การโอนย้ายไปยัง Google Analytics 4

Google Analytics 4 (GA4) จะช่วยให้คุณได้เห็นเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้แบบรวมในเว็บไซต์และแอปของคุณได้ เนื่องจากมีโมเดลข้อมูลตามกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น โดย GA4 จะใช้ Machine Learning ของ Google เพื่อปิดช่องว่างในข้อมูลของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกตามโมเดลและความสามารถในการคาดการณ์ซึ่งสามารถใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและขยับขยายธุรกิจของคุณได้ เนื่องจากไม่ได้อาศัยคุกกี้เพียงอย่างเดียว Google Analytics จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับตัวตามระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าได้แม้มีช่องว่างในข้อมูลของคุณก็ตาม

การโอนย้ายไปยัง Google Analytics 4

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลจากแท็ก Universal Analytics ของคุณไปยังแท็ก Google Analytics 4 ใหม่ได้ หากต้องการโอนย้ายข้อมูล คุณต้องเสร็จสิ้นงานดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องเสร็จสิ้นงานต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Universal Analytics ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคุณสมบัติ GA4

ในการสร้างคุณสมบัติ Google Analytics 4 คุณต้องมี บทบาทผู้แก้ไข สำหรับบัญชีผู้ใช้ Google Analytics ในการโอนย้ายไปยัง GA4 คุณต้องสร้าง คุณสมบัติ Google Analytics 4 เพื่อเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หลังจากที่คุณสร้างคุณสมบัติ GA4 แล้ว ให้สร้างสตรีมข้อมูลเว็บ และคัดลอก ID ของแท็กเพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มแท็ก GA4 ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

หากคุณไม่ได้ติดตั้งช่องทาง Google & YouTube ไว้ ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งช่องทางดังกล่าวในระหว่างกระบวนการตั้งค่าสำหรับแท็ก GA4 คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Google Merchant Center เพื่อดำเนินการตั้งค่าแท็ก GA4 ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแท็ก Google ให้ดูที่ Google's Shopify: ตั้งค่าเอกสารแท็ก Google ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  2. ในส่วน Google Analytics ให้คลิก จัดการพิกเซลที่นี่
  3. คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ
  4. ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ของคุณ ให้เลือกแท็กสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ
  5. คลิกเชื่อมต่อ

หลังจากที่เพิ่มแท็ก GA4 ไปยังร้านค้าของคุณแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ Universal Analytics:

โอนย้ายกลุ่มเป้าหมายไปยัง GA4

หากคุณเคยใช้กลุ่มเป้าหมาย Universal Analytics คุณจำเป็นต้องโอนย้ายกลุ่มเป้าหมายมายังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ของคุณ เมื่อโอนย้ายกลุ่มเป้าหมายจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ของคุณไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 คุณจะสามารถระบุกลุ่มผู้ใช้เดียวกันได้โดยอิงจากข้อมูลของ Google Analytics 4 และส่งออกกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นไปยังบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงอยู่ได้เพื่อจัดการกรณีการใช้งานเดียวกัน

โอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันไปยัง GA4

หากคุณเคยใช้ Universal Analytics เพื่อติดตามคอนเวอร์ชันของ Google Ad บนร้านค้า Shopify คุณจำเป็นต้องโอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันมายัง GA4 Google Analytics 4 จะใช้กิจกรรมเพื่อติดตามและวัดคอนเวอร์ชัน ซึ่งต่างจาก Universal Analytics ที่ใช้เป้าหมายและรายงานอีคอมเมิร์ซ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามคอนเวอร์ชันใน GA4 ได้ที่การวิเคราะห์คอนเวอร์ชันใน GA4

หากต้องการโอนย้ายการติดตามคอนเวอร์ชันไปยัง GA4 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตั้งค่ากิจกรรมและทำเครื่องหมายว่าเป็นคอนเวอร์ชันใน Google Analytics
  2. เชื่อมโยงบัญชี Google Ads ของคุณกับบัญชี Google Analytics ของคุณ
  3. นําเข้าคอนเวอร์ชันไปยัง Google Ads

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี