Sevk irsaliyesi değişken referansı

Sevk irsaliyeleriniz, Shopify'ın geliştirdiği bir şablon dili olan Liquid kullanılarak işlenir.

Shopify yöneticinizin Kargo ve teslimat sayfasının Sevk irsaliyeleri bölümünde yer alan Düzenle düğmesine tıklayarak sevk irsaliyesi şablonlarınızda değişiklik yapabilirsiniz.

Mağaza değişkenleri

Sevk irsaliyenize mağazanız hakkında ayrıntılar eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Shopify yöneticinizin ayarlar sayfasının Mağaza bilgileri bölümünde mağaza bilgilerinizi bulup düzenleyebilirsiniz.

Mağaza değişkenlerinin açıklaması
Değişken Açıklama
shop.name
Mağazanızın adıdır.
shop.email
Mağazanızın e-posta adresidir.
shop.domain
Mağazanızın alan adıdır.

Mağaza adresi değişkenleri

Sevk irsaliyenize mağazanızın adresini eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Shopify yöneticinizin Kargo ve teslimat sayfasında yer alan Kargo menşei bölümünde adres bilgilerinizi bulup düzenleyebilirsiniz.

Mağaza adresi değişkenlerinin açıklaması
Değişken Açıklama
shop_address.address1
Mağazanızın adresidir.
shop_address.address2
Mağazanızın bulunduğu bina veya dairedir.
shop_address.company
Şirketinizin adıdır.
shop_address.city
Mağazanızın bulunduğu şehirdir
shop_address.province_code
Mağazanızın bulunduğu eyaletin veya bölgenin kodudur. Örneğin, Ontario'nun bölge kodu ON'dir.
shop_address.province
Mağazanızın bulunduğu eyalet veya bölgedir
shop_address.zip
Mağazanızın posta kodudur.
shop_address.country_code
Mağazanızın ülke kodudur. Örneğin, Kanada'nın ülke kodu CA'dır.
shop_address.country
Mağazanızın bulunduğu ülkedir.
shop_address.summary
Mağazanızın tam adresidir.

Sipariş değişkenleri

Sevk irsaliyenize sipariş hakkında ayrıntılar eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Shopify yöneticinizin Siparişler sayfasında siparişlerin listesini görebilirsiniz.

Sipariş değişkenlerinin açıklaması
Değişken Açıklama
order.order_number
Herhangi bir ön ek veya son ek içermeyen sipariş numarasıdır. Örneğin; 1004.
order.name
Shopify yöneticinizin Mağaza ayrıntıları ayarları sayfasında belirlenen ön ekleri veya son ekleri içeren sipariş numarasıdır. Örneğin; #1004.
order.note
Mevcutsa siparişle ilişkilendirilmiş nottur.
order.created_at
Siparişin oluşturulduğu tarih ve saattir. Örneğin; 2009-05-30T17:43:51+02:00. Biçimi değiştirmek için tarih filtresini kullanın.

Müşteri değişkenleri

Sevk irsaliyenize müşterinizin bilgilerini eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Shopify yöneticinizin Müşteriler sayfasında siparişlerin listesini görebilirsiniz.

Müşteri değişkenlerinin açıklaması
Değişken Açıklama
customer.first_name
Müşterinin adıdır.
customer.last_name
Müşterinin soyadıdır.
customer.name
Müşterinin tam adıdır.
customer.email
Müşterinin e-posta adresidir.

Müşteri kargo ve fatura adresi değişkenleri

Sevk irsaliyenize müşterinizin kargo veya fatura adresini eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Shopify yöneticinizin Müşteriler sayfasında siparişlerin listesini görebilirsiniz.

Müşteri adresi değişkenlerinin açıklaması
Değişken Açıklama

shipping_address.address1

billing_address.address1
Müşterinizin adresidir.

shipping_address.address2

billing_address.address2
Müşterinizin bulunduğu bina veya dairedir.

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Müşterinin adıdır.

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Müşterinin soyadıdır.

shipping_address.name

billing_address.name
Müşterinin tam adıdır.

shipping_address.phone

billing_address.phone
Müşterinin telefon numarasıdır.

shipping_address.company

billing_address.company
Müşterinizin kargo adresi için kullanılacak şirket adıdır.

shipping_address.city

billing_address.city
Müşterinin bulunduğu şehirdir.

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Müşterinin bulunduğu eyaletin veya bölgenin kodudur. Örneğin, Ontario'nun bölge kodu ON'dir.

shipping_address.province

billing_address.province
Müşterinin bulunduğu eyalet veya bölgedir.

shipping_address.zip

billing_address.zip
Müşterinin posta kodudur.

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Müşterinizin ülke kodudur. Örneğin, Kanada'nın ülke kodu CA'dır.

shipping_address.country

billing_address.country
Müşterinizin bulunduğu ülkedir.

shipping_address.summary

billing_address.summary
Müşterinizin tam adresidir.

Kargo değişkenlerindeki satır öğeleri

Sevk irsaliyenize ürün ayrıntıları eklemek için bu tablodaki değişkenleri kullanın. Bir siparişte yer alan ürünleri görmek için Shopify yöneticinizin Siparişler sayfasına gidip sipariş numarasına tıklayın.

Kargo değişkenlerindeki satır öğelerinin açıklaması
Değişken Açıklama
line_items_in_shipment

Kargoda birlikte yer alan satır öğelerinin listesidir. Satır öğeleri, line_item olarak bir döngü içinde ayrı ayrı yer alabilir:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

line_item değişkeninin tüm mevcut özellikleri aşağıda listelenmiştir:

line_item.image - Mevcutsa ürünün görseli.

line_item.title - Ürünün adı. Üründe birden fazla varyasyon varsa varyasyon adı da dahil edilir.

line_item.variant_title - Ürün varyasyonunun adı.

line_item.vendor - Ürünün satıcısı.

line_item.sku - Ürünün SKU'su.

line_item.quantity - Söz konusu ürünün toplam adedi.

line_item.shipping_quantity - Kargoda gönderilmekte olan ürünün adedi.

line_item.properties - Ürünün özellikleri.

includes_all_line_items_in_order

Boole

true değerine sahipse siparişteki tüm ürünler kargoya dahil edilir.

false değerine sahipse siparişteki ürünlerin tamamı kargoya dahil edilmez.

Görseller

Yalnızca https://cdn.myshopify.com/ alan adından gelen görsellere izin verilir. Tüm diğer görseller filtrelenir. Shopify yöneticinizin Dosyalar sayfasına yüklediğiniz herhangi bir görseli dahil edebilirsiniz.

Sevk irsaliyenize ürün görselleri veya küçük resimler eklemek için line_item.image değişkenini kullanın.

Sevk irsaliyesi değişken örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, bazı sevk irsaliyesi örneklerini nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir.

now

Geçerli tarih ve saati göstermek için aşağıdaki biçimi kullanabilirsiniz:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Şu çıktı verilir:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

line_items_in_shipment değişkeni, kargoya dahil edilen bir dizi satır öğesini görüntüler.

Örneğin:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Her bir line_item girişinde döndürülen alanlar şu şekildedir:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Aşağıdaki biçimi kullanarak satır öğelerinizin görsellerini görüntüleyebilirsiniz:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Aşağıdaki biçimi kullanarak satır öğelerinizin adedini ve kargo adedini görüntüleyebilirsiniz:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Örneğin, şu çıktı görüntülenebilir:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Bir siparişteki ürünlerin bazılarını kargoluyorsanız bir mesaj görüntülemek için bu değişkeni kullanabilirsiniz. Örneğin:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene