Referens för variabler i en följesedel

Dina följesedlar skapas genom användning av Liquid, ett mallspråk skapat av Shopify.

Du kan göra ändringar i dina följesedelsmallar genom att klicka på knappen Redigera i avsnittet Följesedlar på sidan Frakt och leverans i din Shopify-administratör.

Butiksvariabler

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till uppgifter om din butik på din följesedel. Du kan hitta och redigera din butiksinformation på inställningssidan för Butiksinformation i din Shopify-administratör.

Beskrivning av butiksvariabler
Variabel Beskrivning
shop.name
Butikens namn.
shop.email
Butikens e-postadress.
shop.domain
Butikens domän.

Butiksadressvariabler

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till butiksadressen i din följesedel. Du kan hitta och redigera adressuppgifterna i avsnittet för leveransursprung i Frakt och leverans -sidan i Shopify-administratören.

Beskrivning av butiksadressvariabler
Variabel Beskrivning
shop_address.address1
Butiksadressen.
shop_address.address2
Butikslokalen.
shop_address.company
Företagets namn.
shop_address.city
Staden i vilken butiken är belägen
shop_address.province_code
Kod för den stat eller provins i vilken butiken är belägen. Till exempel är provinskoden för Ontario ON.
shop_address.province
Stat eller provins i vilken butiken är belägen
shop_address.zip
Butikens postnummer.
shop_address.country_code
Butikens landskod. Till exempel är landskoden för Kanada CA.
shop_address.country
Landet i vilket butiken är belägen.
shop_address.summary
Fullständig butiksadress.

Ordervariabler

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till detaljer om ordern i din följesedel. Du kan se en lista över order på Shopify-administratörskontots Order-sida.

Beskrivning av ordervariabler
Variabel Beskrivning
order.order_number
Ordernumret utan prefix eller suffix. Till exempel 1004.
order.name
Ordernumret inklusive eventuella prefix eller suffix som är inställda på Shopify-administratörskontots sida inställningar för Butiksuppgifter. T.ex. #1004.
order.note
Orderanteckningen i förekommande fall.
order.created_at
Datum och tid när ordern skapades. T.ex. 2009-05-30 T17:43:51 + 02:00. Använd datumfiltret för att byta format.

Kundvariabler

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till kunduppgifter i din följesedel. Du kan se en lista över ordrar på sidan Kunder i din Shopify-administrator.

Beskrivning av kundvariabler
Variabel Beskrivning
customer.first_name
Kundens förnamn.
customer.last_name
Kundens efternamn.
customer.name
Kundens fullständiga namn.
customer.email
Kundens e-postadress.

Variabler för kundens leverans- och faktureringsadress

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till kundernas leverans- eller faktureringsadress i din följesedel. Du kan se en lista över order på Shopify-administratörskontots sida Kunder.

Beskrivning av kundadressvariabler
Variabel Beskrivning

shipping_address.address1

billing_address.address1
Kundens adress.

shipping_address.address2

billing_address.address2
Kundens bostad.

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Kundens förnamn.

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Kundens efternamn.

shipping_address.name

billing_address.name
Kundens fullständiga namn.

shipping_address.phone

billing_address.phone
Kundens telefonnummer.

shipping_address.company

billing_address.company
Kundens företagsnamn som anges i leveransadressen.

shipping_address.city

billing_address.city
Kundens ort.

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Kod för den stat eller provins i vilken kunden befinner sig. Till exempel är provinskoden för Ontario ON.

shipping_address.province

billing_address.province
Den stat eller provins i vilken kunden befinner sig.

shipping_address.zip

billing_address.zip
Kundens postnummer.

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Kundens landskod. Till exempel är landskoden för Kanada CA.

shipping_address.country

billing_address.country
Landet i vilket kunden befinner sig.

shipping_address.summary

billing_address.summary
Kundens fullständiga adress.

Poster i leveransvariabler

Använd variablerna i den här tabellen för att lägga till produktdetaljer i din följesedel. Gå till Shopify-administratörskontots Order-sida och klicka på ordernumret för att se produkterna i en order.

Beskrivning av poster i leveransvariabler
Variabel Beskrivning
line_items_in_shipment

En lista över poster som hör ihop i en leverans. Individuella poster kan vara inuti en slinga som line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

Alla tillgängliga attribut för line_item anges nedan:

line_item.image - Produktbild, om sådan finns.

line_item.title - Produktnamnet. Även variantnamnet ingår om produkten har flera varianter.

line_item.variant_title - Produktvariantnamnet.

line_item.vendor - Produktsäljaren.

line_item.sku - SKU för produkten.

line_item.quantity - Den totala kvantiteten för den produkten.

line_item.shipping_quantity - Kvantiteten av den produkt som är med i leveransen.

line_item.properties - Produktegenskaperna.

includes_all_line_items_in_order

Boolesk

Om sant ingår alla artiklar från ordern i leveransen.

Om falskt ingår inte alla artiklar från ordern i leveransen.

Bilder

Bilder är endast tillåtna från https://cdn.myshopify.com/-domänen. Alla andra bilder filtreras bort. Du kan inkludera valfri uppladdad bild från sidan Filer i din Shopify-administratör.

Använd line_item.image-variabeln för att lägga till produktbilder eller miniatyrbilder till din följesedel.

Exempel på variabler i en följesedel

Följande exempel visar hur du kan använda några av följesedelns variabler.

nu

Du kan använda följande format för att visa aktuell tid och aktuellt datum:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Utdatan är:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

line_items_in_shipment-variabeln visar en uppställning av poster som är inkluderade i leveransen.

Till exempel:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Fälten som returneras i varje line_item-post är följande:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Du kan visa bilder för dina poster med följande format:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Du kan visa kvantitet och leveranskvantitet för dina poster genom att använda följande format:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Detta kan exempelvis visa:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Du kan använda denna variabel för att visa ett meddelande om du skickar vissa artiklar i en order. Till exempel:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis