Không bao gồm miền giới thiệu từ tính năng theo dõi của Google Analytics

Báo cáo Lưu lượng truy cập từ giới thiệu của Google Analytics cho biết trang web nào tạo lưu lượng truy cập cho cửa hàng của bạn. Ví dụ: Khi một blog làm nổi bật doanh nghiệp của bạn và người đọc nhấp vào liên kết để xem cửa hàng trực tuyến của bạn thì blog được liệt kê dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập đến cửa hàng của bạn.

Bạn có thể nhận thấy các nguồn không muốn thêm vào báo cáo Lưu lượng truy cập từ giới thiệu. Ví dụ: Nếu khách hàng nhập thanh toán rồi quay lại cửa hàng trực tuyến để tiếp tục mua sắm, trang thanh toán có thể được liệt kê dưới dạng nguồn.

Nếu bạn nhận thấy các miền trong báo cáo Lưu lượng truy cập từ giới thiệu mà bạn không muốn thêm, hãy làm theo hướng dẫn của Google để thêm những tên miền đó vào Danh sách loại trừ giới thiệu.

Để tận dụng tối đa dữ liệu giới thiệu, hãy cân nhắc thêm các miền sau vào danh sách loại trừ giới thiệu:

  • Miền chính của cửa hàng trực tuyến của bạn (ví dụ như sofiahousewares.com)
  • Miền thanh toán (checkout.shopify.com)
  • Miền Shop Pay (shop.app)
  • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài mà bạn đang sử dụng (ví dụ như paypal.com)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí