Dostosowaniaspecyfikacji towarów

Możesz dostosować szablon specyfikacji towarów. Zmiana szablonu pozwala na dodanie własnego brandingu i zmianę wyglądu specyfikacji towarów.

Zmień adres sklepu

Jeśli chcesz edytować lub zmienić adres sklepu, możesz przejść do opcji: Ustawienia > Dane sklepu i edytować informacje o sklepie.

Jeśli chcesz zmienić tylko adres na specyfikacjach towarów, wykonaj poniższe czynności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.

 3. Znajdź zmienną Liquid {{ shop_address.summary }}, która odwołuje się do adresu Twojego sklepu. Jeśli nie możesz znaleźć tej zmiennej, spróbuj wykonać następujące czynności:

{{ shop_address.address1 }}, {{ shop_address.city }}, {{ shop_address.province_code }}, {{ shop_address.zip }}, {{ shop_address.country }}
 1. Zaznacz ten kod i usuń go.
 2. Wpisz w pustym miejscu adres, który ma figurować na specyfikacjach towarów. Możesz na przykład wpisać swój adres w następujący sposób:123 Example Street, New York, NY, 10000, United States
 3. Kliknij Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń obrazy produktów

Możesz usunąć obrazy swoich produktów, które pojawiają się obok tytułów produktów na specyfikacjach towarów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.

 3. Znajdź następujące zmienne Liquid, które odwołują się do obrazów produktów:

{% if line_item.image != blank %}
    <div class="flex-line-item-img">
     <div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
      {{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
     </div>
    </div>
    {% endif %}
 1. Zaznacz ten kod i usuń go.

 2. Kliknij Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Przed dodaniem logo sklepu do specyfikacji towarów musisz przesłać swoje logo do panelu administracyjnego Shopify. Potrzebny jest adres URL przypisany do pliku, aby można go było użyć w specyfikacjach towarów.

Po załadowaniu logo do sklepu możesz dodać logo i usunąć nazwę sklepu, dodać logo nad nazwą sklepu lub dodać logo obok nazwy sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Pliki.

 2. Kliknij Załaduj pliki.

 3. Wybierz i załaduj logo sklepu ze swojego urządzenia.

 4. Skopiuj adres URL pliku po zakończeniu ładowania.

Dodaj logo i usuń nazwę sklepu

Możesz usunąć nazwę sklepu i zastąpić ją swoim logo sklepu w górnej części specyfikacji towarów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.

 3. Znajdź następujący kod, który odwołuje się do nazwy Twojego sklepu:

<p class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</p>
 1. Zaznacz ten kod i usuń go.
 2. W utworzonym miejscu wpisz następujący kod i wklej skopiowany adres URL tam, gdzie wskazano:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
 1. Wybierz Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj logo nad nazwą sklepu

Jeśli chcesz dodać swoje logo nad nazwą sklepu w górnej części specyfikacji towarów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.

 3. Znajdź poniższą zmienną Liquid, która odwołuje się do nazwy Twojego sklepu i dodaj podział linii między dwiema liniami:

<div class="shop-title">
   |
   <p class="to-uppercase">
 1. W utworzonym miejscu wpisz następujący kod i wklej skopiowany adres URL tam, gdzie wskazano:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<br>
 1. Wybierz Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj logo obok nazwy sklepu

Jeśli chcesz dodać swoje logo obok nazwy sklepu w górnej części specyfikacji towarów, wykonaj poniższe czynności.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.

 3. Znajdź następującą zmienną Liquid, która odwołuje się do nazwy Twojego sklepu:

<p class="to-uppercase">
{{ shop.name }}
</p>
 1. Zaznacz ten kod i usuń go.
 2. W utworzonym miejscu wpisz następujący kod i wklej skopiowany adres URL tam, gdzie wskazano:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<span class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</span>
 1. Znajdź następujące zmienne Liquid:
.shop-title {
 -webkit-box-flex: 6;
 -webkit-flex: 6;
 flex: 6;
 font-size: 1.9em;
}
 1. Dodaj nową linię na końcu zmiennych wymienionych powyżej i wklej następujący kod:
.shop-title img {
 vertical-align: middle;
}

.shop-title span {
 vertical-align: middle;
}
 1. Wybierz Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Określ styl specyfikacji towarów za pomocą CSS

Możesz dostosować swoją specyfikację towarów za pomocą plików CSS przesłanych do Shopify. Pliki CSS hostowane poza Shopify nie zostaną poprawnie zrenderowane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Pliki.

 2. Kliknij Załaduj pliki.

 3. Wybierz i załaduj plik CSS.

 4. Skopiuj adres URL pliku po zakończeniu ładowania.

 5. Dołącz następujący kod:

<link
 rel="stylesheet"
 type="text/css"
 href="https://cdn.shopify.com/path_to_file/styles.css"
>

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo