Anpassningar av följesedel

Du kan anpassa dina förpackningsremsors mall. Om du ändrar mallen kan du lägga till ditt eget varumärke och ändra utseende och känslan på förpackningsremsan.

Ändra butiksadress

Om du vill redigera eller ändra din butiks adress kan du gå till Inställningar > Butiksuppgifter och redigera din butiks information.

Om du bara vill ändra adressen på dina följesedlar följer du stegen nedan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.

 3. Hitta den {{ shop_address.summary }} Liquid-variabel som hänvisar till din butiksadress. Försök med följande variabel om du inte hittar den variabeln:

{{ shop_address.address1 }}, {{ shop_address.city }}, {{ shop_address.province_code }}, {{ shop_address.zip }}, {{ shop_address.country }}
 1. Markera den här koden och radera den.
 2. Skriv in adressen du vill ha på dina följesedlar i det här tomma utrymmet. Du kan till exempel skriva in din adress så att den ser ut så här:123 Example Street, New York, NY, 10000, United States
 3. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.
 4. Klicka på Spara.

Radera produktbilder

Du kan ta bort bilderna på dina produkter som visas bredvid produkttitlarna på dina förpackningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.

 3. Hitta följande Liquid-variabler som refererar till dina produktbilder:

{% if line_item.image != blank %}
    <div class="flex-line-item-img">
     <div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
      {{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
     </div>
    </div>
    {% endif %}
 1. Markera den här koden och radera den.

 2. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.

 3. Klicka på Spara.

Redigera logotyp

Innan du lägger till din butiks logotyp på dina följesedlar måste du ladda upp din logotyp till din Shopify-administratör. Du behöver den URL som är tilldelad din fil för att användas på dina följesedlar.

När du har laddat upp din logotyp till din butik kan du lägga till din logotyp och radera ditt butiksnamn, lägga till din logotyp ovanför ditt butiksnamn eller lägga till din logotyp bredvid ditt butiksnamn.

Steg:

 1. Gå till Innehåll > Filer från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Ladda upp filer.

 3. Välj och ladda upp din butiks logotyp från din enhet.

 4. Kopiera filens URL när uppladdningen är klar.

Lägga till logotyp och radera butikens namn

Du kan ta bort ditt butiksnamn och ersätta det med din butikslogotyp längst upp på dina följesedlar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.

 3. Hitta följande kod som hänvisar till ditt butiksnamn:

<p class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</p>
 1. Markera den här koden och radera den.
 2. I utrymmet som du har skapat skriver du in följande kod och klistrar in den kopierade URL:en på angiven plats:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
 1. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.
 2. Klicka på Spara.

Lägg till logotyp ovanför butikens namn

Om du vill lägga till din logotyp ovanför ditt butiksnamn högst upp på dina följesedlar följer du stegen nedan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.

 3. Hitta följande Liquid-variabel som refererar till ditt butiksnamn och lägg till en radbrytning mellan de två raderna:

<div class="shop-title">
   |
   <p class="to-uppercase">
 1. I utrymmet som du har skapat skriver du in följande kod och klistrar in den kopierade URL:en på angiven plats:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<br>
 1. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.
 2. Klicka på Spara.

Lägg till logotyp bredvid butikens namn

Om du vill lägga till din logotyp ovanför ditt butiksnamn högst upp på dina följesedlar följer du stegen nedan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Följesedlar klickar du på Redigera.

 3. Hitta följande Liquid-variabel som refererar till ditt butiksnamn:

<p class="to-uppercase">
{{ shop.name }}
</p>
 1. Markera den här koden och radera den.
 2. I utrymmet som du har skapat skriver du in följande kod och klistrar in den kopierade URL:en på angiven plats:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<span class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</span>
 1. Hitta följande Liquid-variabler:
.shop-title {
 -webkit-box-flex: 6;
 -webkit-flex: 6;
 flex: 6;
 font-size: 1.9em;
}
 1. Lägg till en ny rad i slutet av de variabler som listas ovan och klistra in följande kod:
.shop-title img {
 vertical-align: middle;
}

.shop-title span {
 vertical-align: middle;
}
 1. Klicka på Förhandsgranska mall för att se dina ändringar.
 2. Klicka på Spara.

Utforma följesedlar med CSS

Du kan anpassa din följesedel med hjälp av CSS-filerna som du laddar upp på Shopify. CSS-filer som ligger utanför Shopify kommer inte återges korrekt.

Steg:

 1. Gå till Innehåll > Filer från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Ladda upp filer.

 3. Välj och ladda upp din CSS-fil.

 4. Kopiera filens URL när uppladdningen är klar.

 5. Inkludera följande kod:

<link
 rel="stylesheet"
 type="text/css"
 href="https://cdn.shopify.com/path_to_file/styles.css"
>

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis