Chọn hình ảnh truyền thông xã hội

Khi bạn chia sẻ liên kết đến cửa hàng trực tuyến trên phương tiện truyền thông xã hội như Facebook hoặc Pinterest, bạn có thể hiển thị hình thu nhỏ trong bài đăng.

Ví dụ về bài đăng trên Facebook hiển thị hình ảnh đính kèm

Hiển thị hình ảnh nổi bật

Đối với tất cả chủ đề miễn phí từ Shopify, khi bạn đăng một liên kết trong cửa hàng trực tuyến lên phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh nổi bật cho trang đó sẽ hiển thị. Các loại trang sau đây có hình ảnh nổi bật:

  • Trang sản phẩm
  • Trang bộ sưu tập
  • Bài viết blog

Đối với các trang không có hình ảnh nổi bật, ví dụ trang chủ hoặc trang "Giới thiệu", hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội của cửa hàng trực tuyến sẽ hiển thị.

Cài đặt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trong trang quản trị

Trong Tùy chọn Cửa hàng trực tuyến của cửa hàng, bạn có thể thêm hình ảnh mặc định để sử dụng khi không tìm được hình ảnh nổi bật cho trang.

Cài đặt quản trị hiển thị bản xem trước của hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông xã hội

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

  2. Tìm mục Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

  3. Để tải lên hình ảnh mới, nhấp vào Add image (Thêm hình ảnh). Để thay đổi hình ảnh hiện tại, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) > Change image (Thay đổi hình ảnh).

  4. Chọn hình ảnh từ máy tính mà bạn muốn hiển thị trên truyền thông xã hội.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội không được tải lên thủ công, Shopify sử dụng logo tại Customize (Tùy chỉnh) > Đầu trang > Logo. Nếu không có logo tại đó, Shopify sử dụng logo tại Customize (Tùy chỉnh) >Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Checkout (Thanh toán) > Logo.

Nếu kích cỡ logo không đáp ứng kích thước đề xuất hoặc trên nền trong suốt, Shopify sẽ lấp đầy vùng đó bằng một màu trong Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Colours (Màu sắc) > Background (Nền). Nếu không có cài đặt màu sắc, Shopify sử dụng màu nền trong Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Checkout (Thanh toán) > Main content area (Vùng nội dung chính) > Background colour (Màu nền). Hình ảnh sau đây minh họa trường hợp đệm màu sau hình ảnh:

Logo hình vuông của cửa hàng, có các thanh màu đỏ ở một trong các cạnh để tạo hình ảnh chữ nhật

Xem trước hình ảnh

Chủ đề miễn phí của Shopify sử dụng thẻ Open Graph để cung cấp cho các nền tảng truyền thông xã hội thông tin về trang web của bạn. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest và các dịch vụ khác đều sử dụng Open Graph. Bạn có thể xem trước hình ảnh xã hội của mình khi xuất hiện trên một số nền tảng thông qua các công cụ như Trình xác thực thẻ của Twitter, Trình thu thập dữ liệu của FacebookTrình kiểm tra bài đăng của LinkedIn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí