Zarządzanie raportami niestandardowymi

Po utworzeniu raportu niestandardowego możesz w razie potrzeby zmodyfikować szczegóły dotyczące raportu.

Wyświetl raporty niestandardowe

Raporty niestandardowe, które zostały utworzone i zapisane, wyświetlają się na stronie Raporty panelu administracyjnego Shopify.

Filtruj listę niestandardowych raportów

Wszystkie raporty niestandardowe uznaje się za wygenerowane przez użytkownika, a nie za utworzone przez Shopify. Nazwisko pracownika, który utworzył raport, wyświetla się w kolumnie Autor listy Raporty.

Możesz wyświetlić listę tylko swoich raportów niestandardowych, filtrując listę według autorów, a następnie wybierając tylko użytkowników. W odpowiednich przypadkach możesz dodatkowo filtrować listę według pracownika, który utworzył raportu.

Uprawnienia pracowników do niestandardowych raportów

Pracownicy sklepu z uprawnieniami do analiz mogą uzyskać dostęp do wszystkich raportów, które modyfikujesz lub tworzysz, a także mogą je powielać i modyfikować.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników do analiz.

Edytowanie raportu niestandardowego

Filtry i dane kolumn w raporcie niestandardowym mogą być zmieniane w dowolnym momencie, nawet po utworzeniu raportu.

Dowiedz się, jak filtrować i edytować raporty.

Kroki:

Zmiana nazwy raportu niestandardowego

Usuwanie raportu niestandardowego

Usunięcia raportu nie można cofnąć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo