In tài liệu bằng ứng dụng Order Printer của Shopify

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Shopify Order Printer để in hóa đơn và phiếu giao hàng cho đơn hàng từ cả trang quản trị Shopify và ứng dụng Shopify POS. Bạn có thể in tối đa 50 đơn hàng cùng lúc bằng ứng dụng Shopify Order Printer. Để in thêm đơn hàng, cân nhắc xuất dữ liệu đơn hàng sang tệp CSV.

In tài liệu cho nhiều đơn hàng trên trang quản trị Shopify

In tài liệu cho đơn hàng trên trang quản trị Shopify

Lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF

Khi bạn in tài liệu bằng ứng dụng Order Printer của Shopify, chức năng in của trình duyệt sẽ được dùng để in tài liệu. Bạn có thể sử dụng chức năng này để lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF.

Thiết lập mẫu tài liệu mặc định

Bạn có thể chọn loại tài liệu bạn muốn in theo mặc định cho từng đơn hàng.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Order Printer.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Mẫu.

  5. Nhấp vào tài liệu bạn muốn in theo mặc định.

  6. Chọn In theo mặc định.

  7. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí