การจัดการรายงานแบบกำหนดเอง

หลังจากสร้างรายงานแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานได้ตามจําเป็น

ดูรายงานแบบปรับแต่งเอง

รายงานแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นและบันทึกแล้วจะแสดงในรายการในหน้ารายงานของส่วนผู้ดูแล Shopify

กรองรายการของรายงานแบบกำหนดเอง

รายงานแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถือว่าสร้างโดยผู้ใช้ เมื่อเทียบกับรายงานที่ Shopify จัดทำขึ้นชื่อของพนักงานที่สร้างรายงานจะแสดงเป็นผู้จัดทำในคอลัมน์ผู้จัดทำของรายการในรายงาน

คุณสามารถแสดงรายการที่มีเฉพาะรายงานแบบกำหนดเองได้โดยการกรองรายการตามผู้เขียนและเลือกเฉพาะผู้ใช้เท่านั้น โดยคุณสามารถกรองรายการเพิ่มเติมโดยใช้พนักงานที่จัดทำรายงานได้

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานสำหรับรายงานแบบกำหนดเอง

พนักงานร้านคนใดก็ตามที่มีสิทธิ์อนุญาตระดับผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถเข้าถึงรายงานทั้งหมดที่คุณแก้ไขหรือสร้างไว้ได้ ทั้งยังทำสำเนาและแก้ไขรายงานเหล่านั้นได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตในการวิเคราะห์ของพนักงาน

แก้ไขรายงานแบบกำหนดเอง

ตัวกรองและข้อมูลคอลัมน์ในรายงานแบบปรับแต่งเองนั้น สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการสร้างรายงานไปแล้ว

ดูวิธีกรองและแก้ไขรายงานของคุณ

ขั้นตอน:

เปลี่ยนชื่อรายงานแบบกำหนดเอง

ลบรายงานแบบกำหนดเอง

การลบรายงานไม่สามารถเลิกทำได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี