Yêu cầu và hạn chế của Đoạn mã Shopify

Một số hạn chế của Đoạn mã Shopify tồn tại để tăng cường bảo mật và đảm bảo đoạn mã có thể chạy bất kể có bao nhiêu khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn vào một thời điểm bất kỳ. Lưu ý những hạn chế sau nếu bạn đang xây dựng đoạn mã cho cửa hàng Shopify của mình.

Cửa hàng trực tuyến và API Storefront

Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa đoạn mã, hãy chọn nơi chạy đoạn mã đó, cụ thể là chỉ trong cửa hàng trực tuyến hay trong cả cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng sau:

Để đoạn mã hoạt động, trang web của bạn phải có chức năng giỏ hàng tích hợp sẵn, do đó bạn không thể sử dụng đoạn mã có Nút Mua hoặc kênh bán hàng Facebook và Instagram của Meta.

Các đoạn mã đã đăng

Mỗi lần, bạn chỉ được đăng một tập lệnh mỗi loại. Ví dụ: Bạn có thể đăng một tập lệnh mục hàng và một tập lệnh phí vận chuyển, nhưng không được đăng hai tập lệnh mục hàng cùng lúc.

Số lượng Đoạn mã Shopify tối đa

Bạn có thể tạo tối đa 200 Đoạn mã Shopify.

Đơn hàng nháp

Đoạn mã mục hàng, đoạn mã phí vận chuyển và đoạn mã thanh toán không hoạt động với đơn hàng nháp hoặc trang thanh toán đơn hàng nháp.

Trường thông tin bổ sung

Đoạn mã Shopify không thể truy cập Trường thông tin bổ sung.

Thuộc tính giỏ hàng/thanh toán

Đoạn mã Shopify không thể truy cập thuộc tính giỏ hàng Liquid của Shopify. Bạn có thể thêm những thuộc tính này vào trang giỏ hàng để thu thập thông tin bổ sung của khách hàng nhưng không thể tạo một đoạn mã sử dụng các thuộc tính đó.

Mã giảm giá

Đoạn mã có thể truy cập dữ liệu về trạng thái có hay không áp dụng mã giảm giá, số tiền giảm giá và hình thức giảm giá, ví dụ như số tiền cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc phí vận chuyển. Đoạn mã không thể truy cập dữ liệu về cách thức áp dụng mã giảm giá, ví dụ như việc đó là mã dành riêng cho giỏ hàng hoặc mục hàng. Như vậy, Đoạn mã không thể truy cập vào tổng giá trị sau giảm giá hoặc ưu đãi giảm giá tự động.

Đoạn mã mục hàng và vận chuyển truy cập ưu đãi giảm giá áp dụng cho giỏ hàng không tương thích với tổ hợp ưu đãi giảm giá. Phương thức .discount_code chỉ có thể trả về một mã giảm giá duy nhất. Không hỗ trợ giỏ hàng chứa nhiều mã giảm giá đang sử dụng tổ hợp ưu đãi giảm giá.

Mục hàng

Các đoạn mã không thể thêm mặt hàng vào giỏ hàng hoặc tăng giá của mặt hàng.

Phí vận chuyển

Các đoạn mã không thể tăng phí vận chuyển.

Nhiều đơn vị tiền tệ

Đoạn mã của bạn có thể không hoạt động với nhiều đơn vị tiền tệ như dự kiến. Để đảm bảo đoạn mã hoạt động đối với giỏ hàng hoặc giao dịch thanh toán thực hiện bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác với đơn vị tiền tệ chính của cửa hàng, bạn cần di chuyển đoạn mã sang Shopify Functions.

Biểu thức thông thường

Không hỗ trợ so khớp biểu thức chính quy. Nếu đang tạo một đoạn mã mục hàng, bạn có thể sử dụng một trong các phương thức sau làm giải pháp thay thế:

Chủ đề

Bạn có thể cần cập nhật chủ đề Liquid để hỗ trợ đoạn mã và tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Ví dụ: Không phải tất cả chủ đề đều hiển thị ưu đãi giảm giá theo mục hàng trong giỏ hàng. Nếu rơi vào trường hợp này, bạn cần chỉnh sửa chủ đề để hiển thị các ưu đãi giảm giá theo mục hàng trong giỏ hàng. Tìm hiểu thêm về các loại sửa đổi bạn có thể thực hiện đối với chủ đề Liquid.

Tài nguyên

Một đoạn mã chỉ có lượng CPU và bộ nhớ có hạn. Tài nguyên dành cho đoạn mã phụ thuộc vào kích cỡ giỏ hàng và số lượng phép tính mà đoạn mã đó cần. Shopify sẽ theo dõi kỹ các giới hạn tài nguyên này để đảm bảo giới hạn đó không ngăn cản đoạn mã hoạt động như dự kiến.

Khi bạn kiểm tra đoạn mã, bảng điều khiển Script Editor sẽ in tỷ lệ phần trăm tài nguyên được phân bổ mà đoạn mã đang sử dụng.

Nhập vào/xuất ra

Trừ một số trường hợp ngoại lệ, Đoạn mã Shopify không có khả năng nhập/xuất. Như vậy nghĩa là đoạn mã không thể thực hiện các yêu cầu web hay các lệnh gọi cơ sở dữ liệu, cũng như không thể nhập dữ liệu nhập của người dùng.

Có thể sử dụng phương thức puts để in văn bản vào bảng điều khiển trong ứng dụng Script Editor.

Thời gian và ngẫu nhiên

Đoạn mã không thể bao gồm tính toán ngẫu nhiên hoặc dựa trên thời gian. Shopify Scripts không thể truy cập đối tượng và Time phương thức rand.

Vì đoạn mã chạy bất cứ khi nào tính toán lại tổng của giỏ hàng, đoạn mã dựa trên thời gian hoặc tạo số ngẫu nhiên có thể mang lại kết quả không thể đoán trước hoặc gây nhầm lẫn nếu khách hàng thay đổi giỏ hàng thường xuyên. Tuy nhiên, bạn có thể lên lịch cho đoạn mã chạy trong các sự kiện bằng ứng dụng Launchpad.

Giới hạn ký tự của đoạn mã

Bạn có thể tạo đoạn mã dài tối đa 40.960 ký tự.

Đơn hàng gói đăng ký

Nếu đoạn mã mục hàng và vận chuyển tạo một ưu đãi giảm giá cho sản phẩm gói đăng ký thì ưu đãi giảm giá sẽ áp dụng cho các khoản thanh toán sau:

  • chỉ với kỳ thanh toán đầu tiên của đơn thanh toán cho mỗi lần giao hàng mà không áp dụng cho đơn hàng đã lên lịch
  • toàn bộ số tiền của đơn hàng gói đăng ký trả trước

Tìm hiểu thêm về gói đăng ký và đoạn mã.

Thanh toán nhanh

Khi bạn sử dụng Đoạn mã Shopify với phương thức thanh toán nhanh, ưu đãi giảm giá vận chuyển sẽ được áp dụng sau khi khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh. Do đó, thiết bị hoặc trình duyệt của khách hàng sẽ không hiện thay đổi đối với giá đơn hàng. Khách hàng có thể xem giá gốc khi thanh toán nhanh nhưng sẽ được tính đúng giá đã chiết khấu.

Hệ thống bán hàng Shopify (POS)

Đoạn mã Shopify không hỗ trợ Shopify Point of Sale (POS).

Đổi tên cổng thanh toán

Bạn không thể đổi tên cổng thanh toán có hình ảnh hoặc logo hiển thị làm tên của cổng. Bạn có thể đổi tên cổng thanh toán có hình ảnh logo bên cạnh tên cổng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí