การเพิ่มตัวอย่างสีโดยใช้เมตาฟิลด์หมวดหมู่

เมตาฟิลด์หมวดหมู่จะแมปกับหมวดหมู่สินค้าแบบเฉพาะเจาะจงในการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify เมตาฟิลด์หมวดหมู่ หรือที่เรียกว่าแอตทริบิวต์ของสินค้าในการจำแนกจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องไปยังสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมค้นพบสินค้าของคุณในเว็บไซต์ของคุณ ในตลาด หรือในเครื่องมือค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops แล้ว คุณก็สามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่สำหรับ clothing size, neckline, sleeve length type และอีกมากมายได้ ระบบจะเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่บางรายการตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์จาก Shopify Magic และระบบอาจแนะนำให้ใช้เมตาฟิลด์หมวดหมู่อื่นๆ โดยคุณจะเลือกเพิ่มเมตาฟิลด์ดังกล่าวไปยังร้านค้าของคุณได้ โดยเมตาฟิลด์หมวดหมู่จะมีเอนทรีเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ตามที่มีหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้

คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่เข้ากับตัวเลือกสินค้า รวมถึงเชื่อมเอนทรีเข้ากับค่าตัวเลือกของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขสี black เพื่อให้เป็น graphite จากนั้นระบบจะอัปเดตค่าตัวเลือกสินค้าของคุณในทุกตำแหน่งที่ใช้สีดังกล่าว เมื่อคุณใช้เอนทรีของสีเป็นตัวเลือกสินค้า คุณจะสามารถแสดงตัวเลือกสินค้าเป็นตัวอย่างตัวเลือกสีในหน้าสินค้าของหน้าร้านได้

คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่ไปยังสินค้าของคุณได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากต้องการดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องใช้ Dawn เวอร์ชันล่าสุดหรือธีมที่รองรับตัวเลือกสินค้าที่มีตัวอย่าง หากคุณใช้ธีมรุ่นเก่า หรือหากคุณต้องการเพิ่มฟีเจอร์ที่ธีมของคุณไม่รองรับ คุณก็สามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณหรือว่าจ้าง Shopify Partner ให้ช่วยเหลือคุณได้

นี่คือบทแนะนำการใช้งานแบบ 4 ขั้นตอน ซึ่งจะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify, การเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่ การเชื่อมต่อตัวเลือกสินค้าไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่ และการเผยแพร่ตัวอย่างสีในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหมวดหมู่สินค้า

ระบบจะเลือกหมวดหมู่สินค้าจากหมวดหมู่ที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify

ระบบจะใช้การจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ปลดล็อกแอตทริบิวต์ของสินค้า (เรียกว่าเมตาฟิลด์หมวดหมู่) ที่แมปกับหมวดหมู่สินค้าแต่ละรายการ
  • จัดการสินค้าของคุณได้ดีขึ้นภายใน Shopify ตัวอย่างเช่น เป็นเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันอัตโนมัติหรือเพื่อช่วยกรองรายการสินค้าของคุณ
  • ทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้นในช่องทางอื่นที่ต้องใช้ประเภทสินค้ามาตรฐาน เช่น Facebook หรือ Google
  • ระบุอัตราที่จะใช้จัดเก็บภาษีสินค้าเมื่อคุณใช้ Shopify Tax สินค้าของคุณอาจต้องเสียภาษีในอัตราพิเศษหรือได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อสินค้าได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดในขั้นตอนการชำระเงิน การจัดเก็บภาษีการขายมากเกินไปหรือไม่เพียงพออาจทำให้ธุรกิจของคุณต้องรับผิดทางการเงินหรือทางกฎหมายได้

ตัวอย่างของหมวดหมู่สินค้าคือ Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops โดยส่วนนี้เป็นหมวดหมู่ตัวอย่างที่ใช้ในตลอดบทแนะนำการใช้งานนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มตัวอย่างสีในเมตาฟิลด์หมวดหมู่ใดก็ได้ที่มีแอตทริบิวต์ของสินค้า color

เมตาฟิลด์หมวดหมู่อื่นๆ สำหรับ Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops รวมถึง size, neckline, sleeve length type, top length type, age group, fabric, target gender และ clothing features เมตาฟิลด์หมวดหมู่มีเอนทรีเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ตามที่มีหรือปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสอดคล้องของการสร้างแบรนด์ไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากสี black ไม่สอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็น graphite ได้

ระบบอาจกรอกหมวดหมู่สินค้าอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสื่อที่คุณให้ไว้ ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่อื่นได้

ขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มและแก้ไขเอนทรีสำหรับเมตาฟิลด์หมวดหมู่ของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้าแล้ว คุณสามารถเพิ่มเอนทรีทั้งหมดที่คุณต้องการให้กับค่าตัวเลือกสินค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่ของคุณเข้ากับตัวเลือกสินค้า

ตามจุดประสงค์ของบทแนะนำการใช้งานนี้ คุณจะได้เชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่กับสี ทั้งนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่อื่นๆ ได้ตามต้องการ

เมื่อคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้า ระบบจะแสดงรายการเมตาฟิลด์หมวดหมู่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อหรือสร้างตัวเลือกที่กำหนดเองได้

ขั้นตอน:

โอนย้ายตัวเลือกสินค้าไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่

หากคุณได้สร้างสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าไปแล้ว คุณสามารถโอนย้ายค่าต่างๆ ไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่และสร้างชุดตัวเลือกสินค้าใหม่หลายๆ ชุดได้อย่างรวดเร็ว หากคุณใช้เมตาฟิลด์หมวดหมู่เพื่อสร้างตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถอัปเดตชื่อตัวเลือกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ จากนั้นระบบจะทำการอัปเดตในทุกที่ที่คุณเชื่อมต่อกับค่าเมตาฟิลด์หมวดหมู่

เชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่เข้ากับตัวเลือกที่มีอยู่โดยคลิกที่ไอคอนแหล่งที่มาแบบไดนามิก:

เชื่อมต่อไอคอนแหล่งที่มาแบบไดนามิก

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มตัวอย่างสีไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ถัดไป คุณจะได้เผยแพร่ตัวอย่างสีบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์พร้อมตัวเลือกตัวอย่างที่สามารถเลือกได้

ตัวอย่างการตั้งค่า Dawn สำหรับตัวอย่าง

ปรับแต่งตัวอย่างใน Dawn

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Dawn แล้ว จากนั้นคลิก "ปรับแต่ง"
  3. ไปที่สินค้าที่คุณเพิ่มตัวเลือกสี
  4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการปรับแต่งตัวอย่าง ให้คลิกที่บล็อก รายการตัวเลือกสินค้า คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของตัวอย่างได้โดยเลือกระหว่าง วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือไม่มีเลย
  5. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกธีม

ตอนนี้คุณสามารถไปยังหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งตัวอย่างสีจะแสดงตามค่าตัวเลือกสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี