Shopify Order Printer

Bạn có thể in và tùy chỉnh hóa đơn, phiếu giao hàng và các tài liệu khác bằng ứng dụng Order Printer của Shopify.

Xem ví dụ sau về cách sử dụng ứng dụng Shopify Order Printer:

  • John sở hữu một cửa hàng may mặc. Mỗi khi thực hiện một đơn hàng từ cửa hàng, anh đều dùng ứng dụng Shopify Order Printer để in phiếu giao hàng thêm vào gói hàng.
  • Sameera sở hữu cửa hàng đồ gỗ nội thất theo yêu cầu. Mỗi lần nhận được đơn hàng cho một món đồ nội thất theo yêu cầu, cô đều dùng ứng dụng Shopify Order Printer để in hóa đơn gửi cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu Shopify Order Printer bằng mã HTML, CSS và Liquid. Bộ phận hỗ trợ chủ đề Shopify có thể giúp thực hiện các tùy chỉnh nhỏ trong phạm vi Chính sách thiết kế của Shopify. Đối với các nội dụng tùy chỉnh phức tạp, bạn có thể thuê nhà thiết kế bên thứ ba.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí