Reference til følgeseddelskabeloner

Din følgeseddel gengives ved hjælp af Liquid, et skabelonsprog skabt af Shopify.

Du kan foretage ændringer i dine følgeseddelskabeloner ved at klikke på knappen Rediger i afsnittet Følgesedler på siden Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

Gem variabler

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje detaljer om din butik på din følgeseddel. Du kan finde og redigere oplysninger om din butik på siden med indstillinger for Butiksoplysninger i din Shopify-administrator.

Beskrivelse af variabler for butik
Variabel Beskrivelse
shop.name
Navnet på din butik.
shop.email
Din butiks mailadresse
shop.domain
Din butiks domæne.

Gem variabler for adresse

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje din butiks adresse på din følgeseddel. Du kan finde og redigere adresseoplysningerne i afsnittet Forsendelsesoprindelse på siden Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

Beskrivelse af variable for butiksadresse
Variabel Beskrivelse
shop_address.address1
Din butiks adresse.
shop_address.address2
Din butiks lejlighedsnr.
shop_address.company
Dit firmanavn
shop_address.city
Din butiks by
shop_address.province_code
Din butiks stats- eller områdekode. Områdekoden for Ontario er for eksempel ON.
shop_address.province
Din butiks stat eller provins
shop_address.zip
Din butiks postnummer.
shop_address.country_code
Din butiks landekode. Landekoden for Canada er for eksempel CA.
shop_address.country
Din butiks land.
shop_address.summary
Din butiks fulde adresse.

Ordrevariabler

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje detaljer om ordren på din følgeseddel. Du kan se en liste over ordrer på siden Ordrer i din Shopify-administrator.

Beskrivelse af variabler for ordre
Variabel Beskrivelse
order.order_number
Ordrenummer uden præfiks eller suffiks. For eksempel 1004.
order.name
Ordrenummer, inklusive eventuelle præfikser eller suffikser, der er angivet på siden Butiksoplysninger i din Shopify-administrator. For eksempel #1004.
order.note
Den note, der er tilknyttet ordren, hvis en sådan eksisterer.
order.created_at
Den dato og det tidspunkt, hvor ordren blev oprettet. For eksempel 2009-05-30T17:43:51+02:00. Brug datofilteret for at ændre formatet.

Kundevariabler

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje kundeoplysninger på din følgeseddel. Du kan se en liste over ordrer på siden Kunder in din Shopify-administrator.

Beskrivelse af variabler for kunde
Variabel Beskrivelse
customer.first_name
Kundens fornavn.
customer.last_name
Kundens efternavn.
customer.name
Kundens fulde navn.
customer.email
Kundens mailadresse.

Variabler for kundens leverings- og faktureringsadresse

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje kundens leverings- og faktureringsadresse på din følgeseddel. Du kan se en liste over ordrer på siden Kunder in din Shopify-administrator.

Beskrivelse af variabler for kundeadresse
Variabel Beskrivelse

shipping_address.address1

billing_address.address1
Kundens adresse

shipping_address.address2

billing_address.address2
Kundens lejlighedsnr.

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Kundens fornavn.

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Kundens efternavn.

shipping_address.name

billing_address.name
Kundens fulde navn.

shipping_address.phone

billing_address.phone
Kundens telefonnummer.

shipping_address.company

billing_address.company
Kundens firmanavn til leveringsadressen.

shipping_address.city

billing_address.city
Kundens by.

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Kundens stats- eller områdekode. Områdekoden for Ontario er for eksempel ON.

shipping_address.province

billing_address.province
Kundens stat eller provins

shipping_address.zip

billing_address.zip
Kundens postnummer.

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Kundens landekode Landekoden for Canada er for eksempel CA.

shipping_address.country

billing_address.country
Kundens land.

shipping_address.summary

billing_address.summary
Kundens fulde adresse.

Varelinjer i leveringsvariabler

Brug variablerne i denne tabel til at tilføje produktoplysninger på din følgeseddel. Gå til siden Ordrer i din Shopify-administrator og klik på ordrenummeret for at få vist produkter i en ordre.

Beskrivelse af variabler for varelinjer i forsendelser
Variabel Beskrivelse
line_items_in_shipment

En liste med varelinjer, der hører sammen i en forsendelse. Individuelle varelinjer kan være en del af en sløjfe som line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

Alle tilgængelige attributter for line_item er anført herunder:

line_item.image - Billede af produktet, hvis et sådant findes.

line_item.title - Produktnavnet. Hvis produktet har flere varianter,. er variantnavnet også inkluderet.

line_item.variant_title - Navnet på produktvarianten.

line_item.vendor - Forhandler af produktet.

line_item.sku - Produktets SKU.

line_item.quantity - Det samlede antal af det pågældende produkt.

line_item.shipping_quantity – Antallet af det pågældende produkt, der klargøres i leveringen.

line_item.properties - Produktegenskaber.

includes_all_line_items_in_order

Boolesk

Hvis sandt, så er alle varerne i ordren inkluderet i forsendelsen.

Hvis falsk, så er det ikke alle varerne fra ordren, der er inkluderet i forsendelsen.

Billeder

Billeder er kun tilladt fra domænet https://cdn.myshopify.com/. Andre billeder filtreres fra. Du kan inkludere ethvert billede, du har uploadet til siden Filer i din Shopify-administrator.

Brug variablen line_item.image for at tilføje produktbilleder eller miniaturebilleder til din følgeseddel.

Eksempler på følgeseddelvariabler

Følgende eksempler viser, hvordan du kan bruge nogle af variablerne på følgesedlen.

nu

Du kan bruge følgende format til at få vist aktuel tid og dato:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Resultatet er:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

Variablen line_items_in_shipment viser en række varelinjer, der er inkluderet i forsendelsen.

For eksempel:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

De felter, der returneres i hver line_item er som følger:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Du kan få vist billeder for varelinjerne ved hjælp af følgende format:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Du kan få vist antal og leveringsantal for varelinjerne ved hjælp af følgende format:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Dette kan for eksempel vise:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Du kan bruge denne variabel til at vise en besked, hvis du leverer nogle af varerne i en ordre. For eksempel:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis