Lägg till kategorimetafält

Du kan lägga till kategorimetafält i din butik och migrera dina befintliga produkter till kategorimetafält.

När du tilldelar en standardkategori låses en uppsättning fördefinierade kategorimetafält upp. Varje kategorimetafält har relaterade standardposter. Du kan även ansluta dessa till dina variantalternativ.

Om du till exempel lägger till produktkategorin Kläder och accessoarer > Kläder > Skjortor och toppar kan du lägga till kategorimetafält för storlek, halsringning, typ av ärmlängd, typ av topplängd, åldersgrupp, tyg, avsett för, detaljer för kläder och färg. Du kan använda färg som ett variantalternativ och lägga till färger som svart och rött.

Du kan ändra färgposten för svart till grafit från en plats, och variantvärdena uppdateras då överallt där den färgen är ansluten. När du använder färgposter som variantalternativ kan du visa variantalternativ som prover för färgalternativ på produktsidorna i ditt skyltfönster.

Läs mer om Shopifys standardprodukttaxonomi.

Lägga till kategorimetafält

Du kan lägga till kategorimetafält när du tilldelar en av dina produkter en standardkategori.

Utgående från information som lagts till i dina produktdetaljer kan en föreslagen kategori visas i fältet Kategori. När du har sparat din produkt bekräftas alla förslag som inte har redigerats.

Steg:

Anslut en variant till kategorimetafält

När du lägger till en variant visas en lista över kategorimetafält som du kan ansluta till, eller så kan du skapa ett anpassat alternativ.

Steg:

Koppla bort en variant från kategorimetafält

Du kan koppla bort ett kategorimetafält från en variant.

Steg:

Migrera befintliga variantalternativ till kategorimetafält

Om du redan har skapat en produkt med variantalternativ kan du migrera dina värden till kategorimetafält och snabbt generera flera nya variantkombinationer. Om du använder kategorimetafält för att skapa dina variantalternativ kan du redigera variantalternativnamn från en plats. Då uppdateras namnen överallt där kategorimetafältet är anslutet.

Om du till exempel erbjuder tre storlekar (Small, Medium och Large) och två färger (Röd och Blå) och du vill lägga till en tredje färg Gul kommer denna metod att skapa de 3 möjliga storlekarna för gula varianter samtidigt.

Anslut kategorimetafältet till ett befintligt alternativ genom att klicka på den dynamiska källikonen:

Anslut dynamisk källikon

Redigera eller lägg till poster för kategorimetafält

Du kan redigera eller lägga till nya poster i kategorimetafälten. Du kan redigera poster från produktsidan i din Shopify-admin eller från Innehåll > Metaobjekt. När du lägger till nya poster blir de tillgängliga att läggas till för alla produkter som är anslutna till kategorimetafältet. När du redigerar befintliga poster uppdateras de överallt där posten är ansluten.

Redigera eller lägg till kategorimetafält från produktsidan

Du kan lägga till eller redigera kategorimetafält från produktsidan för en specifik produkt.

Steg:

Redigera eller lägg till poster för kategorimetafält från innehållssidan

Du kan redigera poster för dina kategorimetafält från sidan Innehåll i din Shopify-admin både på datorn och i Shopify-appen.

Steg:

Lägg till poster för kategorimetafält från sidan Innehåll

Du kan lägga till nya poster relaterade till kategorimetafält från sidan Innehåll i din Shopify-admin på datorn. När du har lagt till en ny post kan du använda den i alla produkter med kategorimetafältet.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du Innehåll > Metaobjekt.
  2. Klicka på definitionsnamnet för det kategorimetafält som du vill redigera eller lägga till.
  3. Klicka på Lägg till post.
  4. Fyll i fälten för den nya posten.
  5. Klicka på Spara.

Begränsningar i Shopifys standardprodukttaxonomi

Produktalternativ som skapats med Shopifys nya standardprodukttaxonomin har följande begränsningar:

  • Du måste använda den senaste versionen för att kunna använda Shopifys standardprodukttaxonomi med prover i Dawn.
  • Nya kategorier kanske inte är kompatibla med försäljningskanaler. Granska din produkts försäljningskanaler innan du ändrar en publicerad produktkategori.
  • Måttenhet och attribut för dimensionstyp är inte tillgängliga för närvarande.
  • Anpassade attribut stöds för närvarande inte.
  • Attribut stöds inte i följande Shopify-appar: Search and Discovery och Shopify Bundles.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis