Hantera anpassade rapporter

När en anpassad rapport har skapats kan du ändra detaljerna i rapporten vid behov.

Visa anpassade rapporter

Anpassade rapporter som har skapats och sparats visas i listan på sidan Rapporter i din Shopify-admin.

Filtrera en lista med anpassade rapporter

Alla anpassade rapporter betraktas som användargenererade, till skillnad från att de har skrivits av Shopify. Namnet på medarbetaren som skapade rapporten listas som författare i kolumnen Författare i rapportlistan.

Du kan bara visa en lista över dina anpassade rapporter när du filtrerar listan efter Författare och sedan endast väljer Användare. I tillämpliga fall kan du filtrera listan ytterligare efter medarbetaren som skrivit rapporten.

Personalbehörigheter för anpassade rapporter

Butikspersonal med analytics-behörighet kan komma åt alla rapporter som du redigerar eller skapar, och de kan duplicera och ändra dessa rapporter.

Läs mer om behörigheter för personalanalys.

Redigera en anpassad rapport

Filtren och kolumndata i en anpassad rapport kan ändras när som helst, även efter att rapporten har skapats.

Läs om hur du filtrerar och redigerar dina rapporter.

Steg:

Byt namn på en anpassad rapport

Radera en anpassad rapport

Att radera en rapport kan inte ångras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis