Thêm biểu tượng trang web vào cửa hàng

Biểu tượng trang web hoặc biểu tượng yêu thích, là hình ảnh hoặc logo nhỏ hình vuông hiển thị bên cạnh địa chỉ web. Bạn có thể tìm biểu tượng trang web trên tab trình duyệt, cũng như trên trang trình duyệt có liệt kê địa chỉ web, ví dụ trang đánh dấu. Bạn có thể thêm biểu tượng trang web vào cửa hàng trực tuyến để giúp củng cố thương hiệu và tăng tính thẩm mĩ cho trang web.

Tạo biểu tượng trang web

Bạn có thể tạo biểu tượng trang web tùy chỉnh bằng một công cụ tạo biểu tượng trang web miễn phí hoặc có thể tự tạo biểu tượng của riêng mình. Để tìm công cụ tạo biểu tượng trang web, hãy tìm kiếm cụm free favicon generator trên Internet.

Kích cỡ lý tưởng dành cho biểu tượng trang web là 16x16 pixel hoặc 32x32 pixel. Nếu tệp biểu tượng trang web quá lớn, nó sẽ bị giảm xuống 32x32 pixel khi bạn tải lên Shopify.

Thêm biểu tượng trang web vào cửa hàng trực tuyến

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Tùy vào phiên bản chủ đề, nhấp vào Logo hoặc Biểu tượng trang web.
 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 4. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn về hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí