się, że czytnik kart został ponownie podłączony. Gdy lampka stanu czytnika kart pokazuje, że czytnik jest podłączony, wypróbuj przetwarzanie innego zamówienia testowego.

 2. Spróbuj zresetować czytnik za pomocą małej dziurki do resetowania. Dziurka do resetowania znajduje się na górze czytnika, obok przycisku zasilania. Włóż do otworu cienki spiczasty przedmiot, taki jak np. końcówka spinacza i przytrzymaj przez pięć sekund, aby zresetować czytnik.

 3. Jeśli czytnik kart nadal nie działa, wyślij raport do pomocy technicznej Shopify wybierając > Pomoc techniczna > Wyślij raport. Pomoc techniczna skontaktuje się z Tobą po przesłaniu raportu.

Stacja dokująca Shopify dla czytnika Tap & Chip

Stacja dokująca Shopify dla czytnika Tap & Chip

Stacja dokująca dla czytnika kart Shopify Tap & Chip spełnia następujące zadania:

 • utrzymuje czytnik włączony

 • podwyższa czytnik

 • zabezpiecza czytnik na blacie

Stacja dokująca jest dostępna w sklepie ze sprzętem Shopify w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Podłącz czytnik Tap & Chip

Przed włożeniem czytnika kart Shopify Tap & Chip do stacji dokującej należy go włączyć i sparować.

 1. Opcjonalnie: Zamocuj stację dokującą na blacie za pomocą śruby M5 (0,8 mm) i nakrętki. Należy wywiercić w blacie otwór, po czym wkręcić śrubę przez blat w stację dokującą od dołu.

 2. Zdejmij zaślepkę ze stacji dokującej.

 3. Wsuń czytnik kart Shopify Tap & Chip do stacji dokującej. Upewnij się, że złącze USB-C w stacji dokującej łączy się z czytnikiem kart.

 4. Załóż zaślepkę.

 5. Podłącz przewód zasilający do stacji dokującej, a następnie do źródła zasilania, które ma złącze USB-A, np. stojak Shopify Retail.

Etui Shopify Tap & Chip na iPhone'a

Etui Shopify Tap & Chip na iPhone'a

Etui jest przeznaczone do podłączania czytnika Shopify Tap & Chip do tylnej części iPhone'a. Zapewnia to mobilność i łatwość dokonywania płatności bez ograniczenia do realizacji zakupu przy ladzie. Zapewnia również ochronę iPhone'a i czytnika kart.

Etui pasuje do modeli iPhone X i iPhone XS. Jest ono dostępne w sklepie Shopify Hardware Store w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zakładanie etui na iPhone'a i podłączanie czytnika Shopify Tap & Chip

Zalecamy założenie etui na iPhone'a przed podłączeniem do czytnika Shopify Tap & Chip.

Należy włączyć i sparować czytnik Shopify Tap & Chip przed podłączeniem go do etui.

Kroki:

 1. Włącz czytnik kart, a następnie sparuj czytnik kart z telefonem.

 2. Załóż etui na iPhone'a.

 3. Podłącz etui do czytnika Shopify Tap & Chip.

Wyjmij czytnik Shopify Tap & Chip z etui przed odłączeniem iPhone'a.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo