การจัดการสินค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณได้สร้างสินค้าใหม่จากส่วนผู้ดูแล Shopify ฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่ายในช่องทาง POS จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสต็อกสินค้าดังกล่าวที่ตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์ Shopify POS แล้ว ไม่เช่นนั้นสินค้าจะไม่แสดงบนแอป Shopify POS ของคุณ

ในหน้านี้

เพิ่มสินค้าใหม่

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

  2. จากหน้าสินค้า ให้คลิกเพิ่มสินค้า

  3. ป้อนชื่อให้กับสินค้าของคุณ พร้อมด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

  4. คลิกที่บันทึก

และคุณยังสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี