Referencja zmiennej specyfikacji towarów

Specyfikacje towarów są renderowane za pomocą Liquid — języka szablonów utworzonego przez Shopify.

Możesz wprowadzić zmiany w szablonach specyfikacji towarów, klikając przycisk Edytuj w sekcji Specyfikacje towarów na stronie Wysyłka i dostawa w panelu administracyjnym Shopify.

Zmienne sklepu

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać szczegóły dotyczące sklepu do specyfikacji towarów. Możesz znaleźć i edytować informacje o swoim sklepie na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

Opis zmiennych sklepu
Zmienna Opis
shop.name
Nazwa sklepu
shop.email
Adres e-mail sklepu
shop.domain
Domena sklepu

Zmienne adresu sklepu

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać adres sklepu do specyfikacji towarów. Swoje dane adresowe możesz znaleźć i edytować w sekcji Miejsce nadania przesyłki na stronie ustawień Wysyłka i dostawa w panelu administracyjnym Shopify.

Opis zmiennych adresu sklepu
Zmienna Opis
shop_address.address1
Adres sklepu
shop_address.address2
Lokal sklepu
shop_address.company
Nazwa firmy
shop_address.city
Miasto sklepu
shop_address.province_code
Kod województwa (stanu/prowincji) sklepu. Na przykład kod prowincji dla Ontario to ON.
shop_address.province
Województwo (stan/prowincja) sklepu
shop_address.zip
Kod pocztowy sklepu
shop_address.country_code
Kod kraju sklepu. Na przykład kod kraju dla Kanady to CA.
shop_address.country
Kraj sklepu
shop_address.summary
Pełny adres sklepu

Zmienne zamówienia

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać szczegóły dotyczące zamówienia do specyfikacji towarów. Listę zamówień możesz wyświetlić na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Opis zmiennych zamówienia
Zmienna Opis
order.order_number
Nr zamówienia bez prefiksów i sufiksów. Na przykład 1004.
order.name
Nr zamówienia, w tym wszelkie prefiksy lub sufiksy ustawione na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify, np. #1004.
order.note
Uwaga związana z zamówieniem, jeśli istnieje.
order.created_at
Data i godzina utworzenia zamówienia, np. 2009-05-30T17:43:51+02:00. Użyj filtra daty, aby zmienić format.

Zmienne klienta

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać informacje o kliencie do specyfikacji towarów. Listę zamówień możesz wyświetlić na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Opis zmiennych klienta
Zmienna Opis
customer.first_name
Imię klienta
customer.last_name
Nazwisko klienta
customer.name
Imię i nazwisko klienta
customer.email
E-mail klienta

Zmienne adresu wysyłki i adresu rozliczeniowego klienta

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać adres wysyłki lub adres rozliczeniowy klienta do specyfikacji towarów. Listę zamówień możesz wyświetlić na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Opis zmiennych adresu klienta
Zmienna Opis

shipping_address.address1

billing_address.address1
Adres klienta

shipping_address.address2

billing_address.address2
Mieszkanie lub lokal klienta

shipping_address.first_name

billing_address.first_name
Imię klienta

shipping_address.last_name

billing_address.last_name
Nazwisko klienta

shipping_address.name

billing_address.name
Imię i nazwisko klienta

shipping_address.phone

billing_address.phone
Numer telefonu klienta

shipping_address.company

billing_address.company
Nazwa firmy klienta dla adresu wysyłki

shipping_address.city

billing_address.city
Miasto klienta

shipping_address.province_code

billing_address.province_code
Kod województwa (stanu/prowincji) klienta. Na przykład kod prowincji dla Ontario to ON.

shipping_address.province

billing_address.province
Województwo (stan/prowincja) klienta

shipping_address.zip

billing_address.zip
Kod pocztowy klienta

shipping_address.country_code

billing_address.country_code
Kod kraju klienta Na przykład kod kraju dla Kanady to CA.

shipping_address.country

billing_address.country
Kraj klienta

shipping_address.summary

billing_address.summary
Pełny adres klienta

Pozycje pojedyncze w zmiennych wysyłki

Użyj zmiennych w tej tabeli, aby dodać szczegóły produktu do specyfikacji towarów. Aby zobaczyć produkty w zamówieniu, przejdź do strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify i kliknij nr zamówienia.

Opis pojedynczych pozycji w zmiennych wysyłki
Zmienna Opis
line_items_in_shipment

Lista pozycji pojedynczych objętych wysyłką. Poszczególne pozycje mogą znajdować się w pętli jako obiekt line_item:

{% for line_item in line_items_in_shipment %} {{ line_item.image }} {{ line_item.title }} ... {% endfor %}

Wszystkie dostępne atrybuty obiektu line_item są wymienione poniżej:

line_item.image — Obraz produktu, jeśli taki istnieje.

line_item.title — Nazwa produktu. Jeśli produkt ma wiele wariantów, nazwa wariantu jest również uwzględniona.

line_item.variant_title — Nazwa wariantu produktu.

line_item.vendor — Dostawca produktu.

line_item.sku — SKU produktu.

line_item.quantity — Całkowita ilość dla tego produktu.

line_item.shipping_quantity — Ilość tego produktu, która jest wysyłana.

line_item.properties — Właściwości produktu.

includes_all_line_items_in_order

Wartość logiczna

Jeśli to prawda, wówczas wszystkie pozycje w zamówieniu są zawarte w wysyłce.

Jeśli to fałsz, nie wszystkie pozycje z zamówienia są zawarte w wysyłce.

Zdjęcia

Zdjęcia są dozwolone tylko z poziomu domeny https://cdn.myshopify.com/. Wszystkie pozostałe zdjęcia są odfiltrowywane. Możesz dołączyć dowolny obraz przesłany na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify.

Aby dodać obrazy produktu lub miniatury do specyfikacji towarów, użyj zmiennej line_item.image.

Przykłady zmiennych specyfikacji towarów

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób można użyć niektórych zmiennych specyfikacji towarów.

teraz

Możesz użyć następującego formatu, aby wyświetlić bieżącą godzinę i datę:

{{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }}

Dane wyjściowe:

2018-09-10 14:23

line_items_in_shipment

Zmienna line_items_in_shipment umożliwia wyświetlanie tablicy pozycji pojedynczych, które są zawarte w wysyłce.

Przykład:

 {% for line_item in line_items_in_shipment %}
   {{ line_item.title }}
   {{ line_item.variant_title }}
   ...
 {% endfor %}

Pola zwracane w każdym wpisie obiektu line_item są następujące:

 line_item.image
 line_item.title
 line_item.variant_title
 line_item.sku
 line_item.vendor
 line_item.quantity
 line_item.shipping_quantity
 line_item.properties

Możesz wyświetlić obrazy pozycji pojedynczych w następującym formacie:

 {% if line_item.image != blank %}
  {{ line_item.image | img_url: '58x58' | img_tag }}
 {% endif %}

Możesz wyświetlić ilość i ilość wysyłki dla pozycji pojedynczych, używając następującego formatu:

{{ line_item.shipping_quantity }} of {{ line_item.quantity }}

Na przykład może się wyświetlić:

 2 of 5

includes_all_line_items_in_order

Możesz użyć tej zmiennej, aby wyświetlić wiadomość, jeśli wysyłasz niektóre pozycje z zamówienia. Przykład:

{% unless includes_all_line_items_in_order %}
 There are other items from your order not included in this shipment.
{% endunless %}

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo