Trang About Us (Giới thiệu)

Bạn có thể thêm trang Giới thiệu vào cửa hàng trực tuyến để kể câu chuyện doanh nghiệp và giúp khách hàng kết nối với thương hiệu của bạn. Nếu cần hỗ trợ viết tiêu đề hoặc nội dung cho trang Giới thiệu, bạn có thể sử dụng Shopify Magic để tự động tạo nội dung.

Cân nhắc mục tiêu của trang About Us (Giới thiệu)

Khi viết trang "Giới thiệu", cân nhắc các mục tiêu sau:

  • Để khuyến khích - Cân nhắc xem bạn muốn khách hàng làm gì và cảm nhận thế nào sau khi đọc trang này. Ví dụ: Có thể bạn nên khuyến khích khách hàng tham gia danh sách gửi thư để tìm hiểu thêm về sản phẩm của mình.
  • Tỏ ra chân thực - Sử dụng giọng văn độc đáo, chân thật để kể câu chuyện doanh nghiệp. Cân nhắc viết về các giá trị thúc đẩy doanh nghiệp, câu chuyện về sự tăng trưởng và các thách thức cũng như mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể kể câu chuyện rằng kinh nghiệm của bản thân đã giúp bạn tìm ra nhu cầu đối với sản phẩm như thế nào. Nếu bạn gặp khó khăn khi viết bằng giọng điệu chân thực, hãy thử ghi âm lại những gì bạn nói và viết ra dưới dạng bản nháp đầu tiên.
  • Để lôi cuốn - Sử dụng hình ảnh hoặc video xen kẽ trong bài viết để giúp khách hàng hiểu hơn về doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể thêm ảnh của các thành viên hoặc video chứng thực từ những khách hàng từng làm việc với doanh nghiệp.

Thông tin nên đưa vào trang About Us (Giới thiệu)

Khi viết trang Giới thiệu, bạn cần thêm thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc khách hàng để tạo động lực cho khách hàng. Cân nhắc xem có ví dụ nào sau đây sẽ giúp trang Giới thiệu của bạn hoàn thiện hơn:

  • Sản phẩm bạn bán - bất kỳ khía cạnh nào khiến sản phẩm trở nên khác biệt
  • Lý do bạn bán sản phẩm - sứ mệnh hoặc giá trị của doanh nghiệp
  • Giới thiệu - công ty, người sáng lập hoặc nhà sản xuất
  • Đối tượng khách hàng - phương thức triển khai dịch vụ khách hàng hoặc để khiến khách hàng hài lòng
  • Điều gì khiến doanh nghiệp của bạn nổi trội - chuyên môn cụ thể, chứng thực của khách hàng hoặc dịch vụ bổ sung

Hãy nhớ đưa ra yêu cầu cụ thể cho khách hàng sao cho phù hợp với mục tiêu của trang, đây còn được gọi là lời kêu gọi hành động. Ví dụ: Bạn có thể thêm biểu mẫu đăng ký nhận bản tin hoặc các nút theo dõi phương tiện truyền thông xã hội trên trang "Giới thiệu".

Thêm trang About Us (Giới thiệu) vào cửa hàng trực tuyến Shopify

Khi đã sẵn sàng, bạn có thể thêm trang Giới thiệu vào cửa hàng trực tuyến.

Bước:

Sau khi tạo trang Giới thiệu, bạn cần thêm liên kết dẫn đến trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến để hiển thị trong menu trên cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí