การพิมพ์หน้าคำสั่งซื้อ

คุณอาจต้องการพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อออกมาเพื่อเก็บบันทึกไว้เอง หรือเพื่อบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า คุณสามารถพิมพ์คำสั่งซื้อได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

เมื่อคุณพิมพ์หน้าคำสั่งซื้อ หน้าที่พิมพ์จะมีไทม์ไลน์ความคิดเห็นสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง บันทึกการจัดส่ง หรือเอกสารอื่นๆ ให้พิจารณาดาวน์โหลดแอป Shopify Order Printer จาก Shopify App Store

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิก "คำสั่งซื้อ" ที่คุณต้องการพิมพ์

  3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นคลิกที่หน้าพิมพ์คำสั่งซื้อ

  4. ไปที่หน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าของคุณแล้วคลิก พิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี