การโอนย้ายไปยัง Google Analytics 4

Google จะยุติการใช้งาน Universal Analytics ในเดือน กรกฎาคม 2023 และจะแทนที่ด้วย Google Analytics 4(GA4) ซึ่งเป็นโซลูชันการวัดผลรุ่นใหม่ของ Google Universal Analytics จะยังคงเก็บข้อมูลต่อไปจนกว่าจะยุติการใช้งานในเดือน กรกฎาคม 2023 และจะยังเข้าถึงข้อมูลได้อีกอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากนั้น

ด้วยโมเดลข้อมูลตามกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น Google Analytics 4 จะช่วยให้คุณเห็นการใช้งานของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปของคุณได้ โดยแมชชีนเลิร์นนิงของ Google จะเชื่อมช่องว่างในข้อมูลของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ไว้และความสามารถในการคาดการณ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและขยับขยายธุรกิจของคุณ เนื่องจากไม่ได้อาศัยคุกกี้เพียงอย่างเดียว Google Analytics จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าได้แม้มีช่องว่างในข้อมูลของคุณ

การโอนย้ายไปยัง Google Analytics 4

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลจากแท็ก Universal Analytics ของคุณไปยังแท็ก Google Analytics 4 ใหม่ได้ หากต้องการโอนย้ายข้อมูล คุณต้องเสร็จสิ้นงานดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องเสร็จสิ้นงานต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Universal Analytics ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคุณสมบัติ GA4

ในการสร้างคุณสมบัติ Google Analytics 4 คุณต้องมี บทบาทผู้แก้ไข สำหรับบัญชีผู้ใช้ Google Analytics ในการโอนย้ายไปยัง GA4 คุณต้องสร้าง คุณสมบัติ Google Analytics 4 เพื่อเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หลังจากที่คุณสร้างคุณสมบัติ GA4 แล้ว ให้สร้างสตรีมข้อมูลเว็บ และคัดลอก ID ของแท็กเพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มแท็ก GA4 ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

หากคุณไม่ได้ติดตั้งช่องทาง Google & YouTube ไว้ คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับแท็ก GA4 คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Google Merchant Center เพื่อดำเนินการตั้งค่าแท็ก GA4 ของคุณเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  2. ในส่วน Google Analytics ให้คลิก จัดการพิกเซลที่นี่
  3. คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ
  4. เลือก ID ของแท็กสำหรับคุณสมบัติ GA4 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify
  5. คลิก เชื่อมต่อคุณสมบัติ Google Analytics 4

หลังจากที่เพิ่มแท็ก GA4 ไปยังร้านค้าของคุณแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ Universal Analytics:

โอนย้ายกลุ่มเป้าหมายไปยัง GA4

หากคุณใช้กลุ่มเป้าหมาย Univeral Analytics คุณจะต้อง โอนย้ายกลุ่มเป้าหมายไปยังคุณสมบัติ GA4 ของคุณ เมื่อโอนย้ายกลุ่มเป้าหมายจากคุณสมบัติ Universal Analytics ไปยังคุณสมบัติ Google Analytics ของคุณ คุณสามารถระบุกลุ่มผู้ใช้เดียวกันได้โดยอิงจากข้อมูล Google Analytics 4 ของคุณ และส่งออกกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไปยังบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงของคุณ เพื่อจัดการกรณีการใช้งานเดียวกัน

โอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันไปยัง GA4

หากคุณใช้ Universal Analytics เพื่อติดตามคอนเวอร์ชันของ Google Ad ในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจะต้องโอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันไปยัง GA4Google Analytics 4 ใช้กิจกรรมเพื่อติดตามและวัดคอนเวอร์ชันแทนเป้าหมายและรายงานอีคอมเมิร์ซที่ Universal Analytics ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามคอนเวอร์ชันใน GA4 ได้ที่ การวิเคราะห์คอนเวอร์ชันใน GA4

หากต้องการโอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันไปยัง GA4 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตั้งค่ากิจกรรมและทำเครื่องหมายว่าเป็นคอนเวอร์ชันใน Google Analytics
  2. เชื่อมโยงบัญชี Google Ads ของคุณกับบัญชี Google Analytics ของคุณ
  3. นําเข้าคอนเวอร์ชันไปยัง Google Ads

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี