Migrera till Google Analytics 4

Med sin flexibla händelsebaserade datamodell gör Google Analytics 4 (GA4) att du kan se enhetliga användarresor över din webbplats och dina appar. GA4 använder Googles maskininlärning för att fylla luckor i dina data med modellerade insikter och förutsägande kapacitet som du kan använda för att få bättre resultat och få ditt företag att växa. Eftersom Google Analytics 4 inte är exklusivt beroende av cookies är det byggt för att hålla jämna steg med ett förändrande ekosystem, så att du kan lära dig mer om dina kunder även med luckor i dina data.

På den här sidan

Migrera till Google Analytics 4

Du kan migrera från din Universal Analytics-tagg till den nya Google Analytics 4-taggen. För att migrera måste du slutföra följande uppgifter:

Du kan också behöva slutföra följande uppgifter, beroende på hur du har konfigurerat Universal Analytics:

Steg 1: Skapa en GA4-egenskap

Om du vill skapa en Google Analytics 4-egenskap måste du ha redigerarrollen för Google Analytics-kontot. Om du vill migrera till GA4 måste du skapa en Google Analytics 4-egenskap som du lägger till i din Shopify-butik. När du har skapat din GA4-egenskap ska du skapa en webbdataström och kopiera tagg-ID för att använda det i steg 2.

Steg 2: Lägg till GA4-taggar till din Shopify-butik

Om du inte har Google & YouTube-kanalen installerad blir du uppmanad att installera den under konfigureringsprocessen för dina GA4-taggar. Du behöver inte ansluta till Google Merchant Center för att slutföra konfigureringen av GA4-taggar.

Se Googles dokumentation Shopify: Ställa in Google-taggen om du vill ha mer information om hur du konfigurerar Google-taggar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbshop > Inställningar.
 2. Klicka på Hantera pixel här i avsnittet Google Analytics.
 3. Klicka på Anslut ditt Google-konto.
 4. I avsnittet Dina Google Analytics-egenskaper, välj taggen för den GA4-egenskap som du vill ansluta till din Shopify-butik.
 5. Klicka på Anslut.

När du har lagt till GA4-taggar i din butik, beroende på hur du använder Universal Analytics, ska du vidta följande åtgärder:

 • Om du använder Universal Analytics-målgrupper måste du migrera målgrupper till GA4.
 • Om du använder Universal Analytics för att spåra Google Ad-konverteringar i din Shopify-butik måste du migrera konverteringsspårning till GA4.
 • Om du inte använder Universal Analytics-målgrupper eller spårar Google Ad-konverteringar är din migrering slutförd.

Migrera målgrupper till GA4

Om du använder Universal Analytics-målgrupper måste du migrera målgrupper till din GA4-egenskap. Genom att migrera målgrupper från din Universal Analytics-egenskap till din Google Analytics 4-egenskap kan du identifiera samma användargrupper baserat på dina Google Analytics 4-data och exportera dessa målgrupper till dina länkade Google Ads-konton för att behandla samma användningsfall.

Migrera konverteringsspårning till GA4

Om du använder Universal Analytics för att spåra Google Ad-konverteringar i din Shopify-butik måste du migrera konverteringsspårningen till GA4. Google Analytics 4 använder händelser för att spåra och mäta konverteringar istället för målen och e-handelsrapporten som Universal Analytics använder. Om du vill veta mer om konverteringsspårning i GA4, se Konverteringsanalys i GA4.

Gör följande för att migrera konverteringsspårning till GA4:

 1. Konfigurera händelser och markera dem som konverteringar i Google Analytics.
 2. Länka ditt Google Ads-konto till ditt Google Analytics-konto.
 3. Importera konverteringar till Google Ads.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis