Theo dõi sự kiện Google Analytics bổ sung

Sau khi bạn thiết lập Google Analytics 4 (GA4) trong cửa hàng Shopify, một số sự kiện thương mại điện tử sẽ được tự động theo dõi.

Sự kiện cho phép bạn đánh giá thời điểm xảy ra các thao tác cụ thể trên cửa hàng Shopify. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng sự kiện để đánh giá thời điểm khách hàng xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc hoàn tất mua hàng.

Các sự kiện Google Analytics 4 được tự động theo dõi

Sau khi bạn thiết lập GA4 trong cửa hàng, các sự kiện sau sẽ được tự động theo dõi.

Danh sách các sự kiện được tự động theo dõi và mô tả sự kiện
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
page_view Khách hàng đã truy cập một trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
tìm kiếm Khách hàng đã tìm kiếm một sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
view_item Khách hàng đã xem một sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
add_to_cart Khách hàng đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
begin_checkout Khách hàng đã bắt đầu quá trình thanh toán.
add_payment_info Khách hàng đã nhập thông tin thanh toán thành công.
mua Khách hàng đã hoàn tất thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí