Đoạn mã cho gói đăng ký

Tùy chỉnh trải nghiệm mua gói đăng ký bằng đoạn mã.

Khi thương nhân bán sản phẩm gói đăng ký, sản phẩm sẽ được chỉ định gói bán hàng (qua ứng dụng gói đăng ký). Khi viết đoạn mã, bạn có thể sử dụng đối tượng lineitem .selling_plan_id để xác định thời điểm sản phẩm được mua dưới dạng gói đăng ký.

Mục hàng cho gói đăng ký có ID gói bán hàng, nhưng mục hàng cho các giao dịch mua một lần thì không có ID gói bán hàng.

Có thể mua sản phẩm dưới cả dạng gói đăng ký lẫn đơn mua một lần. Ví dụ: Khách hàng có thể mua cùng một bánh xà phòng dưới dạng gói đăng ký và mua lẻ. Thông thường, mỗi mẫu mã sản phẩm trong đơn hàng chỉ có một mục hàng. Trừ trường hợp đơn hàng chứa các gói đăng ký và mỗi gói đăng ký có một mục hàng riêng trong đơn hàng. Ví dụ: Khi khách hàng mua cùng một bánh xà phòng dưới dạng gói đăng ký và đơn mua một lần, mỗi đơn hàng này sẽ có một mục hàng. Tương tự, các gói đăng ký có thể có hãng vận chuyển riêng trong một đơn hàng.

Đoạn mã lineitem

Đoạn mã giảm giá gói đăng ký áp dụng cho:

  • chỉ với kỳ thanh toán đầu tiên của đơn thanh toán theo lượt giao hàng. Những ưu đãi giảm giá này không áp dụng cho các kỳ thanh toán đã lên lịch.
  • toàn bộ số tiền của đơn hàng gói đăng ký trả trước.

Tập lệnh vận chuyển

Đoạn mã giảm phí vận chuyển áp dụng cho:

  • chỉ với kỳ thanh toán đầu tiên của đơn thanh toán theo lượt giao hàng. Những ưu đãi giảm giá này không áp dụng cho các kỳ thanh toán đã lên lịch.
  • toàn bộ số tiền của đơn hàng gói đăng ký trả trước.

Tập lệnh thanh toán

Khách hàng chỉ có thể thanh toán cho sản phẩm gói đăng ký bằng Shopify Payments. Đảm bảo bạn không có đoạn mã thanh toán nào ẩn Shopify Payments. Nếu không, khách hàng sẽ không thể thanh toán đơn hàng gói đăng ký.

Ví dụ

Các chủ đề sau đây bao gồm ví dụ sử dụng gói đăng ký:

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí