Chuyển quyền sở hữu trong Cài đặt tổ chức

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng hoặc tổ chức trong phần Cài đặt tổ chức. Đối với quyền sở hữu tổ chức, bạn chỉ có thể chuyển nhượng cho người dùng trong tổ chức của mình. Nếu muốn chuyển quyền sở hữu tổ chức cho một người không có tài khoản người dùng trong tổ chức thì trước tiên, bạn phải mời họ.

Cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Xem lại các lưu ý sau trước khi chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng:

 • Cửa hàng của bạn chỉ có thể có một chủ sở hữu cửa hàng tại một thời điểm.
 • Chủ cửa hàng có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần trên trang quản trị Shopify của cửa hàng và có một số quyền không thể bị xóa.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Để chuyển quyền sở hữu cửa hàng trong Cài đặt tổ chức, bạn phải là chủ cửa hàng hiện tại.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào tên người dùng của bạn.
 4. Trong mục Quyền cửa hàng, nhấp vào ... bên cạnh cửa hàng bạn muốn chuyển quyền sở hữu.
 5. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 6. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu).
 7. Nhập địa chỉ email và tên của chủ sở hữu mới.
 8. Nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Chuyển quyền sở hữu cửa hàng.

Những lưu ý khi chuyển nhượng quyền sở hữu tổ chức

Xem lại các lưu ý sau trước khi chuyển quyền sở hữu tổ chức:

Chuyển quyền sở hữu tổ chức

Để chuyển nhượng quyền sở hữu tổ chức trong Cài đặt tổ chức, bạn phải là chủ sở hữu tổ chức.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào tên người dùng của bạn.
 4. Trong thẻ ở đầu trang hồ sơ người dùng (tiêu đề thẻ phải cho biết bạn là chủ sở hữu hiện tại của tổ chức), nhấp vào Chuyển quyền sở hữu
 5. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu mới. Chủ sở hữu mới phải là người dùng hiện có trong phần chỉ mục người dùng của Cài đặt tổ chức. Tùy thuộc vào quãng thời gian cách lần đăng nhập gần đây nhất, bạn có thể cần xác thực lại.
 6. Nhấp vào Chuyển quyền sở hữu tổ chức.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí