Odkaz na proměnnou přepravního listu

Přepravní listy se vykreslují pomocí jazyka Liquid, což je šablonovací jazyk od Shopify.

Změny v šablonách přepravních listů můžete provádět kliknutím na tlačítko Upravit v sekci Přepravní listy na stránce nastavení dopravy v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnné obchodu

Proměnné z této tabulky slouží k přidání podrobností o obchodu do přepravního listu. Informace o obchodu naleznete v sekci Podrobnosti obchodu na stránce obecného nastavení v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnná Popis
shop.name
Název vašeho obchodu.
shop.email
E-mailová adresa vašeho obchodu.
shop.domain
Doména obchodu.

Proměnné adresy obchodu

Proměnné z této tabulky slouží k přidání adresy obchodu do přepravního listu. Informace o obchodu naleznete v sekci Původ zásilky na stránce nastavení dopravy v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnná Popis
shop_address.address1
Adresa obchodu.
shop_address.address2
Byt, kde sídlí obchod.
shop_address.company
Název firmy.
shop_address.city
Město, kde sídlí obchod.
shop_address.province_code
Stát nebo kód provincie obchodu. Například kód provincie pro Ontario je ON.
shop_address.province
Stát nebo provincie obchodu
shop_address.zip
PSČ obchodu.
shop_address.country_code
Kód země obchodu. Například kód země pro Kanadu je CA.
shop_address.country
Země obchodu.
shop_address.summary
Úplná adresa obchodu.

Proměnné objednávky

Proměnné z této tabulky slouží k přidání podrobností o objednávce do přepravního listu. Seznam objednávek naleznete na stránce Objednávky v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnná Popis
order.order_number
Číslo objednávky bez předpon a přípon. Například 1004.
order.name
Číslo objednávky včetně předpon a přípon nastavené na stránce obecného nastavení v administrátorském rozhraní Shopify. Například č. 1004.
order.note
Poznámka přidružená k příslušné objednávce.
order.created_at
Datum a čas vytvoření objednávky. Například 2009-05-30T17:43:51+02:00. Ke změně formátu použijte Filtrování podle data.

Proměnné zákazníka

Proměnné z této tabulky slouží k přidání informací o zákazníkovi do přepravního listu. Seznam objednávek naleznete na stránce Zákazníci v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnná Popis
customer.first_name
Křestní jméno zákazníka.
customer.last_name
Příjmení zákazníka.
customer.name
Celé jméno zákazníka.
customer.email
E-mail zákazníka.

Proměnné doručovací a fakturační adresy zákazníka

Proměnné z této tabulky slouží k přidání doručovací a fakturační adresy zákazníka do přepravního listu. Seznam objednávek naleznete na stránce Zákazníci v administrátorském rozhraní Shopify.

Proměnná Popis

shipping_address.address1

billing_address.address1
Adresa zákazníka.

shipping_address.address2

billing_address.address2
Byt zákazníka.

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Křestní jméno zákazníka.

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Příjmení zákazníka.

shipping_address.name

billing_address.name
Celé jméno zákazníka.

shipping_address.phone

billing_address.phone
Telefonní číslo zákazníka.

shipping_address.company

billing_address.company
Název firmy zákazníka pro doručovací adresu.

shipping_address.city

billing_address.city
Město zákazníka.

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Stát nebo kód provincie zákazníka. Například kód provincie pro Ontario je ON.

shipping_address.province

billing_address.province
Stát nebo provincie zákazníka.

shipping_address.zip

billing_address.zip
PSČ zákazníka.

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Kód země zákazníka. Například kód země pro Kanadu je CA.

shipping_address.country

billing_address.country
Země zákazníka.

shipping_address.summary

billing_address.summary
Úplná adresa zákazníka.

Proměnné samostatných položek v zásilce

Proměnné z této tabulky slouží k přidání údajů o produktu do přepravního listu. K zobrazení produktů v objednávce přejděte na stránku Objednávky v administrátorském rozhraní Shopify a klikněte na příslušné číslo objednávky.

Proměnná Popis
line_items_in_shipment

Seznam samostatných položek v zásilce. Samostatné položky se můžou nacházet ve smyčce jako line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

Všechny dostupné atributy line_item jsou níže:

line_item.image – Obrázek produktu, pokud existuje.

line_item.title – Název produktu. Je-li u produktu k dispozici několik variant, bude zahrnut i název varianty.

line_item.variant_title – Název varianty produktu.

line_item.vendor – Dodavatel produktu.

line_item.sku – Skl. j. produktu.

line_item.quantity – Celkové množství daného produktu.

line_item.shipping_quantity – Množství daného produktu, které se odbavuje v rámci zásilky.

line_item.properties – Vlastnosti produktu.

includes_all_line_items_in_order

Logická hodnota

V případě hodnoty pravda budou do zásilky zahrnuty všechny položky z objednávky.

V případě hodnoty nepravda budou do zásilky zahrnuty jen některé položky z objednávky.

Obrázky

Obrázky jsou povoleny pouze z domény https://cdn.myshopify.com/. Všechny ostatní obrázky se vyfiltrují. Můžete zahrnout jakýkoli obrázek, který nahrajete na stránku Soubory v administrátorském rozhraní Shopify.

K přidání obrázků nebo náhledů produktů do přepravního listu použijte proměnnou line_item.image.

Příklady proměnných přepravního listu

Následující příklady uvádějí způsob využití proměnných přepravního listu.

teď

Tento formát slouží k zobrazení aktuálního data a času:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Výstup:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

Proměnná line_items_in_shipment zobrazuje matici samostatných položek, které jsou zahrnuty do objednávky.

Například:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Pole vrátila jednotlivé záznamy line_item entry následovně:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Dále můžete zobrazit obrázky pro samostatné položky pomocí následujícího formátu:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Množství a expedované množství samostatných položek můžete zobrazit pomocí tohoto formátu:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Tímto se například zobrazí:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Tuto proměnnou můžete použít k zobrazení zprávy, pokud doručujete některé položky zahrnuté v objednávce. Například:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma