Śledzenie gotówki

Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Każde urządzenie Shopify POS wyświetla tylko własne sesje śledzenia. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji śledzenia zapisane na urządzeniu.

Ekran rejestru

Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w Twoim sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.

Włączanie sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

 2. Naciśnij opcję Gotówka.

 3. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć opcję Śledź gotówkę.

Rozpocznij nową sesję śledzenia

Możesz utworzyć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla sesji śledzenia.

 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.

Ręczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli nową sesję śledzenia utworzysz ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.

 3. Wprowadź kwotę gotówki w kasie lub kwotę początkową.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli zamkniesz sesję śledzenia i nie otworzysz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify otworzy nową sesję śledzenia automatycznie.

Obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej sesji śledzenia jest używane jako kwota gotówki w kasie lub kwota otwarcia. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiana na 0 PLN.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia gotówki.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data zmiany
 • łączna sprzedaż dla tej zmiany
 • nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
 • początkowa kwota gotówki w kasie
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja jest zamknięta, wyświetli się:

 • nazwisko pracownika, który zamknął sesję
 • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zamknięciu sesji
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu sesji
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • sprzedaż według każdego typu płatności

Wyświetl sesję śledzenia otwarć

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Historia sesji.

 3. Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Wyświetl typy płatności, aby zobaczyć podział typów płatności używanych w ramach sesji.

 5. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj stronę, aby wydrukować informacje o typie płatności.

Dostosuj gotówkę w kasie

Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

 4. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

 5. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

 6. Naciśnij opcję Potwierdź.

Korekty dokonane w kasie wyświetlą się w historii rejestru/kasy na ekranie głównym Rejestr/Kasa.

Zamknij sesję śledzenia gotówki

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje śledzenia w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zamknięciu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:

 • gotówka zliczona na końcu sesji
 • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • sprzedaż według każdego typu płatności

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.

 4. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.

 5. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij Dalej.

 1. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.

 2. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.

 3. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.

 4. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.

 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo