Kassaverkeer volgen

Een traceersessie is een periode waarin transacties plaatsvinden in je winkel. Je gebruikt een traceersessie om je kassalade op regelmatige basis te salderen en de medewerkers verantwoordelijk te houden voor het geld dat ze hebben afgehandeld.

Elk Shopify POS-apparaat toont alleen zijn eigen traceersessies. Als je de Shopify POS-app verwijdert en opnieuw installeert, verlies je de opgeslagen gegevens van de traceersessie van het apparaat.

Het scherm Kassa

Op het kassascherm kun je traceersessies voor je winkel aanmaken en bekijken. Je kunt je dagelijkse transacties van contant geld en aanpassingen door je medewerkers controleren.

Nadat je een traceersessie hebt gestart, kun je ook de verkoop controleren op andere betaalmethoden, zoals creditcards.

Traceersessies inschakelen

 1. Tik in Shopify POS op > Instellingen > Betaalinstellingen.

 2. Tik op Contant geld.

 3. Tik op de wisselknop om het traceren van contant geld in of uit te schakelen.

Een nieuwe traceersessie starten

Je kunt op twee manieren een Shopify POS-traceersessie aanmaken:

 • Handmatig, als je de initiële kasmiddelen voor de traceersessie wilt specificeren.

 • Automatisch, als je wilt dat Shopify de verwachte contanten in de kassalade gebruikt als kasmiddelen voor de volgende kassadienst.

Een traceersessie handmatig openen

Als je handmatig een nieuwe traceersessie aanmaakt, kun je een waarde voor je kasmiddelen invoeren. Kasmiddelen bestaan uit het geld dat aanvankelijk in de kassa aanwezig is, zodat medewerkers wisselgeld kunnen geven bij contante betalingen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Traceersessie starten. Het dialoogvenster Traceersessie starten wordt geopend.

 3. Voer het kasmiddel of het startbedrag in.

 4. Optioneel: Voer een notitie in.

 5. Tik op Bevestigen. De traceersessie blijft open totdat je deze handmatig afsluit.

Een traceersessie automatisch openen

Als je een traceersessie hebt afgesloten en je geen andere hebt geopend voordat je de volgende bestelling verwerkt, opent Shopify automatisch een nieuwe traceersessie.

Het berekende saldo van het contante geld bij het afsluiten van de vorige traceersessie wordt gebruikt als kasmiddel of openingsbedrag. Als dit de eerste traceersessie voor je winkel is, wordt het kasmiddel ingesteld op $0.

Gegevens van traceersessie weergeven

De informatie varieert enigszins, afhankelijk van of je een geopende of een afgesloten traceersessie van het contante geld bekijkt.

De volgende informatie wordt altijd weergegeven:

 • de datum van de kassadienst
 • de totale verkoop voor die dienst
 • de naam van het personeelsaccount dat de dienst heeft geopend
 • het initiële float-bedrag
 • eventuele aanpassingen die personeelsaccounts hebben aangebracht in de som geld in de la (als ze bijvoorbeeld eigen geld hebben gebruikt om wisselgeld te geven).

Als de sessie is afgesloten, zie je het volgende:

 • de naam van het personeelsaccount die de sessie heeft afgesloten
 • het geld dat aan het einde van de sessie werd geteld (als je het hebt ingevoerd toen je de sessie sloot
 • het bedrag aan contanten in de la dat werd verwacht toen de sessie werd gesloten
 • Het contante geld dat in de kasmiddelen is achtergebleven nadat je het eindsaldo van de kassalade hebt uitgevoerd (meestal gedaan wanneer je de dagopnames verwijdert)
 • verkopen per betaalmethode

De geopende traceersessie weergeven

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.

De geschiedenis van een afgesloten traceersessie bekijken

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op de Sessie-geschiedenis.

 3. Tik op de traceersessie die je wilt bekijken.

 4. Optioneel: tik op Betaalmethoden weergeven om een uitsplitsing van betalingstypen te bekijken die in de sessie worden gebruikt.

 5. Optioneel: tik op Pagina afdrukken om gegevens van betalingstype af te drukken.

De kasmiddelen aanpassen

De aanpassing van kasmiddelen omvat het toevoegen of verwijderen van contant geld. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als:

 • een personeelsaccount niet het juiste wisselgeld kan geven met het contante geld dat zich in de lade bevindt
 • het geld in de lade je gewenste limiet heeft overschreden (sommige bedrijven stellen een limiet in om diefstal of een misrekening bij het sluiten te voorkomen)
 • een personeelsaccount tijdelijk geld uit de kassa moet halen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.

 3. Tik op Toevoegen of Verwijderen, afhankelijk van het type transactie dat je wilt uitvoeren.

 4. Voer het toegevoegde of verwijderde bedrag in.

 5. Voer zo nodig een notitie in.

 6. Tik op Bevestigen.

Aanpassingen aan een kassa verschijnen in de kassageschiedenis op het scherm van de Kassa.

Sluit een sessie voor het traceren van contant geld

Om je kassalade nauwkeurig te salderen, dien je de traceersessies met regelmatige tussenpozen te sluiten (bijvoorbeeld aan het einde van elke dag of wanneer de dienst van een medewerker beëindigd is).

Wanneer je een traceersessie afsluit, wordt de volgende informatie toegevoegd aan de sessie-geschiedenis:

 • het geld dat aan het einde van de sessie is geteld
 • de verwachte waarde van het contante geld in de kassa, die wordt berekend op basis van alle contante transacties die tijdens de sessie hebben plaatsgevonden, waarbij rekening wordt gehouden met de initiële kasmiddelen en eventuele aanpassingen die werden gedaan tijdens de dienst
 • het resterende contante geld voor de kasmiddelen nadat je het eindsaldo van de kassalade hebt opgemaakt (meestal wanneer je de daginkomsten verwijdert)
 • verkopen per betaalmethode

Het bedrag in de geldlade en het verwachte saldo moeten hetzelfde zijn.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.

 3. Tik op Traceersessie beëindigen.

 4. Voer de hoeveelheid aan contant geld in de kassalade in en tik op Volgende.

 5. Bekijk de totalen op de pagina Overzicht contant geld en tik op Volgende.

 1. Selecteer een bedrag dat je in de kassalade wilt laten zitten en tik op volgende.

 2. Bevestig hoeveel geld je uit de kassa wilt halen en tik op Bevestigen.

 3. Bekijk het overzicht van de traceersessie.

 4. Optioneel: Tik op Afdrukken. Hiermee worden alleen de gegevens van het contante geld voor deze traceersessie afgedrukt. Als je een overzicht met alle betaalmethoden wilt afdrukken, dien je naar de geschiedenis van de sessie te gaan.

 5. Tik op Gereed.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis