Śledzenie gotówki

Sesja kasowa to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie gotówki służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Każde urządzenie Shopify POS wyświetla tylko własne sesje kasowe. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji kasowej zapisane na urządzeniu.

Ekran rejestru

Ekran kasy umożliwia tworzenie i śledzenie sesji kasowych w Twoim sklepie. Możesz śledzić swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Ustawienia kasy

Możesz ustawić preferencje kasy na ekranie ustawień kasy.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. W obszarze Rejestracja naciśnij opcję Śledzenie gotówki.

 3. Naciśnij przyciski przełączania, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie gotówki. Ta funkcja pozwala śledzić przepływ gotówki na podstawie zmian kasowych.

Otwórz nową sesję kasową

Możesz utworzyć zmianę kasową Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla zmiany kasowej

 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.

Ręczne otwieranie sesji kasowej

Jeśli nową zmianę kasową utworzysz ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. W obszarze Śledzenie gotówki naciśnij opcję Rozpocznij śledzenie gotówki obok kasy, dla której chcesz rozpocząć zmianę. Otworzy się okno dialogowe Otwórz zmianę.

 3. Wprowadź kwotę gotówki w kasie.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź. Zmiana kasowa pozostaje otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne otwieranie sesji kasowej

Jeśli zamknąłeś(-aś) zmianę kasową i nie otworzysz kolejnego przed przetwarzaniem następnego zamówienia, Shopify automatycznie otworzy nową zmianę kasową.

Automatyczne sesje z włączoną funkcją śledzenia gotówki

Jeśli w ustawieniach kasy włączono śledzenie gotówki, obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej zmiany kasowej będzie używane jako kwota gotówki w kasie lub kwota otwarcia. Jeśli jest to pierwsza zmiana kasowa dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiona na 0 USD.

Jeśli nie akceptujesz płatności gotówkowych

Jeśli nie akceptujesz płatności gotówkowych, możesz wyłączyć śledzenie gotówki w ustawieniach kasy. Oznacza to, że podczas zmiany kasowej nie będziesz musiał(-a) wprowadzać kwoty gotówki w kasie.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia gotówki

Na ekranie Rejestr/Kasa możesz nacisnąć dowolną zmianę, aby zobaczyć:

 • Wyświetl historię szuflady

Wyświetl historię sesji kasowej

Możesz wyświetlić podsumowanie działania podczas sesji śledzenia gotówki.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu Rejestr aplikacji Shopify POS.

 2. Naciśnij przycisk Historia szuflady.

 3. Wybierz sesję śledzenia gotówki, którą chcesz wyświetlić.

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy:

 • wyświetlasz otwartą czy zamkniętą sesję śledzenia gotówki,
 • masz włączone śledzenie gotówki.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data zmiany
 • łączna sprzedaż dla tej zmiany
 • nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
 • początkowa gotówka w kasie (jeśli włączono śledzenie gotówki w ustawieniach rejestru)
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja, którą przeglądasz jest zamknięta, widoczne będzie nazwisko pracownika, który ją zamknął.

Jeśli przed zamknięciem sesji w ustawieniach kasy włączono śledzenie gotówki, widoczne będą również następujące informacje:

 • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zamknięciu sesji
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu sesji
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów).

Dostosuj gotówkę w kasie

Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z kasy.

Jeśli posiadasz funkcję śledzenia gotówki, musisz rejestrować wszystkie dokonane korekty, nawet te najmniejsze.

Kroki:

 1. Na iPadzie przejdź do ekranu Rejestr/Kasa aplikacji Shopify POS.

 2. Upewnij się, że wyświetlasz otwartą zmianę kasową.

 3. Naciśnij opcję Dokonaj korekty

 4. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

 5. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

 6. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

 7. Naciśnij Gotowe.

Korekty dokonane w kasie wyświetlą się w historii rejestru/kasy na ekranie głównym Rejestr/Kasa.

Zamknij sesję śledzenia gotówki

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje kasowe w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zamknięciu sesji kasowej następujące informacje są dodawane do historii sesji kasowej:

 • gotówka zliczona na końcu sesji
 • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów).

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

 1. Na ekranie kasy naciśnij .

 2. Naciśnij opcję Kasa.

 3. Obok sesji kasowej, którą chcesz zamknąć, naciśnij opcję Zobacz szufladę.

 4. Naciśnij opcję Przestań śledzić gotówkę.

 5. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Gotowe.

 6. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki.

 1. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej.

 2. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.

 3. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia gotówki.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Drukuj.

 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo