Hediye kartlarına genel bakış ve önemli hususlar

Hediye kartı ürünleri satmak ve alıcıdan ücret almadan doğrudan Shopify yöneticinizden hediye kartı oluşturmak için mağazanızda hediye kartlarını etkinleştirebilirsiniz. Hediye kartlarını online olarak ve Shopify POS ile yüz yüze satabilirsiniz.

Hediye kartlarını aşağıdaki yöntemlerle oluşturabilirsiniz:

Hediye kartı ürünü içeren bir siparişin gönderimini yaptığınızda müşteriye veya hediye kartı alıcısına, benzersiz bir kod içeren dijital bir hediye kartı gönderilir. Bu kod, hediye kartının değerini kullanmak için ödeme sayfasında kullanılabilir.

Hediye kartı oluşturmayla ilgili önemli hususlar

Hediye kartlarını kullanmadan önce aşağıdaki hususları gözden geçirin:

 • Hediye kartları tüm Shopify abonelik planlarında kullanılabilir.
 • Hediye kartlarını kullandığınızda Shopify'ın hediye kartlarına ilişkin Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz.
 • Mağazanızdan satın alınan bir hediye kartına, bir müşteri tarafından kartın değeriyle eş değerde ön ödeme yapılmıştır. Shopify yöneticinizden oluşturduğunuz hediye kartları için müşteri veya alıcı tarafından ödeme yapılması gerekmez.
 • Hediye kartlarıyla ilgili yasalar ve düzenlemeler bölgeye göre değişiklik gösterir. Vergi tahsil edip etmemek veya bir hediye kartının ne kadar süre geçerli olması gerektiği gibi, sizin için geçerli olan düzenlemeleri belirlemek için yerel bir vergi veya hukuk uzmanına danışın.
 • Hediye kartları para birimi olarak kabul edilir. Bu nedenle, tam hediye kartı koduna yalnızca müşteri veya alıcı erişebilir. Hediye kartı kodunun yalnızca son dört karakterlerini görüntüleyebilirsiniz.
 • Hediye kartının değeri ve hediye kartı kullanma kodu, temanızda kişiselleştirilemez.

Hediye kartı değeri sınırlarıyla ilgili önemli hususlar

Belirli yasal yükümlülükler ve riskler nedeniyle hediye kartlarının maksimum değerlerine ilişkin sınırlamalar söz konusudur. Hediye kartı sağlamanın farklı yolları, farklı düzeylerde sahtekarlık ve düzenleme riskleri içerir. Shopify'ın hedefi, size yasal kısıtlamalar dahilinde mümkün olan maksimum esnekliği sağlamak ve sahtekarlık riskini azaltmanıza yardımcı olmaktır.

Hediye kartı değerleriyle ilgili aşağıdaki hususları gözden geçirin:

 • Hediye kartının değeri her zaman parasal bir tutar olarak ayarlanır.
 • Hediye kartının başlangıç değeri sıfırdan yüksek olmalıdır.
 • Hediye kartı ürünlerinin, nominal değer olarak bilinen önceden belirlenmiş değerleri vardır. Müşteri, hediye kartı ürününün değeri için online vitrininizden özel bir tutar giremez.
 • Hediye kartı değerleri aşağıdaki sınırlamalara tabidir:
  • Bir hediye kartı ürününün nominal değeri, en fazla 10.000 USD (veya yerel para biriminizdeki eş değeri) olmak kaydıyla, sıfırdan büyük herhangi bir tutara ayarlanabilir.
  • Shopify yöneticisinden oluşturduğunuz bir hediye kartı ürününün nominal değeri, en fazla 2.000 USD (veya yerel para biriminizdeki eş değeri) olmak kaydıyla, sıfırdan büyük herhangi bir tutara ayarlanabilir.

Hediye kartıyla uyumlu satış kanalları

Müşteriler, Shopify ödemesinin kullanıldığı tüm satış kanallarınızda hediye kartlarını kullanabilir:

 • Online mağaza
 • Buy Button
 • Facebook Shop
 • Messenger
 • Shopify POS
 • Shop uygulaması

Point of Sale hediye kartları

Yüz yüze satış yapmak için Point of Sale (POS) kanalını kullanıyorsanız POS uygulamasında hediye kartları oluşturabilir ve hediye kartı ürünleri satabilirsiniz.

Shopify yöneticinizde ve POS uygulamasında oluşturduğunuz hediye kartları ve hediye kartı ürünleri değiştirilebilir. Örneğin, bir müşteri hediye kartını bizzat satın alıp daha sonra bu hediye kartının değerini online vitrininizden yaptığı bir satın alımda kullanabilir. Hediye kartlarınızın tümüne, Shopify yöneticinizin Ürünler > Hediye kartları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Shopify POS'ta hediye kartılarını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hediye kartı bildirimleri

Hediye kartı içeren bir sipariş gönderdiğinizde müşteriye, benzersiz koda sahip bir hediye kartının bulunduğu bir e-posta gönderilir. Hediye kartına atanan değerden yararlanmak isteyen müşteriler bu kodu, ödeme sayfasında kullanabilir.

Aşağıdaki hediye kartı bildirimleri kullanılabilir:

 • Yeni hediye kartı: Bir siparişte bulunan hediye kartı ürününün gönderimi yapıldığında veya siz bir hediye kartı gönderdiğinizde müşteriye veya alıcıya gönderilir.
 • Hediye kartı makbuzu: Temanızın hediye kartı alıcısı ekleme işlemini desteklediği durumlarda, müşteriniz hediye kartı ürünü satın alımına bir alıcı eklediğinde alıcıya gönderilir.

Hediye kartı analizleri

Hediye kartı ürünü satışlarınızı takip etmek ve siparişlerdeki hediye kartı ödemelerinin hesabını tutmak için hediye kartı satış raporunu kullanabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene