Kassaverkeer volgen

Een trackingsessie is een periode waarin transacties plaatsvinden in je winkel. Je gebruikt een trackingsessie om je kassalade op regelmatige basis te salderen en de medewerkers verantwoordelijk te houden voor het geld dat ze hebben afgehandeld.

Als je de Shopify POS-app verwijdert en opnieuw installeert, verlies je de opgeslagen gegevens van de trackingsessie van het apparaat.

Contant geld volgen via het beheercentrum

Je kunt je sessies voor het traceren van contant geld bekijken vanuit de beheerder door op Point of Sale > Overzicht > Contant geld volgsessies te klikken. Je kunt de locatie en het datumbereik voor de weergegeven gegevens selecteren. Je kunt ook op Exporteren klikken om de geselecteerde gegevens naar een CSV-bestand te exporteren.

Overzicht verschil

Het discrepantieoverzicht is een overzicht van verwachte bedragen en wat er eigenlijk werd geteld voor alle sessies die op de geselecteerde locatie binnen het tijdsbereik plaatsvonden. De Discrepantie aan het begin geeft de hoeveelheid weer die werd gerapporteerd aan het einde van de laatste sessie en het aantal dat werd geteld aan het begin van de sessie. De Discrepantie aan het einde geeft het verwachte bedrag in de kassalade weer door het bedrag toe te voegen dat aan het begin wordt geteld en de contante betalingen die tijdens een sessie zijn ontvangen, en vergelijkt het met het bedrag dat wordt geteld bij het beëindigen van een sessie. Er treedt een discrepantie op wanneer er een verschil zit tussen de verwachte en getelde bedragen.

Overzicht contante betalingen

Het overzicht met contante betalingen toont het overzicht van de contante betalingen of alle sessies die op de geselecteerde locatie binnen het tijdsbereik hebben plaatsgevonden. Het brutobedrag geeft het aantal verwerkte contante betalingen weer. Het bedrag van de terugbetalingen toont het totale aantal verwerkte terugbetalingen. Het restitutiebedrag wordt afgetrokken van het brutobedrag om het nettobedrag te krijgen.

Sessielijst

In de sessielijst worden de sessies weergegeven die binnen het tijdsbereik op de geselecteerde locatie hebben plaatsgevonden. Elke rij is één sessie en geeft de begin- en eindtijd van de sessie weer, Registreer ID, Open of Gesloten status en totale discrepantie die aan de sessie is gekoppeld. Door op de kolomkoppen te klikken, kun je de sessielijst sorteren op sessiestart, sessie-einde of totale discrepantie.

Contant geld volgen via de Shopify POS-app

Op het kassascherm kun je trackingsessies voor je winkel aanmaken en bekijken. Je kunt je dagelijkse transacties van contant geld en aanpassingen door je medewerkers controleren.

Nadat je een trackingsessie hebt gestart, kun je ook de verkoop controleren op andere betaalmethoden, zoals creditcards.

Trackingsessies inschakelen

 1. Tik in Shopify POS op > Instellingen > Betaalinstellingen.

 2. Tik op Contant geld.

 3. Tik op de wisselknop om het traceren van contant geld in of uit te schakelen.

Een nieuwe trackingsessie starten

Je kunt op twee manieren een Shopify POS-trackingsessie aanmaken:

 • Handmatig, als je de initiële kasmiddelen voor de trackingsessie wilt specificeren.

 • Automatisch, als je wilt dat Shopify de verwachte contanten in de kassalade gebruikt als kasmiddelen voor de volgende kassadienst.

Een trackingsessie handmatig openen

Als je handmatig een nieuwe trackingsessie aanmaakt, kun je een waarde voor je kasmiddelen invoeren. Kasmiddelen bestaan uit het geld dat aanvankelijk in de kassa aanwezig is, zodat medewerkers wisselgeld kunnen geven bij contante betalingen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Trackingsessie starten. Het dialoogvenster Trackingsessie starten wordt geopend.

 3. Voer het kasmiddel of het startbedrag in.

 4. Optioneel: Voer een notitie in.

 5. Tik op Bevestigen. De trackingsessie blijft open totdat je deze handmatig afsluit.

Een trackingsessie automatisch openen

Als je een trackingsessie hebt afgesloten en je geen andere hebt geopend voordat je de volgende bestelling verwerkt, opent Shopify automatisch een nieuwe trackingsessie.

Het berekende saldo van je contant geld bij het afsluiten van je laatste trackingsessie wordt gebruikt als het kasmiddelen of openingsbedrag. Als dit je eerste trackingsessie voor je winkel was, zijn de kastmiddelen ingesteld op 0.

Gegevens van trackingsessie weergeven

De informatie varieert enigszins, afhankelijk van of je een geopende of een afgesloten trackingsessie van het contante geld bekijkt.

De volgende informatie wordt altijd weergegeven:

 • de datum van de kassadienst
 • de totale verkoop voor die dienst
 • de naam van de medewerker die de dienst heeft geopend
 • het initiële float-bedrag
 • eventuele aanpassingen die medewerkers hebben aangebracht in de som geld in de la (als ze bijvoorbeeld eigen geld hebben gebruikt om wisselgeld te geven).

Als de sessie is afgesloten, zie je het volgende:

 • de naam van de medewerker die de sessie heeft afgesloten
 • het geld dat aan het einde van de sessie werd geteld (als je het hebt ingevoerd toen je de sessie sloot
 • het bedrag aan contanten in de la dat werd verwacht toen de sessie werd gesloten
 • Het contante geld dat in de kasmiddelen is achtergebleven nadat je het eindsaldo van de kassalade hebt uitgevoerd (meestal gedaan wanneer je de dagopnames verwijdert)
 • verkopen per betaalmethode

De geopende trackingsessie weergeven

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.

 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.

De geschiedenis van een afgesloten trackingsessie bekijken

De kasmiddelen aanpassen

De aanpassing van kasmiddelen omvat het toevoegen of verwijderen van contant geld. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als:

 • medewerker kan niet het juiste wisselgeld geven met het contante geld dat zich in de lade bevindt
 • het geld in de lade je gewenste limiet heeft overschreden (sommige bedrijven stellen een limiet in om diefstal of een misrekening bij het sluiten te voorkomen)
 • medewerker dient tijdelijk contant geld uit de kassa te halen.

Stappen:

Sluit een sessie voor het traceren van contant geld

Om je kassalade nauwkeurig te salderen, dien je de trackingsessies met regelmatige tussenpozen te sluiten (bijvoorbeeld aan het einde van elke dag of wanneer de dienst van een medewerker beëindigd is).

Wanneer je een trackingsessie afsluit, wordt de volgende informatie toegevoegd aan de sessie-geschiedenis:

 • het geld dat aan het einde van de sessie is geteld
 • de verwachte waarde van het contante geld in de kassa, die wordt berekend op basis van alle contante transacties die tijdens de sessie hebben plaatsgevonden, waarbij rekening wordt gehouden met de initiële kasmiddelen en eventuele aanpassingen die werden gedaan tijdens de dienst
 • het resterende contante geld voor de kasmiddelen nadat je het eindsaldo van de kassalade hebt opgemaakt (meestal wanneer je de daginkomsten verwijdert)
 • verkopen per betaalmethode

Het bedrag in de geldlade en het verwachte saldo moeten hetzelfde zijn.

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis