Referanse for pakkseddelvariabel

Pakksedlene gjengis ved hjelp av Liquid, som er et malspråk opprettet av Shopify.

Du kan gjøre endringer i malene for følgesedler ved å klikke på Rediger-knappen i Følgesedler-seksjonen på Frakt og leveranse -siden i Shopify-administrator.

Butikkvariabler

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til detaljer om butikken på pakkseddelen. Du kan finne og redigere butikkinformasjon på innstillingssiden Butikkdetaljer i Shopify-administrator.

Beskrivelse av butikkens variabler
Variabel Beskrivelse
shop.name
Butikkens navn
shop.email
Butikkens e-postadresse
shop.domain
Butikkens domene.

Butikkens adressevariabler

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til butikkens adresse på følgeseddelen. Du kan finne og redigere adressedetaljene i Opprinnelig frakt-seksjonen på Frakt og leveranse -siden i Shopify-administrator.

Beskrivelse av variabler for butikkadresser
Variabel Beskrivelse
shop_address.address1
Butikkens adresse
shop_address.address2
Butikkens avdeling eller lokale
shop_address.company
Bedriftens navn
shop_address.city
Butikkens by
shop_address.province_code
Butikkens delstats- eller provinskode. For eksempel er ON provinskoden for Ontario.
shop_address.province
Butikkens delstat eller provins
shop_address.zip
Butikkens postnummer
shop_address.country_code
Butikkens landskode. For eksempel er CA landskoden for Canada.
shop_address.country
Butikkens land
shop_address.summary
Butikkens fulle adresse

Bestillingsvariabler

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til detaljer om bestillingen på pakkseddelen. Du kan se en liste over bestillinger på Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.

Beskrivelse av bestillingsvariabler
Variabel Beskrivelse
order.order_number
Ordrenummeret uten noen prefikser eller suffikser. For eksempel 1004.
order.name
Bestillingsnavnet inkludert eventuelle prefikser eller suffikser angitt på siden for Butikkdetaljer-innstillinger i Shopify-administrator. For eksempel #1004.
order.note
Merknaden knyttet til bestillingen, hvis aktuelt.
order.created_at
Dato og klokkeslett da bestillingen ble opprettet. For eksempel 2009-05-30T17:43:51+02:00. Bruk datofilteret for å endre format.

Kundevariabler

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til kundens informasjon på pakkseddelen. Du kan se en liste over bestillinger på Kunder-siden i Shopify-administratoren.

Beskrivelse av kundevariabler
Variabel Beskrivelse
customer.first_name
Kundens fornavn
customer.last_name
Kundens etternavn
customer.name
Kundens fulle navn
customer.email
Kundens e-postadresse

Variabler for kundens leverings- og fakturaadresse

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til kundens leverings- eller fakturaadresse på pakkseddelen. Du kan se en liste over bestillinger på Kunder-siden i Shopify-administratoren.

Beskrivelse av variabler for kundeadresser
Variabel Beskrivelse

shipping_address.address1

billing_address.address1
Kundens adresse

shipping_address.address2

billing_address.address2
Kundens leilighet eller boenhet

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Kundens fornavn

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Kundens etternavn

shipping_address.name

billing_address.name
Kundens fulle navn

shipping_address.phone

billing_address.phone
Kundens telefonnummer.

shipping_address.company

billing_address.company
Kundens bedriftsnavn for leveringsadressen

shipping_address.city

billing_address.city
Kundens by

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Kundens stats- eller provinskode. For eksempel er ON provinskoden for Ontario.

shipping_address.province

billing_address.province
Kundens stat eller provins

shipping_address.zip

billing_address.zip
Kundens postnummer

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Kundens landskode. For eksempel er CA landskoden for Canada.

shipping_address.country

billing_address.country
Kundens land

shipping_address.summary

billing_address.summary
Kundens fulle adresse

Linjevarer i leveringsvariabler

Bruk variablene i denne tabellen til å legge til produktdetaljer på pakkseddelen. Hvis du vil se produktene i en bestilling, går du til Bestillinger-siden i Shopify-administratoren og klikker på ordrenummeret.

Beskrivelse av linjevarer i forsendelsesvariabler
Variabel Beskrivelse
line_items_in_shipment

En liste over linjevarer som hører sammen i en forsendelse. Individuelle linjevarer kan være inni en løkke som line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} … {% endfor %}

Alle tilgjengelige særtrekk for line_item er oppført under:

line_item.image – Produktets bilde, hvis aktuelt

line_item.title – Produktnavnet. Hvis produktet har flere varianter, inkluderes også variantnavnet.

line_item.variant_title – Produktvariantnavnet

line_item.vendor – Produktselgeren

line_item.sku – Produktets lagerbeholdningsenhet

line_item.quantity – Total mengde for produktet

line_item.shipping_quantity – Antallet av produktet som oppfylles i forsendelsen.

line_item.properties – Produktegenskaper

includes_all_line_items_in_order

Boolsk

Hvis true betyr det at alle varene i bestillingen er inkludert i forsendelsen.

Hvis false betyr det at alle varene fra bestillingen er inkludert i forsendelsen.

Bilder

Bilder er kun tillatt fra domenet https://cdn.myshopify.com/. Alle andre bilder filtreres bort. Du kan inkludere ethvert bilde du har lastet opp på Filer-siden i Shopify-administratoren.

For å legge til produkt- eller miniatyrbilder på pakkseddelen bruker du variabelen line_item.image.

Eksempler på pakkseddelvariabler

Følgende eksempler viser hvordan du kan bruke noen av pakkseddelvariablene.

Du kan bruke følgende format til å vise gjeldende klokkeslett og dato:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Utdataene er:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

Variabelen line_items_in_shipment viser en matrise over linjevarer som i forsendelsen.

For eksempel:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Feltene som returneres i hver line_item-oppføring er som følger:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Du kan vise bilder for linjevarene ved hjelp av følgende format:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Du kan vise antallet og leveringsantallet for linjevarene ved hjelp av følgende format:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Dette kan for eksempel vise:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Du kan bruke denne variabelen til å vise en melding hvis du leverer noen av varene i en bestilling. For eksempel:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis