อ้างอิงตัวแปรบันทึกการจัดส่ง

บันทึกการจัดส่งของคุณแสดงผลโดยใช้ Liquid ซึ่งเป็นภาษาเทมเพลตที่สร้างโดย Shopify

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเทมเพลตบันทึกการจัดส่งของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ในส่วน บันทึกการจัดส่ง ของหน้า การจัดส่งและส่งมอบ ของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ตัวแปรร้านค้า

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของคุณไปยังบันทึกการจัดส่ง คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลร้านค้าของคุณได้ในหน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรร้านค้า
ตัวแปร คำอธิบาย
shop.name
ชื่อร้านค้าของคุณ
shop.email
อีเมลร้านค้าของคุณ
shop.domain
โดเมนร้านค้าของคุณ

ตัวแปรที่อยู่ร้านค้า

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มที่อยู่ร้านค้าของคุณไปยังบันทึกการจัดส่ง คุณสามารถดูและแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของคุณได้ในส่วนต้นทางการจัดส่งของหน้า การจัดส่งและส่งมอบ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่อยู่ร้านค้า
ตัวแปร คำอธิบาย
shop_address.address1
อีเมลร้านค้าของคุณ
shop_address.address2
อพาร์ตเมนต์หรือห้องชุดของร้านค้าคุณ
shop_address.company
ชื่อบริษัทของคุณ
shop_address.city
เมืองของร้านค้าคุณ
shop_address.province_code
รหัสรัฐหรือจังหวัดของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น รหัสจังหวัดของออนแทรีโอคือ ON
shop_address.province
รัฐหรือจังหวัดของร้านค้าคุณ
shop_address.zip
รหัสไปรษณีย์ของร้านค้าคุณ
shop_address.country_code
รหัสประเทศของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น รหัสประเทศแคนาดาคือ CA
shop_address.country
ประเทศของร้านค้าคุณ
shop_address.summary
ที่อยู่เต็มของร้านค้าคุณ

ตัวแปรคำสั่งซื้อ

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อไปยังบันทึกการจัดส่งของคุณ คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อที่หน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำอธิบายของตัวแปรคำสั่งซื้อ
ตัวแปร คำอธิบาย
order.order_number
เลขคำสั่งซื้อที่ไม่มีอักษรนำหน้าหรืออักษรตามหลังใดๆ ตัวอย่างเช่น 1004
order.name
เลขคำสั่งซื้อรวมถึงอักษรนำหน้าหรืออักษรตามหลังใดๆ ที่กำหนดไว้ในหน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวอย่างเช่น #1004
order.note
บันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ หากมี
order.created_at
วันและเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น 2009-05-30T17:43:51+02:00 ให้ใช้ตัวกรองวันที่เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ

ตัวแปรลูกค้า

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลของลูกค้าคุณไปยังบันทึกการจัดส่งของคุณ คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อได้ที่หน้าลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำอธิบายของตัวแปรลูกค้า
ตัวแปร คำอธิบาย
customer.first_name
ชื่อจริงของลูกค้า
customer.last_name
นามสกุลของลูกค้า
customer.name
ชื่อเต็มของลูกค้า
customer.email
อีเมลของลูกค้า

ตัวแปรการจัดส่งของลูกค้าและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มที่อยู่การจัดส่งและการเรียกเก็บเงินไปยังบันทึกการจัดส่งของคุณ คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อได้ที่หน้าลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำอธิบายตัวแปรที่อยู่ของลูกค้า
ตัวแปร คำอธิบาย

shipping_address.address1

billing_address.address1
ที่อยู่ของลูกค้า

shipping_address.address2

billing_address.address2
อพาร์ตเมนต์หรือห้องชุดของลูกค้า

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
ชื่อจริงของลูกค้า

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
นามสกุลของลูกค้า

shipping_address.name

billing_address.name
ชื่อเต็มของลูกค้า

shipping_address.phone

billing_address.phone
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

shipping_address.company

billing_address.company
ชื่อบริษัทของลูกค้าในที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

shipping_address.city

billing_address.city
เมืองของลูกค้า

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
รหัสรัฐหรือจังหวัดของลูกค้า ตัวอย่างเช่น รหัสจังหวัดของออนแทรีโอคือ ON

shipping_address.province

billing_address.province
รัฐหรือจังหวัดของลูกค้า

shipping_address.zip

billing_address.zip
รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
รหัสประเทศของลูกค้าคุณ ตัวอย่างเช่น รหัสประเทศแคนาดาคือ CA

shipping_address.country

billing_address.country
ประเทศของลูกค้า

shipping_address.summary

billing_address.summary
ที่อยู่เต็มของลูกค้า

สินค้าเฉพาะรายการในตัวแปรการจัดส่ง

ใช้ตัวแปรในตารางนี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดสินค้าไปยังบันทึกการจัดส่ง หากต้องการดูสินค้าในคำสั่งซื้อ ให้ไปที่หน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและคลิกหมายเลขคำสั่งซื้อ

คำอธิบายสินค้าเฉพาะรายการในตัวแปรการจัดส่ง
ตัวแปร คำอธิบาย
line_items_in_shipment

รายการของสินค้าเฉพาะรายการที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน สินค้าเฉพาะรายการส่วนบุคคลสามารถอยู่ในลูปเป็น line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

ลักษณะที่มีให้ใช้งานทั้งหมดของ line_item ระบุไว้ด้านล่าง:

line_item.image - รูปภาพของสินค้า หากมี

line_item.title - ชื่อสินค้า หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ ชื่อตัวเลือกสินค้าจะรวมอยู่ด้วย

line_item.variant_title - ชื่อตัวเลือกสินค้า

line_item.vendor - เวนเดอร์สินค้า

line_item.sku - SKU ของสินค้า

line_item.quantity - จำนวนทั้งหมดสำหรับสินค้านั้น

line_item.shipping_quantity - จำนวนของสินค้านั้นที่กำลังจัดการในการจัดส่ง

line_item.properties - คุณสมบัติสินค้า

includes_all_line_items_in_order

บูลีน

หากเป็นจริง สินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อจะรวมอยู่ในการจัดส่ง

หากเป็นเท็จ สินค้าบางรายการจากคำสั่งซื้อจะรวมอยู่ในการจัดส่ง

รูปภาพ

อนุญาตให้ใช้รูปภาพจากโดเมน https://cdn.myshopify.com/ เท่านั้น รูปภาพอื่นๆ จะถูกกรองออก คุณสามารถรวมรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดแล้วไปยังหน้าไฟล์ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากต้องการเพิ่มรูปภาพหรือภาพขนาดย่อของสินค้าไปยังบันทึกการจัดส่ง ให้ใช้ตัวแปร line_item.image

ตัวอย่างของตัวแปรบันทึกการจัดส่ง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่คุณสามารถใช้ตัวแปรบันทึกการจัดส่งบางส่วน

ตอนนี้

คุณสามารถใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อแสดงวันและเวลาปัจจุบันได้:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

เอาต์พุตคือ:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

ตัวแปร line_items_in_shipment แสดงอาร์เรย์ของสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในการจัดส่ง

ตัวอย่างเช่น:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

ช่องที่ส่งคืนในแต่ละรายการ line_item เป็นดังต่อไปนี้:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

คุณสามารถแสดงรูปภาพสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของคุณ โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

คุณสามารถแสดงจำนวนและจำนวนการจัดส่งสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของคุณ โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

ตัวอย่างเช่น สามารถแสดง:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

คุณสามารถใช้ตัวแปรนี้เพื่อแสดงข้อความได้ หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี